Baza wiedzy

Dell Latitude E7240 wymienianych przez klienta (CRU) Przewodnik usuwania pozycjiNiniejszy przewodnik krok po kroku w celu bezpiecznego demontażu być wymienianych przez klienta (CRU) części Dell Latitude E7240


Spis treści:

 1. Przewodnik usuwania CRU
 2. Instrukcje dotyczące usuwania

1. Przewodnik usuwania

Elementy montowane przez użytkownika (Customer Replaceable Units) to części systemu, które może samodzielnie zdemontować lub wymienić. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera zdjęcia z tych procesów.

W niniejszej instrukcji obsługi nie obejmuje pozycji, którą chcesz usunąć, a następnie należy zapoznać się z Instrukcją obsługi systemu.

Poniższy artykuł zawiera informacje na temat bezpiecznych praktyk aby wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem pracy z urządzeniami elektrycznymi.

Powrót do góry


2. Instrukcje dotyczące usuwania

 

 

Wymagane narzędzia

1 Małe firmy Phillip śrubokręta 2 Tworzywa sztucznego
3 Mały śrubokręt płaski    

 

Uwaga: Należy pamiętać, że za pomocą dużego płaskiego śrubokręta krzyżakowego lub może doprowadzić do uszkodzenia głowicy. W ten sposób ich demontażu niemożliwe bez specjalnych narzędzi, które nie są dostępne dla naszych inżynierów na miejscu.
 1. Czynności do wykonania przed demontażem Przed wyjęciem karty SD:

  1. Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu jakiegokolwiek sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych

  2. Odłącz wszelkie przewody telefoniczne, sieciowe lub USB od komputera

  3. Odłącz komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia od gniazdek elektrycznych

 2. Odszukaj gniazdo kart SD

 1. Naciśnij kartę pamięci SD i zwolnij

 1. Wyjmij kartę SD z komputera

 

 1. Czynności do wykonania przed demontażem przed wyjęciem baterii:

  1. Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu jakiegokolwiek sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych

  2. Odłącz wszelkie przewody telefoniczne, sieciowe lub USB od komputera

  3. Odłącz komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia od gniazdek elektrycznych

 2. Wsuń akumulator latche w położenie otwarte

 1. Wyjmij baterię z komputera

 1. Zakończone.

 

 1. Czynności do wykonania przed demontażem Przed wyjęciem karty SIM:

  1. Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu jakiegokolwiek sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych

  2. Odłącz wszelkie przewody telefoniczne, sieciowe lub USB od komputera

  3. Odłącz komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia od gniazdek elektrycznych

  4. Wyjmij akumulator Please remove the Battery

 2. Wyjmij akumulator i zlokalizuj gniazdo karty SIM

 1. Naciśnij, aby zwolnić kartę SIM z gniazda

 1. Wysuń kartę SIM z gniazda

 

 1. Czynności do wykonania przed demontażem przed wymontowaniem panelu dostępu:

  1. Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu jakiegokolwiek sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych

  2. Odłącz wszelkie przewody telefoniczne, sieciowe lub USB od komputera

  3. Odłącz komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia od gniazdek elektrycznych

  4. Wyjmij akumulator Please remove the Battery

 2. Odwróć komputer spodem do góry i wyjmij akumulator

 1. Wykręć dwa wkręty mocujące pokrywę dolną w miejscu

 1. Przesuń pokrywę dolną ku przodowi komputera i wyjmij go z komputera

 1. Zakończone

 

 1. Czynności do wykonania przed demontażem przed wymontowaniem modułów pamięci:

  1. Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu jakiegokolwiek sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych

  2. Odłącz wszelkie przewody telefoniczne, sieciowe lub USB od komputera

  3. Odłącz komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia od gniazdek elektrycznych

  4. Wyjmij akumulator i panel dostępowy Please remove the Battery and Access Panel

 2. Odszukaj moduły pamięci

 1. Delikatnie odciągnij zaciski mocujące moduł pamięci

 1. Wyjmij moduł pamięci z systemu

 1. Jeśli jest zainstalowany drugi moduł pamięci powtórz kroki 3 i 4

 1. Zakończone

 

 1. Czynności do wykonania przed demontażem Przed wyjęciem karty mSATA

  1. Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu jakiegokolwiek sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych

  2. Odłącz wszelkie przewody telefoniczne, sieciowe lub USB od komputera

  3. Odłącz komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia od gniazdek elektrycznych

  4. Wyjmij akumulator i panel dostępowy Remove the Battery and Access Panel

 1. Odszukaj kartę mSATA

 1. Wykręć wkręt mocujący kartę mSATA

 1. Wyjmij kartę z komputera

 

 1. Czynności do wykonania przed demontażem Przed wyjęciem karty sieci WiFi

  1. Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu jakiegokolwiek sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych

  2. Odłącz wszelkie przewody telefoniczne, sieciowe lub USB od komputera

  3. Odłącz komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia od gniazdek elektrycznych

  4. Wyjmij akumulator i panel dostępowy Please remove the Battery and Access Panel

 2. Odszukaj kartę sieci bezprzewodowej

 1. Odłącz kable antenowe od karty sieci WLAN

 1. Wykręć wkręt mocujący karty WLAN w miejscu

 1. Wyjmij kartę sieci WLAN

 1. Zakończone

 

 1. Czynności do wykonania przed demontażem Przed wyjęciem karty sieci WWAN

  1. Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu jakiegokolwiek sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych

  2. Odłącz wszelkie przewody telefoniczne, sieciowe lub USB od komputera

  3. Odłącz komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia od gniazdek elektrycznych

  4. Wyjmij akumulator i panel dostępowy Please remove the Battery and Access Panel

 2. Odszukaj kartę sieci WWAN (3G)

 1. Odłącz kable antenowe od karty sieci WWAN

 1. Wykręć wkręt mocujący kartę sieci WWAN

 1. Wyjmij kartę sieci WWAN

 1. Zakończone

 

 1. Czynności do wykonania przed demontażem Przed demontażem wykończenia klawiatury:

  1. Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu jakiegokolwiek sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych

  2. Odłącz wszelkie przewody telefoniczne, sieciowe lub USB od komputera

  3. Odłącz komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia od gniazdek elektrycznych

  4. Wyjmij akumulator Please remove the Battery

 2. Znajdź ją otaczających klawiatury

 1. Ostrożnie podważ oprawę klawiatury, zaczynając od strony

 1. Podważ boczne krawędzie oprawy klawiatury

 1. Wyjmij wykończenie klawiatury z komputera

 

 1. Czynności do wykonania przed demontażem Przed demontażem klawiatury.

  1. Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu jakiegokolwiek sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych

  2. Odłącz wszelkie przewody telefoniczne, sieciowe lub USB od komputera

  3. Odłącz komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia od gniazdek elektrycznych

  4. Proszę wyjąć baterię, panel dostępowy i wykończenie klawiatury Please remove the Battery, Access Panel and Keyboard Trim

 2. Zdejmij plastikową pokrywę akumulatora pod ochrona kabli klawiatury

 1. Odłącz klawiaturę podświetlenie (1) i kabli klawiatury (2).

 1. Wykręć dwa wkręty mocujące klawiaturę na spodzie komputera

 1. Odwróć komputer i wykręć trzy śruby mocujące klawiaturę.

 1. Wyjmij klawiaturę z komputera

 1. Klawiatury usunięte z systemu


 

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej

 

  Skontaktuj się z nami  Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN288270

Data ostatniej modyfikacji: 25.04.2018 20:44


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.