Databáze znalostí

Jak používat počítač Inspiron 3721 a odstraňovat problémy s ním spojenéTento článek obsahuje informace o používání počítačů Inspiron 3721/17 a postupy pro odstraňování problémů s nimi spojených.

Obsah:

 1. Počítač se nespustí nebo se nezobrazí obraz
 2. Počítač přestal reagovat
 3. Dojde k selhání nebo zamrznutí systému Microsoft Windows, který se pak restartuje, nebo se objeví modrá obrazovka
 4. Rychlý test nástroje Dell PC Diagnostics a nástroj SupportAssist pro počítače a tablety
 5. Odstraňování potíží s černým, prázdným nebo špatně viditelným LCD displejem notebooků
 6. Inspiron 3721/17 – technické údaje
 7. Umístění portů
 8. Obnovení nastavení systému (BIOS) do výchozích hodnot
 9. Návody a odstraňování potíží pro bezdrátové sítě
 10. Jak zapnout a vypnout bezdrátovou anténu u počítačů značky Dell
 11. Zakázání nebo povolení dotykové podložky pomocí vyhrazeného tlačítka
 12. Myš, klávesnice nebo dotyková podložka nefungují správně
 13. Není rozpoznána komponenta počítače
 14. Ovladače pro notebook Inspiron 3721/17
 15. Centrum podpory Dell pro systém Windows 8

Počítač se nespustí nebo se nezobrazí obraz

Pokud se stane, že se počítač vůbec nespustí, nebo se zapne (rozsvítí se kontrolky a roztočí ventilátor), avšak nezobrazí se žádný obraz, poslouchejte sérii pípnutí počítače při spouštění.

Pokud je slyšet pípání, podívejte se do tabulky 1, kde jsou uvedeny další podrobnosti pro řešení problémů s vaším počítačem.

Pípnutí Popis Možná příčina
1 Byla zjištěna chyba v kontrolním součtu ROM BIOS nebo součet probíhá. Chyba základní desky, patří sem i poškození systému BIOS nebo chyba paměti ROM.
2 Není detekována paměť (RAM) Chyba paměti nebo slotu paměti
3
 • Chyba čipové sady (chyba North a South bridge, chyba DMA/IMR/časovače)
 • Chyba testu hodin
 • Chyba brány A20
 • Chyba čipu Super I/O
 • Chyba testu řadiče klávesnice
Chyba základní desky
4 Chyba čtení/zápisu do paměti Došlo k selhání paměti.
5 Chyba napájení hodin reálného času (RTC) Selhání baterie paměti CMOS
6 Chyba testu systému BIOS grafické karty Chyba subsystému grafické karty
7 Chyba testu vyrovnávací paměti procesoru Chyba procesoru
8 LCD Selhání LCD
Tabulka 1: Opakující se zvukové kódy

Pokud nejsou slyšet žádné zvukové kódy (pípání), postupujte následovně:
 1. Odpojte všechna externí periferní zařízení, včetně klávesnice, myši a externího monitoru. Mezi periferní zařízení patří také externí úložná zařízení, např. jednotky flash, dále zařízení USB, tiskárny, karty atd.
 2. Odpojte napájecí adaptér z počítače a zásuvky elektrické sítě.
 3. Vyjměte baterii. Další informace ohledně postupu vyjmutí baterie naleznete na stránce online příručky k počítači Inspiron 3721/17, na které klikněte na možnost Owner's Manual (Uživatelská příručka).
 4. Tlačítko napájení stiskněte na dobu 15 sekund, tím zbavíte kondenzátory zbytkového náboje.
 5. Ujistěte se, zda je síťový kabel řádně připojen k napájecímu adaptéru.
 6. Připojte napájecí adaptér do počítače a funkční zásuvky elektrické sítě.
 7. Zapněte počítač stisknutím tlačítka napájení. Pokud se počítač nezapne a nespustí operační systém, naleznete další informace v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Počítač se nezapne nebo zatuhne na obrazovce s logem společnosti Dell).
 8. Vypněte počítač a vložte baterii zpět do počítače.
 9. Zapněte počítač stisknutím tlačítka napájení. Pokud se počítač nezapne a nespustí operační systém, naleznete další informace v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Check the Battery (Kontrola baterie).
 10. Začněte připojovat jedno periferní zařízení po druhém a vždy vyzkoušejte, zda se zapne počítač.
Zpět na začátek

Počítač přestal reagovat

 1. Stiskněte tlačítko napájení na alespoň 15 sekund, aby se počítač vypnul.
 2. Odpojte všechna externí periferní zařízení, včetně klávesnice, myši a externího monitoru. Mezi periferní zařízení patří také externí úložná zařízení, např. jednotky flash, dále zařízení USB, tiskárny, karty atd.
 3. Zapněte počítač stisknutím tlačítka napájení. Pokud se počítač nezapne a nespustí operační systém, naleznete další informace v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Počítač se nezapne nebo zatuhne na obrazovce s logem společnosti Dell).
 4. Stáhněte si a nainstalujte nástroj SupportAssist. Další informace o získání a instalaci nástroje SupportAssist naleznete na stránce SupportAssist pro počítače a tablety.
 5. Proveďte údržbu systému. Více informací naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Optimization and Maintenance of Microsoft Windows (Optimalizace a údržba systému Microsoft Windows).
 6. Začněte připojovat jedno periferní zařízení po druhém a kontrolujte, zda počítač nepřestal odpovídat.
Zpět na začátek

Dojde k selhání nebo zamrznutí systému Microsoft Windows, který se pak restartuje, nebo se objeví modrá obrazovka

Kliknutím na odkaz zobrazte článek znalostní báze Dell Knowledge Base Microsoft Windows Crashes, Stops, Restarts or a Blue Screen Appears (Dojde k selhání nebo zamrznutí systému Microsoft Windows, který se pak restartuje, nebo se objeví modrá obrazovka).

Zpět na začátek

Rychlý test nástroje Dell PC Diagnostics a nástroj SupportAssist pro počítače a tablety

Poznámka: Náš nástroj pro rychlou online diagnostiku představuje nejrychlejší a nejjednodušší způsob zjišťování a řešení problémů. Tímto způsobem buď problém odstraníte automaticky, nebo vás nástroj provede kroky pro vyřešení problému. Pokud diagnostika odhalí vadný díl, v závislosti na konkrétním typu dílu pro vás ihned začneme zajišťovat jeho bezplatnou záruční výměnu.

Společnost Dell nabízí několik způsobů, jak můžete spravovat a diagnostikovat váš počítač:

 • Rychlý test nástroje Dell PC Diagnostics dokáže odhalit nejběžnější problémy.

 • Nástroj SupportAssist, dříve nazývaný My Dell, poskytuje aktualizace systému, detekuje problémy a posílá vám upozornění pro konkrétní zařízení, díky čemuž je řešení a předcházení problémům jednodušší než kdy dříve. Díky této aplikaci budete mít přístup ke všemu potřebnému, abyste se při správě počítačů a tabletů nemuseli spoléhat na pouhé odhady. Další informace, například o získání a instalaci nástroje SupportAssist, naleznete na stránce SupportAssist pro počítače a tablety.

 • Pokud se počítač nemůže připojit k internetu, můžete spustit diagnostiku vestavěnou v počítači – bližší informace naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Run Built-In Diagnostics (ePSA) for Your System (Spuštění vestavěné diagnostiky (ePSA) systému).
Zpět na začátek

Odstraňování potíží

Odstraňování potíží s černým, prázdným nebo špatně viditelným LCD displejem notebooků

Informace o odstraňování potíží s LCD displejem notebooku naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Troubleshooting a Notebook LCD Screen That is Black, Blank or Hard to See (Odstraňování potíží s černým, prázdným nebo špatně viditelným LCD displejem notebooků).

Zpět na začátek

Inspiron 3721/17 – technické údaje

Technické údaje počítače Inspiron 3721 naleznete na stránce s online příručkou k počítači Inspiron 3721/17, na které klikněte na odkaz Specifications (Technické údaje).

Zpět na začátek


Umístění portů

Informace o umístění portů naleznete na stránce online příručky k počítači Inspiron 3721/17, na které klikněte na možnost Specifications (Technické údaje).

Zpět na začátek


Obnovení nastavení systému (BIOS) do výchozích hodnot

Možnost 1:
 1. Restartujte počítač.
 2. Na žádost během testu při spuštění počítače (POST) přejděte stisknutím klávesy <F2> do nastavení systému BIOS.
 3. Na obrazovce System Setup (Nastavení systému) se stisknutím <šipky doprava> přemístěte do nabídky Exit (Konec).
 4. Pomocí klávesy <Šipka dolů> zvýrazněte možnost Load Setup Defaults (Načíst výchozí hodnoty nastavení) a stiskněte klávesu <Enter>.
 5. Při zobrazení výzvy Yes (Ano) pro potvrzení možnosti Restore Defaults (Obnovit výchozí hodnoty) stiskněte klávesu <Enter> a restartujte počítač.
Možnost 2:
 1. Restartujte počítač.
 2. Na žádost během testu při spuštění počítače (POST) přejděte stisknutím klávesy <F2> do nastavení systému BIOS.
 3. Na obrazovce System Setup (Nastavení systému) stiskněte klávesu <F9>.
 4. Při zobrazení výzvy Yes (Ano) pro potvrzení možnosti Load Optimized Defaults (Načíst optimální výchozí hodnoty) stiskněte klávesu <Enter> a restartujte počítač.
Zpět na začátek

Návody a odstraňování potíží pro bezdrátové sítě

Návody a pokyny pro odstraňování potíží pro bezdrátovou síť naleznete na stránce Dell Networking and Wireless Support Center (Centrum podpory Dell pro sítě a bezdrátové připojení).

Zpět na začátek

Jak zapnout a vypnout bezdrátovou anténu u počítačů značky Dell

 1. Přidržte stisknutou klávesu <Fn> a stiskněte klávesu <F2>. Opakovaným stisknutím této kombinace vypnete a zase zapnete bezdrátovou anténu.
Více informací o zapínání a vypínání bezdrátové antény na počítačích Dell naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base How to Turn the Wireless Antenna On and Off on a Dell Computer (Jak zapnout a vypnout bezdrátovou anténu u počítačů značky Dell).

Zpět na začátek

Zakázání nebo povolení dotykové podložky pomocí vyhrazeného tlačítka

Klávesa klávesnice Činnost
Přidržte stisknutou klávesu <Fn> a stiskněte klávesu <F3>.
Tabulka 2: Vyhrazená tlačítka pro dotykovou podložku

Další informace o zakázání nebo povolení dotykové podložky naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Disabling or Enabling the Touchpad Using the Hot Key (Zakázání nebo povolení dotykové podložky pomocí vyhrazeného tlačítka).

Zpět na začátek

Myš, klávesnice nebo dotyková podložka nefungují správně

Informace o použití a odstraňování potíží s myší, klávesnicí a dotykovou podložkou naleznete v následujících článcích znalostní báze Dell Knowledge Base.

Zpět na začátek

Není rozpoznána komponenta počítače

Nástroj SupportAssist, dříve nazývaný My Dell, detekuje problémy a posílá vám upozornění pro konkrétní zařízení. Díky této aplikaci budete mít přístup ke všemu potřebnému, abyste se při správě počítačů a tabletů nemuseli spoléhat na pouhé odhady. Další informace o získání a instalaci nástroje SupportAssist naleznete na stránce SupportAssist pro počítače a tablety.

Zpět na začátek

Ovladače pro počítač Inspiron 3721

Informace o dostupných ovladačích pro počítač Inspiron 3721 naleznete na stránce s ovladači pro počítač Inspiron 3721.

Tento článek poskytuje v části Jak stáhnout a nainstalovat ovladač? návod ke stažení ovladačů pro počítač Inspiron 3721.

Zpět na začátek

Centrum podpory Dell pro systém Windows 8

Kliknutím na odkaz zobrazíte Centrum podpory společnosti Dell™ pro operační systém Windows 8.

Zpět na začátekID článku: SLN154871

Datum poslední změny: 03.08.2017 09:52


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.