Databáze znalostí

Server PowerEdge: Aktualizování firmwaru prostřednictvím nástroje iDRAC


Poznámka: Tento článek je součástí Výukových programů pro servery: aktualizace, ostatní metody jsou dostupné zde.

Tento článek obsahuje pokyny pro vzdálené nasazování aktualizací firmwaru do jednotlivých zařízení prostřednictvím webového rozhraní nástroje Dell Remote Access Controller (iDRAC) na serverech Dell PowerEdge.

Poznámka: Tato funkce je nezávislá na operačním systému. Nástroj iDRAC dokáže přímo komunikovat s hardwarem. Touto metodou nelze zaktualizovat ovladač.


Obsah

 1. Přehled

 2. Jak aktualizovat jednotlivá zařízení prostřednictvím nástroje iDRAC 9

 3. Jak aktualizovat jednotlivá zařízení prostřednictvím nástroje iDRAC 7/8

 4. Aktualizování jednotlivých zařízení prostřednictvím nástroje iDRAC 6 (video)


1. Přehled

Než začnete s aktualizacemi, je třeba určit správné aktualizace, které se mají použít, a stanovit komponenty systému, které se mají aktualizovat.

Ke správné identifikaci hardwaru můžete použít nástroj OpenManage system Administrator (OMSA), který vám zobrazí veškeré informace o hardwaru, který máte nainstalovaný.

Po identifikování hardwaru, který je třeba zaktualizovat, je třeba vyhledat a stáhnout balíček DUP.
Nejsnazší je navštívit web podpory společnosti Dell a zadat výrobní číslo serveru. Poté budete přesměrováni přímo na obsah svého systému.
Pokud neznáte výrobní číslo, můžete jej rovněž vyhledat v nástroji OMSA nebo fyzicky na samotném serveru.

Na stránce Podpora společnosti Dell lze najít aktualizace pro různé kategorie komponent v části Ovladače a soubory ke stažení (po zadání výrobního čísla). Soubor ke stažení je nezávislý na operačním systému, který je nainstalován na serveru, ale bude se lišit podle aktualizované komponenty.

Použijte balíček Dell Update Package (DUP) pro 32 nebo 64bitovou verzi systému Windows. Nástroj iDRAC dokáže tento balíček sám extrahovat a použít.

Poznámka: Vyhledejte doplňkové informace o dalších způsobech aktualizování (FTP atd.) prostřednictvím nástroje iDRAC v uživatelské příručce, která odpovídá nainstalovanému firmwaru iDRAC.

2. Jak aktualizovat jednotlivá zařízení prostřednictvím nástroje iDRAC 9

Před aktualizováním firmwaru metodou jednotlivých zařízení zkontrolujte, zda jste stáhli bitovou kopii firmwaru do umístění v místním systému. Doporučujeme nejdříve zaktualizovat firmware iDRAC.

Poznámka: Název souboru balíčku Dell Update Package (DUP) pro aktualizaci jednotlivé komponenty nesmí obsahovat žádné prázdné místo

Pokyny pro aktualizaci firmwaru jednoho zařízení pomocí webového rozhraní iDRAC:

14G_iDRAC_Update
Obrázek 1: Aktualizace 14G iDRAC 
 

 1. Přejděte na položku ÚdržbaAktualizace systému. Zobrazí se stránka Aktualizace firmwaru.

 2. Na kartě Aktualizace vyberte možnost Místní jako Umístění souboru.

 3. Klikněte na tlačítko Procházet, vyberte soubor bitové kopie firmwaru pro požadovanou komponentu a potom klikněte na tlačítko Odeslat.

 4. Po dokončení odeslání se v části Podrobnosti aktualizace zobrazí jednotlivé soubory firmwaru odeslané do nástroje iDRAC a jejich stav.
  Pokud je soubor bitové kopie firmwaru platný a byl úspěšně odeslán, ve sloupci Obsah se zobrazí ikona (+) vedle názvu souboru bitové kopie firmwaru. Rozbalením názvu zobrazíte informace Název zařízení, Aktuální a Verze dostupného firmwaru.

 5. Vyberte soubor požadovaného firmwaru a proveďte jeden z následujících postupů:

  • V případě bitových kopií firmwaru, které nevyžadují restartování hostitelského počítače, klikněte na tlačítko Instalovat. Například soubor firmwaru nástroje iDRAC.

  • V případě bitových kopií firmwaru, které vyžadují restartování hostitelského počítače, klikněte na tlačítko Instalovat a restartovat nebo Instalovat při příštím restartování.

  • Chcete-li aktualizaci firmwaru zrušit, klikněte na tlačítko Zrušit.

  Po kliknutí na tlačítko Instalovat, Instalovat a restartovat nebo Instalovat při příštím restartování se zobrazí zpráva Aktualizování fronty úloh.

 6. Chcete-li zobrazit stránku Fronta úloh, klikněte na tlačítko Fronta úloh. Na této stránce můžete zobrazit a spravovat fázové aktualizace firmwaru. Nebo můžete kliknutím na tlačítko OK zaktualizovat aktuální stránku a sledovat stav aktualizace firmwaru.

Poznámka: Pokud opustíte stránku bez uložení aktualizací, zobrazí se chybová zpráva a veškerý odeslaný obsah bude ztracen.

3. Jak aktualizovat jednotlivá zařízení prostřednictvím nástroje iDRAC 7/8

Před aktualizováním firmwaru metodou jednotlivých zařízení zkontrolujte, zda jste stáhli bitovou kopii firmwaru do umístění v místním systému. Doporučujeme nejdříve zaktualizovat firmware iDRAC.

POZNÁMKA: Název souboru balíčku DUP pro aktualizaci jednotlivé komponenty nesmí obsahovat žádné prázdné místo.

Pokyny pro aktualizaci firmwaru jednoho zařízení pomocí webového rozhraní iDRAC:

12G + 13G_iDRAC_Update
Obrázek 2: Aktualizace 12G + 13G iDRAC 
 

 1. Přejděte na položku Přehled > Nastavení iDRAC > Aktualizace a vrácení zpět. Zobrazí se stránka Aktualizace firmwaru.

 2. Na kartě Aktualizace vyberte možnost Místní jako Umístění souboru.

 3. Klikněte na tlačítko Procházet, vyberte soubor bitové kopie firmwaru pro požadovanou komponentu a potom klikněte na tlačítko Odeslat.

 4. Po dokončení odeslání se v části Podrobnosti aktualizace zobrazí jednotlivé soubory firmwaru odeslané do nástroje iDRAC a jejich stav.
  Pokud je soubor bitové kopie firmwaru platný a byl úspěšně odeslán, ve sloupci Obsah se zobrazí ikona (+) vedle názvu souboru bitové kopie firmwaru. Rozbalením názvu zobrazíte informace Název zařízení, Aktuální a Verze dostupného firmwaru.

 5. Vyberte soubor požadovaného firmwaru, který se má aktualizovat, a proveďte jeden z následujících postupů:

  • V případě bitových kopií firmwaru, které nevyžadují restartování hostitelského počítače, klikněte na tlačítko Instalovat. Například soubor firmwaru nástroje iDRAC.

  • V případě bitových kopií firmwaru, které vyžadují restartování hostitelského počítače, klikněte na tlačítko Instalovat a restartovat nebo Instalovat při příštím restartování.

  • Chcete-li aktualizaci firmwaru zrušit, klikněte na tlačítko Zrušit.

  Po kliknutí na tlačítko Instalovat, Instalovat a restartovat nebo Instalovat při příštím restartování se zobrazí zprávaAktualizování fronty úloh.

 6. Kliknutím na tlačítko Fronta úloh zobrazíte stránku Fronta úloh, na které můžete zobrazit a spravovat fázové aktualizace firmwaru. Nebo můžete kliknutím na tlačítko OK aktualizovat aktuální stránku a sledovat stav aktualizace firmwaru.

POZNÁMKA: Pokud opustíte stránku bez uložení aktualizací, zobrazí se chybová zpráva a veškerý odeslaný obsah bude ztracen.

4. Aktualizování jednotlivých zařízení prostřednictvím nástroje iDRAC 6 (video)

Video: Aktualizace firmwaru Dell iDRAC6 prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní [6:30]


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request
ID článku: SLN292363

Datum poslední změny: 26.10.2017 04:46


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.