Knowledge Base

Dell Backup and Recovery 1.8: FabrieksherstelmediaDit artikel bevat informatie over Dell Backup and Recovery 1.8: Fabrieksherstelmedia


Inhoudsopgave:

 1. Fabrieksherstelmedia: Overzicht
 2. Fabrieksherstelmedia aanmaken
 3. Herstelmedia schoonmaken
 4. Herstelmedia controleren
 5. Uw herstelmedia verplaatsen
 6. Dell Backup and Recovery: Handige links

 

Opmerking: Dell Backup and Recovery 1.8 wordt niet langer meegeleverd in Dell systemen. Dit artikel bevat alleen verouderde gebruikersinformatie.

 

Opgelet: Voordat u uw systeem bijwerkt naar Windows 10 moet u de meest recente updates voor Dell Backup and Recovery 1.8 hebben geïnstalleerd om te garanderen dat de software na de upgrade op de juiste wijze functioneert. Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie Dell Backup and Recovery (DBAR) en Windows 10

1. Fabrieksherstelmedia: Overzicht

Opmerking: Als u media nodig hebt voor herstel van uw besturingssysteem naar de oorspronkelijke fabrieksimage, bezoekt u de pagina media back-up voor meer informatie over het maken van herstelschijven vanaf uw Dell computer of het downloaden van een image.

Met Dell Backup and Recovery 1.8 kunnen gebruikers herstelmedia maken en beheren waarin alle noodzakelijke bestanden staan die nodig zijn om uw computer weer in de huidige staat terug te brengen. Deze functie is beschikbaar voor zowel Basic als Premium gebruikers. Klik op de tegel Factory Recovery Media (Fabrieksherstelmedia).

Nadat het venster Factory Recovery Media (Fabrieksherstelmedia) is geopend, heeft de gebruiker toegang tot de volgende opties:

 • Fabrieksherstelmedia aanmaken
 • Herstelmedia schoonmaken
 • Herstelmedia controleren
 • Uw herstelmedia verplaatsen

Met Dell Backup and Recovery 1.8 kunt u herstelmedia maken met een van de volgende opties:

 • Recordable Disk (Good option) (Beschrijfbare schijf (goede optie)): Dvd of Blu-ray-disk
 • USB Flash Drive (Better option) (USB-flashstation (betere optie)): Zowel schijven met als zonder Windows 8-certificering kunnen worden gebruikt zolang er voldoende vrije schrijfruimte is.
 • External USB Hard Drive (Best option) (Externe USB harde schijf (beste optie)): Het station moet voldoende vrije schrijfruimte hebben.
Opmerking:
 • USB-flashstations die niet Windows 8-gecertificeerd zijn, worden geformatteerd en bevatten na formattering slechts één partitie. Bij flashstations die groter zijn dan 32 GB, gebruikt het formatteringsproces slechts 32 GB van het station en blijft de rest van de ruimte ongepartitioneerd.
 • Externe USB harde schijven en Windows 8-gecerticeerde USB-flashstations worden niet geformatteerd, maar de opstartpartitie wordt toegevoegd aan het station.
 • De gebruiker kan op één herstelmedium verschillende pc's toevoegen waarop de applicatie Dell Backup and Recovery is geïnstalleerd, mits er voldoende vrije schijfruimte beschikbaar is op het station.
 • Tijdens het maken van de herstelmedia worden ondersteunde apps en drivers automatisch toegevoegd aan deze herstelmedia.
 • Tijdens het maken van herstelmedia met beschrijfbare schijven, kan het zijn dat er meer dan één schijf nodig is en de laatste schijf bevat dan de apps en drivers. In het geval dat er drie schijven zijn gebruikt tijdens het maken van de herstelmedia, wordt de gebruiker gevraagd alleen de eerste twee schijven te gebruiken

Terug naar boven


2. Fabrieksherstelmedia aanmaken

Ga als volgt te werk om herstelmedia te maken:

Opmerking: De onderstaande schermafbeeldingen zijn van het maken van herstelmedia met een externe USB harde schijf, maar het proces is hetzelfde bij een USB-flashstation of beschrijfbare schijf.

1. Klik op de tegel Factory Recovery Media (Fabrieksherstelmedia).

2. Maak verbinding met het externe station en selecteer dit door erop te klikken nadat het is gedetecteerd.

3. Zodra het station is geselecteerd, klikt u op Continue (Doorgaan).

4.U krijgt een waarschuwing te zien: Warning: This operation may take a while and cannot be cancelled (Waarschuwing: Deze actie kan enige tijd duren en kan niet worden geannuleerd). Wanneer de waarschuwing wordt weergegeven, klikt u op Yes (Ja) om door te gaan.

5. Mogelijk wordt het venster Applications, Drivers & Utilities (Applicaties, drivers en hulpprogramma's) weergegeven met hierin het volgende bericht:

Licensing agreements for some applications require that the installers be removed from your hard drive after you have completed the media creation process. These applications will not appear on your recovery media if you choose to create an additional archive copy, and they may not be available for reinstall using Dell Backup and Recovery. (In licentieovereenkomsten van bepaalde applicaties wordt mogelijk vereist dat de installatieprogramma's worden verwijderd van de harde schijf nadat u het medium hebt gemaakt. Deze applicaties staan niet op uw herstelmedia als u ervoor kiest een extra archiefkopie te maken en het kan zijn dat ze niet beschikbaar zijn om opnieuw te installeren met Dell Backup and Recovery.)

Klik op Agree & Continue (Akkoord en doorgaan).

6. De applicatie begint met het maken van de herstelmedia.

7. Klik op OK zodra het proces is voltooid.

Opmerking:
U ziet mogelijk het venster Applications, Drivers & Utilities (Applicaties, drivers en hulpprogramma's) met het volgende bericht:

The application, driver and utilities installation files on your hard drive use XXX MB of space. You can recover this space by deleting these files. Once you have removed the files from the device you will need to use the media you created to reinstall any of these items. Delete contents to recover hard drive space? (De installatiebestanden van de applicatie, het station en de hulpprogramma's op uw harde schijf gebruiken XXX MB. U kunt deze ruimte vrij maken door deze bestanden te verwijderen. Nadatu de bestanden van het apparaat hebt verwijderd, moet u de media gebruiken die u hebt gemaakt om een van deze items opnieuw te installeren. Wilt u de inhoud verwijderen om ruimte op de harde schijf vrij te maken?)

De gebruiker kan ervoor kiezen de installatiebestanden op het systeem te bewaren of deze te verwijderen.

Terug naar boven


 

3. Herstelmedia schoonmaken

In dit venster kunnen gebruikers systemen die niet meer nodig zijn verwijderen uit de herstelmedia.

Opmerking: Deze functie wordt alleen ondersteund met externe harde schijven via USB

1. Klik in het venster Factory Recovery Media (Fabrieksherstelmedia) op Clean up Recovery Media (Herstelmedia schoonmaken)

2. Nadat stations zijn gedetecteerd, markeert u het station dat u wilt beheren en klikt u op OK.

3. Het systeem scant op media. U kunt het systeem markeren dat u niet meer wilt en vervolgens op Remove selected (Selectie verwijderen) klikken

4. Het volgende bericht verschijnt:

Are you sure you want to remove this device from the Factory Recovery Media?
All files that are associated with that device will be removed. (Weet u zeker dat u dit apparaat uit Fabrieksherstelmedia wilt verwijderen? Alle bestanden die zijn gekoppeld aan dit apparaat worden verwijderd.)


Indien u zeker weet dat u de juiste selectie hebt gemaakt, klikt u op Yes (Ja)

5. De media van de apparaten worden verwijderd en het scherm Clean up Recovery Media (Herstelmedia schoonmaken) wordt weer weergegeven. U kunt meer verwijderen of, als u klaar bent, op Back (Terug) klikken

Terug naar boven


4. Herstelmedia controleren

In dit gedeelte kunnen gebruikers de herstelmedia controleren die zijn gemaakt voor het systeem en deze herstellen indien bestanden ontbreken of niet worden herkend.

1. Klik in het venster Factory Recovery Media (Fabrieksherstelmedia) op Check Recovery Media (Herstelmedia controleren)

2. Klik op Check Factory Recovery Media (Herstelmedia controleren) terwijl de herstelmedia zijn aangesloten.

3. Indien er fouten worden gevonden, herstelt het systeem deze automatisch. Klik op OK

Terug naar boven


5. Uw herstelmedia verplaatsen

In dit gedeelte kunnen gebruikers alle herstelbestanden verplaatsen naar een andere locatie door het huidige en het nieuwe station te selecteren. Dit wordt uitgevoerd zonder dat dit invloed heeft op andere gebruikersdata die op het station staan.

Opmerking: Deze functie wordt alleen ondersteund op externe harde schijven via USB.

1. Klik in het venster Factory Recovery Media (Fabrieksherstelmedia) op Move your Recovery Media (Verplaats uw herstelmedia)

2. In eerste instantie worden alle aangesloten USB-stations weergegeven. Selecteer het huidige station en het nieuwe station. Klik op Continue (Doorgaan) wanneer u klaar bent.

3. U krijgt een waarschuwing te zien: Warning: This operation may take a while and cannot be cancelled. (Waarschuwing: Deze actie kan enige tijd duren en kan niet worden geannuleerd). Klik op Yes (Ja) om door te gaan.

De media worden verplaatst en zodra dit is voltooid, wordt de melding: Migration ended successfully (Migratie voltooid) weergegeven. Klik op OK

Terug naar boven


6. Dell Backup and Recovery: Handige links

Dell Backup and Recovery website

Dell Backup and Recovery 1.8: Overzicht en installatie

Dell Backup and Recovery 1.8: Back-up

Dell Backup and Recovery 1.8: Herstel

Terug naar boven

Artikel-id: SLN297537

Laatste wijzigingsdatum: 15-08-2017 11:26


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.