Baza wiedzy

Jak odinstalować i zainstalować ponownie program Adobe Flash Player


 
Podsumowanie artykułu: Ten artykuł zawiera opis dezinstalacji oraz reinstalacji oprogramowania Adobe Flash player w systemie Windows.


Spis treści:
 1. Dezinstalacja oprogramowania Adobe Flash player
 2. Reinstalacja i testowanie oprogramowania Adobe Flash player
1.    Dezinstalacja oprogramowania Adobe Flash player    

W przypadku napotkania problemów dotyczących pracy oprogramowania Adobe Flash Player w przeglądarce internetowej, należy najpierw wykonać poniższe czynności, aby odinstalować to oprogramowanie oraz powiązane z nim pliki:
 1. Zainstaluj dezinstalator oprogramowania Flash Player.
 2. Kliknij ikonę pobranego dezinstalatora w przeglądarce internetowej. Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer, dezinstalator zostanie najprawdopodobniej uruchomiony automatycznie. Jeśli używaną przeglądarką jest Chrome, pobrany plik pojawia się jako możliwy do kliknięcia element w lewym dolnym rogu okna. W przeglądarce Firefox pobrane elementy są zwykle wyświetlane w oddzielnym oknie „Pobrane”. W przeciwnym razie należy kliknąć ikonę pobierania widoczną w prawym górnym rogu okna.
 3. Postępuj zgodnie z informacjami na ekranie, aby uruchomić program dezinstalatora. Jeśli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Czy chcesz zezwolić następującemu programowi na wprowadzenie zmian na tym komputerze?”, kliknij Tak.
 4. Po otwarciu dezinstalatora upewnij się, że wszystkie programy są zamknięte, a następnie kliknij Odinstaluj, aby rozpocząć proces usuwania programu Flash Player:
 5. Po zakończeniu dezinstalacji należy usunąć wszystkie pliki i foldery dotychczasowej wersji programu Flash Player:
  • Wybierz polecenie Start/Uruchom i wpisz „Opcje folderów” w polu wyszukiwania. Wybierz polecenie Zmień opcje wyszukiwania plików i folderów:
  •  
  • W karcie Widok , w obszarze Ukryte pliki i foldery zaznacz pole Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.
  • Następnie uruchom funkcję Start/Uruchom, wpisz „C:\Windows\system32\Macromed\Flash” i kliknij przycisk OK:
  • Usuń zawartość tego folderu, nie usuwając samego folderu. Następnie wykonają tę samą procedurę, aby wyszukać i usunąć zawartość następujących folderów: C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash, %appdata%\Adobe\Flash Player i %appdata%\Macromedia\Flash Player.
 6. Sprawdź, czy dezinstalacja przebiegła pomyślnie. W tym celu uruchom ponownie komputer i odwiedź stronę internetową pomocy programu Flash Player firmy Adobe. Jeśli program Flash Player został usunięty, w kroku 5 nie będzie widoczna żadna animacja.

Powrót do góry2.   Reinstalacja i testowanie oprogramowania Adobe Flash player    

Po potwierdzeniu, że oprogramowanie Flash Player jest usunięte, wykonaj następujące czynności, aby zainstalować je ponownie:
 1. Przed uruchomieniem instalatora programu Flash Player, należy sprawdzić, czy program antywirusowy jest wyłączony.
 2. Kliknij Instaluj teraz na stronie internetowej pobierania programu Adobe Flash Player.
 3. Wykonuj polecenia wyświetlone na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie Flash Player.
 4. Sprawdź, czy odtwarzacz jest zainstalowany poprawnie, odwiedzając stronę internetową pomocy programu Flash Player i uruchamiając Krok 5.
 5. Po potwierdzeniu, że program Flash Player jest poprawnie zainstalowany, uruchom program antywirusowy ponownie.

Aby uzyskać więcej informacji oraz sprawdzić wersję programu Flash Player zainstalowaną w systemie operacyjnym, przeczytaj artykuł pomocy dotyczący programu Adobe Flash Player.


Powrót do góry

Kliknij poniższy przycisk, aby dodać tweet z opinią lub poprosić o pomoc w związku z powyższym artykułem.


 


Identyfikator artykułu: SLN288999

Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2016 10:21


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.