Kunskapsbank

Använda och felsöka XPS 12 9Q33Artikelsammanfattning: I den här artikeln finns information om användning och felsökning rörande XPS 12 9Q33.

Innehållsförteckning:

 1. Datorn startar inte eller så visas ingen bild
 2. Var finns strömbrytaren på XPS 12 9Q33?
 3. Specifikationer för XPS 12 9Q33
 4. Portplatser
 5. Återställa systeminställningarna (BIOS) till standardinställningarna
 6. Dell PC Diagnostics Quick Test och SupportAssist för datorer och surfplattor
 7. Så här gör du samt felsökning av trådlösa nätverk
 8. Aktivera respektive inaktivera den trådlösa antennen på en Dell-dator
 9. Drivrutiner för XPS 12 9Q33
 10. Dells supportcenter för Windows 8

Datorn startar inte eller så visas ingen bild

Om datorn inte startar alls eller om den slås på (lamporna lyser) gör du följande:

 1. Koppla ifrån alla externa tillbehör, däribland tangentbord, mus och extern skärm. Bland tillbehören finns också externa lagringsenheter som flash-enheter, USB-enheter, skrivare, kort mm.
 2. Ta bort nätadaptern från datorn och koppla ifrån adaptern från eluttaget.
 3. Skjut strömbrytaren till läge av i 15 sekunder (finns på vänsterkanten, bild 1).
 4. Se till att anslutningarna på strömkabeln och nätadaptern sitter ihop.
 5. Sätt i nätadaptern i datorn och ett fungerande eluttag.
 6. Skjut strömbrytaren för att se om datorn slås på och startar upp, om inte, läs i Dells kunskapsbank, artikeln Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Datorn startar inte eller så fastnar startprocessen vid fönstret med Dell-logotyp).
 7. Starta tillkopplade enheter en i taget och testa för att se om datorn går igång.
Överst på sidan

Var finns strömbrytaren på XPS 12 9Q33?

Strömbrytaren finns på vänsterkanten på XPS 12 9Q33 (markeras av en blå punkt på bild 1). Strömbrytaren skiljer sig från de flesta andra eftersom det är en strömbrytare som du skjuter i stället för trycker på.


Bild 1: Strömbrytare

Överst på sidan

Specifikationer för XPS 12 9Q33

Information om specifikationer för XPS 12 9Q33 finns i onlinehandboken till XPS 12 9Q33.

Överst på sidan

Portplatser

Mer information om portplatser finns i onlinehandboken till XPS 12 9Q33.

Överst på sidan

Återställa systeminställningarna (BIOS) till standardinställningarna

 1. Starta om datorn.
 2. När du uppmanas till det under självtest vid start trycker du på tangenten för att öppna skärmbilden för konfiguration.
 3. När skärmbilden System Setup (systeminställningar) visas trycker du på tangenten.
 4. Tryck på tangenten vid Yes (Ja) för alternativet Load Optimized Defaults (Läs in optimala standardinställningar). Starta sedan om datorn.
Överst på sidan

Dell PC Diagnostics Quick Test och SupportAssist för datorer och surfplattor

Obs! Det snabbaste och enklaste sättet att identifiera och lösa problemet är att använda vårt diagnostikverktyg online för snabbtest. Det fixar antingen problemet automatiskt eller vägleder dig genom de åtgärder du behöver vidta för att lösa problemet. Om diagnostiken identifierar en felaktig del, så startar vi, beroende på vilket fel det är, omedelbart processen för en kostnadsfri ersättningsdel inom garantin.

Med Dell kan du underhålla och diagnostisera datorn på flera sätt:

 • Med Dells snabbtest för PC-diagnostik hittar du de vanligaste problemen.

 • Via SupportAssist (hette tidigare My Dell) får du systemuppdateringar, identifiering av problem och enhetsspecifika meddelanden, så nu kan du lösa och förebygga problem ännu smidigare än tidigare. Med det här programmet har du allt som krävs för att kunna underhålla datorer och surfplattor exakt och initierat. Mer information, t.ex. om hur du hämtar och installerar SupportAssist, finns på sidan SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist för datorer och surfplattor).

 • Om du saknar internetuppkoppling på datorn kan du köra den inbyggda diagnostiken. Mer information om hur du gör det finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Run Built-In Diagnostics (ePSA) for Your System (Kör inbyggd diagnostik (ePSA) för ditt system).
Överst på sidan

Så här gör du samt felsökning av trådlösa nätverk

Information om hantering och felsökning om trådlösa nätverk finns i Dells supportcenter för nätverk och trådlöst.

Överst på sidan

Aktivera respektive inaktivera den trådlösa antennen på en Dell-dator

Tryck på och håll tangenten Fn nedtryckt och tryck sedan på tangenten F2.. Upprepa medan du växlar den trådlösa antennen av och på.

Mer information om hur man sätter på och stänger av den trådlösa antennen på en Dell-dator finns i Dells kunskapsbank, artikeln How to Turn the Wireless Antenna On and Off on a Dell Computer (Aktivera respektive inaktivera den trådlösa antennen på en Dell-dator).

Överst på sidan

Drivrutiner för XPS 12 9Q33

Information om vilka drivrutiner till XPS 12 9Q33 som finns tillgängliga finns på drivrutinsidan för XPS 12 9Q33.

I den här artikeln finns information om hur du hämtar drivrutiner för datorn XPS 12 9Q33, "How to Download and Install a Driver" (Hämta och installera en drivrutin)

Överst på sidan

Dells supportcenter för Windows 8

Via den här länken kommer du till Dells supportcenter för Windows™ 8.

Överst på sidanArtikel-ID: SLN287233

Senast ändrad: 2016-05-12 07:50


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.