Knowledge Base

Foutmelding: "Windows needs more space" (Windows heeft meer ruimte nodig) tijdens de upgrade naar Windows 10


Inhoudsopgave:

 1. Foutmelding: "Windows needs more space" (Windows heeft meer ruimte nodig) tijdens de upgrade naar Windows 10
  1. Methode 1: Maak ruimte vrij op de primaire harde schijf
  2. Methode 2: Gebruik een extern USB-storageapparaat
 2. Weinig ruimte op de harde schijf na de upgrade naar Windows 10

In dit artikel wordt beschreven wat u moet doen als er een fout wordt weergegeven op apparaten met weinig vrije storageruimte die naar Windows 10 upgraden, hoe u een extern storageapparaat kunt gebruiken om de upgrade uit te voeren, en hoe u tijdelijke bestanden na een upgrade kunt verwijderen.


Foutmelding: "Windows needs more space" (Windows heeft meer ruimte nodig) tijdens de upgrade naar Windows 10

Op computers met een kleinere harde schijf (32 GB of minder) of een volle harde schijf kan tijdens de upgrade naar Windows 10 een foutmelding worden weergegeven. Voor de Windows 10-upgradewizard is een grote hoeveelheid storageruimte vereist om een back-up van het vorige besturingssysteem te kunnen maken en Windows 10 te installeren. Gebruik een van de volgende methoden om uw upgrade naar Windows 10 te voltooien:


Methode 1: Maak ruimte vrij op de primaire harde schijf

Ruimte vrijmaken op de primaire harde schijf is de eenvoudigste manier om ruimte vrij te maken voor het installeren van de Windows 10-upgrade. Overweeg de volgende opties:


Methode 2: Gebruik een extern USB-storageapparaat

Als u niet voldoende ruimte op de primaire schijf kunt vrijmaken om een upgrade naar Windows 10 uit te voeren, kunt u een USB-stick (16 GB of meer) of een externe USB-harde schijf op de computer aansluiten om de upgrade te voltooien. Als u een USB-storageapparaat hebt aangesloten, wanneer het scherm "Windows needs more space" (Windows heeft meer ruimte nodig) wordt weergegeven, selecteert u de stationsletter van de USB-stick of -harde schijf als u verder wilt gaan met de installatie.

Als u wilt terugkeren naar een eerdere versie van Windows, hebt u de data nodig die de Windows 10-upgradewizard installeert op het USB-storageapparaat dat u gebruikt.

Weinig ruimte op de harde schijf na de upgrade naar Windows 10

Na een geslaagde upgrade naar Windows 10, bewaart Windows de optie om Windows 10 te verwijderen en naar uw vorige versie van Windows terug te keren. Deze bestanden worden automatisch een maand nadat u de upgrade hebt uitgevoerd, verwijderd. U kunt de tijdelijke bestanden eenvoudig tijdens het upgradeproces verwijderen om ruimte op de schijf vrij te maken. Als u deze bestanden nu wilt verwijderen, voert u de volgende stappen uit:

 1. Klik op het bureaublad in het vak Search the web and Windows (Zoeken op internet en in Windows) en typ "storage".
 2. Selecteer de optie Storage (System settings) (Storage (Systeeminstellingen)) boven in het zoekvenster.
 3. Selecteer uw systeemschijf (bijv. C:).
 4. SelecteerTemporary files (Tijdelijke bestanden).
 5. Bij Previous version of Windows (Vorige versie van Windows), klikt u op Delete previous versions (Vorige versies verwijderen).
Artikel-id: SLN298780

Laatste wijzigingsdatum: 28-08-2015 11:21


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.