Knowledge Base

Wat is het Dell QuickSet-programma?


Inhoudsopgave:

 1. Overzicht
 2. Sneltoetsen en functies
 3. Veelgestelde vragen over de batterijstatusmeter

Het Dell QuickSet-programma biedt eenvoudige toegang tot de configuratie-instellingen voor energiebeheer, pictogram- en lettertypegrootte, helderheid van het beeldscherm, volumeregeling en andere functies op de meeste Dell systemen. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies als QuickSet niet aanwezig is (beschikbaar op de startpagina van Dell Product Support)


Opmerking: Op oudere systemen kan het QuickSet programma worden gedownload van de sectie Applications van de sectie Drivers en downloads van de Dell Support website.

1. Overzicht

Opmerking: Bepaalde toetscombinaties, zoals FN + F10 (cd uitwerpen) functioneren niet in Windows als het QuickSet-programma niet is geïnstalleerd.

Het Dell QuickSet-programma is een pakket met softwareapplicaties die extra functies toevoegen aan draagbare Dell computers. De software biedt eenvoudig toegang aan een aantal functies waarvoor normaal een aantal stappen moeten worden gevolgd. Dit zijn een aantal van de functies:

 • Helderheids- en audiobesturing via toetsenbordsneltoetsen
 • Energiebeheerbesturing
 • Batterijgegevens
 • Formaat pictogrammen wijzigen
 • Draadloos netwerk in-/uitschakelen

Deze zijn allemaal toegankelijk via één pictogram in het Windows-systeemvak. Dit vak vindt u op de meeste systemen rechtsonder op het scherm naast de datum en tijd.

Locatie van QuickSet-pictogram


Terug naar boven


2. Sneltoetsen en functies

Hieronder staat een overzicht van alle sneltoetsen en functietoetsen die beschikbaar zijn met het QuickSet-programma:

Sneltoetsen
Fn + F8 Hiermee schakelt u het schermbeeld naar de volgende weergaveoptie. De opties zijn: het geïntegreerde beeldscherm, een externe monitor of beide beeldschermen tegelijk.

Fn + pijl-omhoog toets Hiermee verhoogt u de helderheid van een geïntegreerd beeldscherm (en niet de helderheid van een externe monitor).
Fn + pijl-omlaag toets Hiermee verlaagt u de helderheid van een geïntegreerd beeldscherm (en niet de helderheid van een externe monitor).

Fn + Page Up Hiermee verhoogt u het volume van de ingebouwde luidsprekers en externe luidsprekers, indien aangesloten
Fn + Page Down Hiermee verlaagt u het volume van de ingebouwde luidsprekers en externe luidsprekers, indien aangesloten
Fn + End Hiermee schakelt u de ingebouwde luidsprekers en externe luidsprekers, indien aangesloten, in en uit

Fn + F3 Hiermee geeft u de batterijstatusmeter weer

Fn + F1 Hiermee activeert u de slaapstand.

Fn + F10 Hiermee werpt u de lade uit het station.

Fn + F2 Hiermee schakelt u de Wireless kaarten en Bluetooth-kaarten, indien geïnstalleerd, in en uit.

Functies

Veel van deze functies zijn beschikbaar zonder dat het Dell QuickSet-programma is geïnstalleerd, zoals de helderheids- en volumeregeling. Sommige functies, zoals het uitwerpen van de cd-/dvd-lade en de batterijstatusmeter, zijn niet standaard beschikbaar. Maar bij al deze toetscombinaties wordt een grafische indicator geopend nadat het QuickSet-programma is geïnstalleerd.

Beeldscherm selecteren (FN+F8)

Als u een externe display hebt aangesloten, kunt u met deze toetscombinatie door de verschillende weergaveopties bladeren. Afhankelijk van het soort scherm dat is aangesloten, krijgt u een van de volgende pictogrammen te zien:


Beeldschermpictogrammen bij het gebruik van de toetscombinatie Fn+F8

Helderheidsregeling (FN+pijl-omhoog/pijl-omlaag)

Als de gebruiker de helderheid van het lcd-scherm aanpast, geeft het QuickSet-programma een grafische pop-up van de wijziging:


Voorbeeld van de helderheidsmeter

Volumeregeling (FN+PageUp/PageDown,End)

Als de gebruiker het volume aanpast, geeft het QuickSet-programma een grafische pop-up van de wijziging:


Voorbeeld van de geluidsmeter

Batterijstatusmeter (FN+F3)

Meer informatie hierover vindt u in het gedeelte Veelgestelde vragen over de batterijstatusmeter.

Slaapstand (FN+F1)

Druk op FN+F1 om de computer in de slaapstand te zetten. Als de slaapstand niet is ingeschakeld in de energie-instellingen van de computer, geeft QuickSet hier een melding over. De slaapstand moet zijn ingeschakeld voordat u de sneltoets kunt gebruiken.

Cd-/dvd-lade uitwerpen (FN+F10)

Deze functie werkt alleen als het QuickSet-programma is geïnstalleerd. Met deze toetscombinatie kan de gebruiker het optisch station van het systeem uitwerpen.

Wireless kaarten in-/uitschakelen (FN+F2)

Als de gebruiker de zender aanpast, geeft het QuickSet-programma een grafische pop-up van de wijziging:


Voorbeeld van het Wireless-pictogram voor de statussen uitgeschakeld en actief

Terug naar boven


3. Veelgestelde vragen over de batterijstatusmeter

V. Wanneer geeft het gedeelte BIOS Setup - QuickSet (BIOS-installatie - QuickSet) informatie weer over de batterijstatus (zoals de statussen Normal (Normaal), Caution I (Waarschuwing I), Caution II (Waarschuwing II), Replacement Necessary (Vervanging vereist) en Permanent Failure (Permanente storing)?
A. Alleen wanneer de batterij een Dell batterij is en het BIOS in staat is met de batterij te communiceren.
V. Wat gebeurt er wanneer de batterij niet kan worden geïdentificeerd (geen Dell batterij)? Opmerking: QuickSet kan de status van de batterij niet vaststellen.
A.
 1. Het BIOS geeft de volgende melding weer tijdens POST:
  The *batteries* (primary, secondary, both) cannot be identified (De *batterijen* (primair, secundair, beide) kunnen niet worden geïdentificeerd). De batterijen kunnen niet door het systeem worden opgeladen tot de batterijen zijn verwijderd.
 2. De batterijstatusmeter van QuickSet geeft de volgende melding:
  Unable to identify the battery (Kan de batterij niet identificeren). De batterijen in uw systeem kunnen niet worden opgeladen. Plaats een Dell batterij voor een optimale systeemwerking.
 3. Op het BIOS-instellingsscherm wordt hetzelfde bericht weergegeven als hierboven.
V. Wat gebeurt er als het systeem niet kan communiceren met de batterij? Opmerking: QuickSet kan de status van de batterij niet vaststellen.
A. Het volgende bericht wordt weergegeven in het BIOS-instellingsscherm en de batterijstatusmeter van QuickSet:
The system cannot communicate with the battery (Het systeem kan niet communiceren met de batterij).
V. Wat gebeurt er wanneer de batterij in de modus Temporary Failure (tijdelijke storing) is (mogelijk veroorzaakt door oververhitting)?
A. Het BIOS-instellingsscherm en de batterijstatusmeter blijven hetzelfde. De huidige status van de batterij wordt weergegeven.
V. Wat gebeurt er als ik een batterij plaats terwijl de batterijstatus in het BIOS-instellingsscherm wordt weergegeven?
A. De batterijstatusinformatie wordt vernieuwd (bijgewerkt) op het BIOS-instellingsscherm.
V. Wat gebeurt er wanneer een batterij met een slechte status of de modus Permanent Failure (Permanente storing) wordt geplaatst wanneer het systeem in de stand-bymodus of slaapstand is?
A. De batterijstatusmeter zal de batterijstatus opvragen wanneer het systeem wordt geactiveerd vanuit S3/S4 en de bijbehorende melding weergeven.
 • Voor een batterij in de status Permanent Failure (Permanente storing), zal het volgende bericht worden weergegeven in het BIOS tijdens POST:
  Your battery has experienced permanent failure and needs to be replaced (Uw batterij heeft een permanente storing en moet worden vervangen).
  Dit is van toepassing bij systeemactivatie vanuit slaapstand (S4) of opstarten vanuit uitgeschakelde stand (S5).
V. Bij welke batterijstatussen wordt er een pop-upbericht weergegeven in de batterijstatusmeter?
A. Bij de volgende batterijstatussen wordt een pop-upbericht weergegeven: Caution State II (Waarschuwing II), Replacement Necessary I & II (permanent failure) (Vervanging vereist I en II (permanente storing)).
V. Als meerdere batterijen gelijktijdig een storing geven, welke prioriteit wordt er toegekend aan de pop-upberichten in de batterijstatusmeter?
A. Het pop-upbericht voor de meest urgente batterij wordt weergegeven door de batterijstatusmeter. Als beide batterijen dezelfde foutstatus hebben, wordt de waarschuwing voor de primaire batterij weergegeven.
V. Wat gebeurt er als ik het pop-upbericht heb uitgeschakeld maar later een nieuwe batterij plaats?
A. De pop-upberichten verdwijnen zodra een batterij met een goede status wordt geplaatst.
V. Wat gebeurt er wanneer een batterij met een slechte status of de modus Permanent Failure (Permanente storing) wordt geplaatst wanneer het systeem actief is in Windows?
A. Het BIOS geeft een melding aan het QuickSet-programma waarna de batterijstatusmeter de status van de primaire en secundaire batterijen opvraagt. In de batterijstatusmeter wordt een pop-upbericht weergegeven voor de batterij met de meest urgente status.
V. Wat gebeurt er wanneer ik op Fn+F3 druk in Windows?
A. De eerste pagina van de batterijstatusmeter (Battery Status) wordt weergegeven in het QuickSet-programma. Als u het tabblad Battery Health (Batterijstatus) selecteert, wordt de statusinformatie voor de batterij met de meest urgente status weergegeven. Als de primaire en secundaire batterijen dezelfde status hebben, wordt de status van de primaire batterij weergegeven.

Terug naar boven


Neem via Twitter contact op met ons technische team als u meer ondersteuning nodig hebt of als u feedback wilt geven.
Quick Tips worden gepubliceerd door de Dell Support Professionals die dagelijks problemen oplossen.   Om snelle publicatie mogelijk te maken, bevatten Quick Tips wellicht alleen gedeeltelijke oplossingen of tijdelijke oplossingen waaraan nog wordt gewerkt of waarvan nog nader moet worden bewezen dat er een probleem mee wordt opgelost.  Quick Tips zijn niet door Dell gecontroleerd, gevalideerd of goedgekeurd en dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt. Dell is niet aansprakelijk voor verliezen, waaronder maar niet beperkt tot gegevensverlies en winst- of omzetderving, waarmee gebruikers kunnen worden geconfronteerd door het volgen van procedures of adviezen die worden beschreven in de Quick Tips.

Artikel-id: SLN291565

Laatste wijzigingsdatum: 26-02-2015 12:41


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.