Knowledge Base

PowerEdge server: Firmware bijwerken via de iDRAC


Opmerking: Dit artikel is onderdeel van de Server Tutorials: Update; andere methoden zijn hier te vinden.

Dit artikel bevat informatie over het op afstand toepassen van firmware-updates voor afzonderlijke apparaten via de webinterface van de ingebouwde Dell Remote Access Controller (iDRAC) op Dell PowerEdge servers.

Opmerking: Deze functie staat los van het besturingssysteem. De iDRAC kan rechtstreeks met de hardware communiceren. Drivers kunnen niet via deze methode worden bijgewerkt.


Inhoudsopgave

 1. Overzicht

 2. Afzonderlijke apparaten bijwerken via iDRAC 9

 3. Afzonderlijke apparaten bijwerken via iDRAC 7/8

 4. Afzonderlijke apparaten bijwerken via iDRAC 6 (video)


1. Overzicht

Voordat u gaat bijwerken, moet u weten welke updates u moet toepassen en welke onderdelen van uw systeem bijgewerkt moeten worden.

In OpenManage System Administrator (OMSA) vindt u alle informatie over de geïnstalleerde hardware en u kunt het gebruiken om de hardware op de juiste manier te identificeren.

Nu u weet welke hardware moet worden bijgewerkt, moet u het DUP vinden en het downloaden.
Dit kunt u het gemakkelijkst doen door de website van Dell Support te bezoeken. Voer de servicetag van uw server in en u gaat meteen naar de specifieke inhoud voor uw systeem.
Weet u niet wat uw servicetag is? U vindt de servicetag in OMSA maar ook op de server zelf.

Op de pagina Dell Support kunt u (nadat u uw servicetag hebt ingevoerd) in het gedeelte Drivers en Downloads naar updates voor de verschillende categorieën componenten zoeken. Het bestand dat u moet downloaden staat los van het besturingssysteem dat op uw server is geïnstalleerd, maar verschilt per onderdeel dat bijgewerkt moet worden.

Gebruik de 32-bits of 64-bits versie van Windows van het Dell Update Package (DUP) dat de iDRAC zelf kan uitpakken en toepassen.

Opmerking: In de gebruikershandleiding van de geïnstalleerde iDRAC-firmware vindt u aanvullende informatie over andere manieren (FTP, enzovoort) waarop u via de iDRAC kunt bijwerken.

2. Afzonderlijke apparaten bijwerken via iDRAC 9

Voordat u de firmware via de manier voor afzonderlijke apparaten bijwerkt, moet u de firmware-image op een locatie op het lokale systeem downloaden. We raden aan om de iDRAC-firmware als eerste bij te werken.

Opmerking: Zorg ervoor dat de bestandsnaam van het Dell Update Package (DUP) voor afzonderlijke onderdelen geen spaties bevat

Firmware voor afzonderlijke apparaten bijwerken via de web-interface van iDRAC:

14G_iDRAC_Update
Afbeelding 1: 14G iDRAC bijwerken 
 

 1. Ga naar Maintenance (Onderhoud) → System Update (Systeemupdate). The pagina Firmware Update (Firmware-update) wordt weergegeven.

 2. Op het tabblad Update (Bijwerken) selecteert u Local (Lokaal) als bestandlocatie.

 3. Klik op Browse (Bladeren), selecteer het firmware-imagebestand voor het betreffende onderdeel en klik daarna op Upload (Uploaden).

 4. Nadat de upload is voltooid, geeft het gedeelte Update Details (Details update) alle firmwarebestanden en de status ervan weer die naar de iDRAC zijn geüpload.
  Als de firmware-imagebestand geldig is en is geüpload, geeft de kolom Contents (Inhoud) een (+) naast de naam van het firmware-imagebestand. Klik op de naam om de naam van het apparaat en informatie over de huidige en beschikbare firmwareversie te bekijken.

 5. Selecteer het gewenste firmwarebestand en voer een van de volgende taken uit:

  • Voor firmware-images waarvoor het hostsysteem niet opnieuw hoeft te worden opgestart, klikt u op Install (Installeren). Bijvoorbeeld, iDRAC-firmwarebestand.

  • Voor firmware-images waarvoor het hostsysteem opnieuw moet worden opgestart, klikt u op Install and reboot (Installeren en opnieuw opstarten) of op Install Next Reboot (Installeren bij volgende opstart).

  • Als u de firmware niet wilt bijwerken, klikt u op Cancel (Annuleren).

  Als u op Install (Installeren), Install and Reboot (Installeren en opnieuw opstarten) of Install Next Reboot (Installeren bij volgende opstart) klikt, wordt het bericht Updating Job Queue (Opdrachtwachtrij bijwerken) weergegeven.

 6. Als u pagina Job Queue (Opdrachtwachtrij) wilt bekijken, klikt u op Job Queue (Opdrachtwachtrij). Gebruik deze pagina om voorbereide firmware-updates te bekijken en te beheren of klik op OK de huidige pagina te vernieuwen en de status van de firmware-update te bekijken.

Opmerking: Als u de pagina verlaat zonder de updates op te slaan, krijgt u een foutmelding te zien en gaat alle geüploade inhoud verloren.

3. Afzonderlijke apparaten bijwerken via iDRAC 7/8

Voordat u de firmware via de manier voor afzonderlijke apparaten bijwerkt, moet u de firmware-image op een locatie op het lokale systeem downloaden. We raden aan om de iDRAC-firmware als eerste bij te werken.

OPMERKING: Zorg dat de bestandsnaam van het Dell Update Package (DUP) voor afzonderlijke onderdelen geen spaties bevat.

Firmware voor afzonderlijke apparaten bijwerken via de web-interface van iDRAC:

12G + 13G_iDRAC_Update
Afbeelding 2: 12G en 13G iDRAC bijwerken 
 

 1. Ga naar Overview (Overzicht) >iDRAC Settings (iDRAC-instellingen) > Update and Rollback (Bijwerken en terugdraaien). De pagina Firmware Update (Firmware-update) wordt weergegeven.

 2. Op het tabblad Update (Bijwerken) selecteert u Local (Lokaal) als bestandlocatie.

 3. Klik op Browse (Bladeren), selecteer het firmware-imagebestand voor het betreffende onderdeel en klik daarna op Upload (Uploaden).

 4. Nadat de upload is voltooid, geeft het gedeelte Update Details (Details update) alle firmwarebestanden en de status ervan weer die naar de iDRAC zijn geüpload.
  Als de firmware-imagebestand geldig is en is geüpload, geeft de kolom Contents (Inhoud) een (+) naast de naam van het firmware-imagebestand. Klik op de naam om de naam van het apparaat en informatie over de huidige en beschikbare firmwareversie te bekijken.

 5. Selecteer het gewenste firmwarebestand dat moet worden bijgewerkt en voer een van de volgende taken uit:

  • Voor firmware-images waarvoor het hostsysteem niet opnieuw hoeft te worden opgestart, klikt u op Install (Installeren). Bijvoorbeeld, iDRAC-firmwarebestand.

  • Voor firmware-images waarvoor het hostsysteem opnieuw moet worden opgestart, klikt u op Install and Reboot (Installeren en opnieuw opstarten) of Install Next Reboot (Installeren bij volgende opstart).

  • Als u de firmware niet wilt bijwerken, klikt u op Cancel (Annuleren).

  Als u op Install (Installeren), Install and Reboot (Installeren en opnieuw opstarten) of Install Next Reboot (Installeren bij volgende opstart) klikt, wordt het berichtUpdating Job Queue (Opdrachtwachtrij bijwerken)weergegeven.

 6. Klik op Job Queue (Opdrachtwachtrij) om de pagina Job Queue (Opdrachtwachtrij) weer te geven. Hier kunt u voorbereide firmware-updates bekijken en beheren. Als u op OK klikt, vernieuwt u de pagina en kunt u de status van de firmware-update bekijken.

OPMERKING: Als u de pagina verlaat zonder de updates op te slaan, krijgt u een foutmelding te zien en gaat alle geüploade inhoud verloren.

4. Afzonderlijke apparaten bijwerken via iDRAC 6 (video)

Video: Dell iDRAC6-firmware-updates via GUI-interface [6:30]


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request
Artikel-id: SLN292363

Laatste wijzigingsdatum: 26-10-2017 04:47


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.