Baza wiedzy

Obsługa komputera XPS 12 9Q33 i rozwiązywanie problemówPodsumowanie artykułu: W tym artykule znajdują się informacje na temat użytkowania urządzenia XPS 12 9Q33 i rozwiązywania problemów z nim związanych.

Spis treści:

 1. Komputer nie uruchamia się lub nie wyświetla obrazu
 2. Gdzie znajduje się przełącznik zasilania komputera XPS 12 9Q33?
 3. Dane techniczne komputera XPS 12 9Q33
 4. Umiejscowienie portów
 5. Resetowanie programu konfiguracji systemu (BIOS) w celu przywrócenia ustawień domyślnych
 6. Szybki test Dell PC Diagnostics i oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów
 7. Poradniki dotyczące sieci bezprzewodowych i rozwiązywanie problemów
 8. W tym artykule opisano sposób włączania i wyłączania anteny sieci bezprzewodowej zainstalowanej w komputerze Dell
 9. Sterowniki do modelu XPS 12 9Q33
 10. Centrum pomocy technicznej systemu Windows 8 firmy Dell

Komputer nie uruchamia się lub nie wyświetla obrazu

Jeśli komputer nie uruchamia się wcale lub nie włącza się (włączają się kontrolki), należy wykonać następujące czynności:

 1. Odłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, w tym klawiaturę, mysz i zewnętrzny monitor. Do urządzeń peryferyjnych zalicza się także zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, takie jak napędy flash, urządzenia USB, drukarki, karty itp.
 2. Odłącz zasilacz od komputera, a następnie od gniazdka zasilającego.
 3. Ustaw przełącznik zasilania w położeniu wyłączenia na 15 sekund (znajduje się z lewej strony, rysunek 1).
 4. Upewnij się, że złącza przewodu zasilającego i zasilacza są solidnie połączone.
 5. Podłącz zasilacz do komputera i do sprawnego gniazdka zasilającego.
 6. Przełącz przełącznik zasilania, aby sprawdzić, czy uruchomienie i rozruch komputera przebiegają prawidłowo. Jeżeli nie, zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy Dell Komputer nie włącza się lub zawiesił się na ekranie z logo firmy Dell.
 7. Pojedynczo podłączaj kolejne urządzenia i sprawdzaj, czy komputer się uruchamia.
Powrót do góry

Gdzie znajduje się przełącznik zasilania komputera XPS 12 9Q33?

Przełącznik zasilania znajduje się po lewej stronie urządzenia XPS 12 9Q33 (zaznaczony niebieską kropką na rysunku 1). Przełącznik zasilania różni się od większości, ponieważ jest to przesuwany przełącznik, a nie przycisk.


Rysunek 1: Przełącznik zasilania

Powrót do góry

Dane techniczne komputera XPS 12 9Q33

Więcej informacji o danych technicznych komputera XPS 12 9Q33 można znaleźć w internetowej instrukcji obsługi modelu XPS 12 9Q33 .

Powrót do góry

Umiejscowienie portów

Aby uzyskać więcej informacji na temat położenia portów, przejdź do internetowej instrukcji obsługi modelu XPS 12 9Q33.

Powrót do góry

Resetowanie programu konfiguracji systemu (BIOS) w celu przywrócenia ustawień domyślnych

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy w fazie POST ukaże się monit, naciśnij klawisz, aby przejść do ekranu konfiguracji.
 3. Na ekranie System Setup (Konfiguracja systemu) naciśnij klawisz.
 4. Naciśnij klawisz w odpowiedzi Yes (Tak) w opcji Load Optimized Defaults (Ładowanie optymalnych ustawień domyślnych) i uruchom komputer ponownie.
Powrót do góry

Szybki test Dell PC Diagnostics i oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów

Uwaga: Najszybszym i najłatwiejszym sposobem na zidentyfikowanie i rozwiązanie problemu jest użycie narzędzia szybkiego testu diagnostyki internetowej. Usunie ono problem automatycznie lub poprowadzi użytkownika przez procedurę rozwiązywania problemu. Jeśli diagnostyka rozpozna awarię części, w zależności od wadliwej części, natychmiast uruchomimy procedurę bezpłatnej, gwarancyjnej wymiany części.

Firma Dell udostępnia kilka opcji konserwacji i diagnostyki komputera:

 • Szybki test Dell PC Diagnostics umożliwia wykrycie najczęstszych problemów.

 • Oprogramowanie SupportAssist, wcześniej My Dell, dostarcza aktualizacje systemu, wykrywa problemy i wysyła alerty dotyczące urządzenia, dzięki czemu rozwiązywanie problemów i zapobieganie im jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Aplikacja ta zapewnia dostęp do wszystkiego, czego potrzeba, aby wyeliminować zgadywanie z konserwacji komputerów i tabletów. Więcej informacji, na przykład o uzyskiwaniu i instalowaniu oprogramowania SupportAssist, można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów.

 • Gdy komputer nie może uzyskać dostępu do Internetu, można uruchomić wbudowaną diagnostykę. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy Dell Uruchamianie wbudowanej diagnostyki komputera (ePSA).
Powrót do góry

Poradniki dotyczące sieci bezprzewodowych i rozwiązywanie problemów

Poradniki oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów znajdują się w witrynie Centrum pomocy technicznej dla sieci i rozwiązań bezprzewodowych firmy Dell.

Powrót do góry

W tym artykule opisano sposób włączania i wyłączania anteny sieci bezprzewodowej zainstalowanej w komputerze Dell

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciśnij klawisz F2. Powtórzenie tej operacji spowoduje wyłączenie lub włączenie anteny sieci bezprzewodowej.

Więcej informacji na temat włączania lub wyłączania anteny sieci bezprzewodowej komputera Dell znajduje się w artykule Bazy wiedzy Dell Jak włączyć lub wyłączyć antenę sieci bezprzewodowej w komputerze Dell.

Powrót do góry

Sterowniki do modelu XPS 12 9Q33

Więcej informacji na temat dostępnych sterowników dla komputera XPS 12 9Q33 można znaleźć na stronie sterowników do modelu XPS 12 9Q33.

W tym artykule zawarto instrukcję pobierania sterowników dla komputera XPS 12 9Q33: „Jak pobrać i zainstalować sterownik"

Powrót do góry

Centrum pomocy technicznej systemu Windows 8 firmy Dell

To łącze prowadzi do Centrum pomocy technicznej systemu Windows™ 8 firmy Dell.

Powrót do góryIdentyfikator artykułu: SLN287233

Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2018 11:14


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.