Videnbase

PowerEdge-server: Opdatering af firmware via iDRAC


Bemærk: Denne artikel indgår i selvstudierne vedrørende servere: Opdatering, andre metoder, som findes her.

Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan du anvender firmwareopdateringer for enkelte enheder via den indbyggede iDRAC-webgrænseflade (integrated Dell Remote Access Controller) i Dell PowerEdge-servere.

Bemærk: Denne funktion er uafhængig af operativsystemet. IDRAC kan kommunikere direkte med hardwaren. En driver kan ikke opdateres vha. denne metode.


Indholdsfortegnelse

 1. Oversigt

 2. Sådan opdaterer du enkelte enheder via iDRAC 9

 3. Sådan opdaterer du enkelte enheder via iDRAC 7/8

 4. Opdatering af enkelte enheder via iDRAC 6 (video)


1. Oversigt

Inden du går i gang med de nødvendige opdateringer, skal du identificere de opdateringer, der skal anvendes, og de systemkomponenter, der skal opdateres.

Du kan identificerer den rigtige hardware vha. OpenManage-systemradministratoren (OMSA), som viser dig alle oplysninger om den installerede hardware.

Nu hvor vi har identificeret den hardware, som skal opdateres, skal vi finde DUP'en og downloade den.
Den nemmeste måde at gøre det på er at ved at gå til Dells supportwebsted og indtaste serverens servicekode, så du kommer direkte til indhold, der passer til dit system.
Hvis du ikke kender din servicekode, kan du også finde den i OMSA, eller fysisk på selve serveren.

Dells supportside kan du finde opdateringer i forskellige komponentkategorier i afsnittet Drivers and Downloads (når du har indtastet din servicekode). Hvilken fil, der skal downloades, afhænger ikke af det operativsystem, der er installeret på serveren, men svinger, alt efter hvilken komponent der skal opdateres.

Brug Windows 32-bit- eller 64-bit-versionen af DUP'en (Dell Update Package), som iDRAC selv kan pakke ud og anvende.

Bemærk: Find yderligere oplysninger om andre opdateringsmuligheder (FTP, osv.) via iDRAC i den brugervejledning, der passer til den installerede iDRAC-firmware.

2. Sådan opdaterer du enkelte enheder via iDRAC 9

Før du opdaterer firmwaren med opdateringsmetoden for en enkelt enhed, skal du sikre dig, at du har downloadet firmwarebilledet til en destination på det lokale system. Vi anbefaler, at du opdaterer iDRAC-firmwaren først.

Bemærk: Sørg for, at filnavnet på DUP'en (Dell Update Package) til enkeltkomponenten ikke indeholder mellemrum

Sådan opdateres firmwaren i én komponent via. iDRAC-webgrænsefladen:

14G_iDRAC_Update
Figur 1: Opdatering af 14G iDRAC 
 

 1. Gå til MaintenanceSystem Update (Vedligeholdelse, Systemopdatering). Siden Firmware Update (Firmwareopdatering) vises.

 2. Gå til fanen Update (Opdatering) og vælg Local (Lokal) som filplacering.

 3. Klik på Browse (Gennemse), vælg firmwarebilledfilen for den ønskede komponent og klik på Upload.

 4. Når overførslen er færdig, viser afsnittet Update Details (Opdateringsoplysninger) hver firmwarefil, som er uploadet til iDRAC, og dens status.
  Hvis firmwarebilledfilen er gyldig og er blevet uploadet, viser kolonnen Contents (Indhold) et (+)-ikon ved siden af navnet på firmwarebilledfilen. Udvid navnet for at se oplysninger om enhedsnavn, aktuelle og tilgængelige firmwareversion.

 5. Vælg den ønskede firmwarefil, og gør et af følgende:

  • For firmwarebilleder, der ikke kræver genstart af værtssystemet, skal du klikke på Install (Installér). F.eks. iDRAC-firmwarefil.

  • Efter firmwarebilleder, der kræver genstart af værtssystemet, skal du klikke på Install and Reboot (Installér og genstart) eller Install Next Reboot (Installér næste genstart).

  • Klik på Cancel (Annullér) for at annullere firmwareopdateringen.

  Når du klikker på Install, (Installér) Install and Reboot (Installér og genstart) eller Install Next Reboot (Installér næste genstart), vises meddelelsen Updating Job Queue (Opdaterer jobkø).

 6. Du kan se siden med jobkøen ved at klikke på Job Queue (Jobkø). Brug denne side til at se og administrere de trininddelte firmwareopdateringer eller klik på OK for at opdatere den aktuelle side og se status for opdatering af firmwaren.

Bemærk: Hvis du går væk fra siden uden at gemme opdateringerne, vises en fejlmeddelelse og alt det uploadede indhold går tabt.

3. Sådan opdaterer du enkelte enheder via iDRAC 7/8

Før du opdaterer firmwaren med opdateringsmetoden for en enkelt enhed, skal du sikre dig, at du har downloadet firmwarebilledet til en destination på det lokale system. Vi anbefaler, at du opdaterer iDRAC-firmwaren først.

BEMÆRK: Sørg for, at filnavnet på DUP'en (Dell Update Package) til enkeltkomponenten ikke indeholder mellemrum

Sådan opdateres firmwaren i én komponent via. iDRAC-webgrænsefladen:

12G + 13G_iDRAC_Update
Figur 2: Opdatering af 12G + 13G iDRAC 
 

 1. Gå til Overview > iDRAC Settings > Update and Rollback (Oversigt > iDRAC-indstillinger > Opdatér og rul tilbage). Siden Firmware Update (Firmwareopdatering) vises.

 2. Gå til fanen Update (Opdatering) og vælg Local (Lokal) som filplacering.

 3. Klik på Browse (Gennemse), vælg firmwarebilledfilen for den ønskede komponent og klik på Upload.

 4. Når overførslen er færdig, viser afsnittet Update Details (Opdateringsoplysninger) hver firmwarefil, som er uploadet til iDRAC, og dens status.
  Hvis firmwarebilledfilen er gyldig og er blevet uploadet, viser kolonnen Contents (Indhold) et (+)-ikon ved siden af navnet på firmwarebilledfilen. Udvid navnet for at se oplysninger om enhedsnavn, aktuelle og tilgængelige firmwareversion.

 5. Vælg den ønskede firmwarefil, der skal opdateres, og gør et af følgende:

  • For firmwarebilleder, der ikke kræver genstart af værtssystemet, skal du klikke på Install (Installér). F.eks. iDRAC-firmwarefil.

  • Efter firmwarebilleder, der kræver genstart af værtssystemet, skal du klikke på Install and Reboot (Installér og genstart) eller Install Next Reboot (Installér næste genstart).

  • Klik på Cancel (Annullér) for at annullere firmwareopdateringen.

  Når du klikker på Install (Installér), Install and Reboot (Installér og genstart) eller Install Next Reboot (Installér næste genstart), vises meddelelsenUpdating Job Queue (Opdaterer jobkø)vises.

 6. Klik på Job Queue (Jobkø) for at se siden med jobkøen, hvor du kan se og administrere de trininddelte firmwareopdateringer, eller klik på OK for at opdatere den aktuelle side og se status for opdatering af firmwaren.

BEMÆRK: Hvis du går væk fra siden uden at gemme opdateringerne, vises en fejlmeddelelse og alt det uploadede indhold går tabt.

4. Opdatering af enkelte enheder via iDRAC 6 (video)

Video: Dell iDRAC6-firmwareopdateringer via GUI-grænseflade [6:30]


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request
Artikelnummer: SLN292363

Sidste ændringsdato: 26.10.2017 04.47


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.