Baza wiedzy

Obsługa komputera Vostro 3800 i rozwiązywanie problemów


Spis treści:

 1. Komputer nie uruchamia się lub nie wyświetla obrazu
 2. Komputer nie reaguje na polecenia
 3. System Microsoft Windows ulega awarii, wiesza się, uruchamia się ponownie lub pojawia się niebieski ekran
 4. Szybki test Dell PC Diagnostics i oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów
 5. Vostro 3800 — dane techniczne
 6. Umiejscowienie portów
 7. Resetowanie programu konfiguracji systemu (BIOS) w celu przywrócenia ustawień domyślnych
 8. Otwieranie obudowy
 9. Demontaż i ponowny montaż elementów
 10. Poradniki dotyczące sieci bezprzewodowych i rozwiązywanie problemów
 11. Mysz, klawiatura lub panel dotykowy nie działa poprawnie
 12. Nierozpoznany element komputera
 13. Vostro 3800 — sterowniki
 14. Centrum pomocy technicznej systemu Windows firmy Dell

W tym artykule znajdują się informacje dotyczące obsługi komputera Vostro 3800 i rozwiązywania związanych z nim problemów.

Komputer nie uruchamia się lub nie wyświetla obrazu

W przypadku wystąpienia sytuacji, w której komputer nie uruchamia się wcale lub uruchamia się (kontrolki świecą, wentylatory obracają się), ale nie wyświetla obrazu, należy znaleźć przycisk zasilania i spojrzeć na niego. Aby rozwiązać problem z komputerem, zapoznaj się z (tab. 1).

Jeśli widzisz na monitorze numer błędu, zapoznaj się z (tab. 2), aby rozwiązać problem z komputerem.

Kod migania diody LED przycisku zasilania
Kod diody LED Możliwa przyczyna Czynności rozwiązywania problemu
Wyłączone Komputer jest wyłączony lub nie jest podłączony do źródła zasilania
 • Odłącz kabel zasilania od złącza zasilania z tyłu komputera oraz gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz go ponownie.
 • Jeśli komputer jest podłączony do listwy zasilania, upewnij się, że listwa została podłączona do gniazdka elektrycznego i włączona. Pomiń urządzenia zabezpieczające, listwy zasilające i przedłużacze, aby sprawdzić, czy komputer prawidłowo włącza się.
 • Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest sprawne, sprawdzając je za pomocą innego urządzenia, na przykład lampy.
Miganie na żółto Komputer nie przechodzi testu rozruchowego (POST) lub sygnalizuje błąd procesora.
 • Wyjmij, a następnie zamontuj ponownie wszystkie karty.
 • Jeśli jest to możliwe, wyjmij i zainstaluj ponownie kartę graficzną.
 • Sprawdź, czy do płyty głównej i procesora podłączono przewód zasilający.
Ciągłe pomarańczowe Komputer jest w trybie gotowości lub jest to stan błędu systemu, w tym także zasilacza. Prawidłowo działa tylko sekcja +5 VSB w zasilaczu.
 • Naciśnij przycisk zasilania, aby wyprowadzić system z trybu gotowości.
 • Upewnij się, czy wszystkie przewody zasilające zostały pewnie przyłączone do płyty systemowej.
 • Upewnij się, że główny kabel zasilania i kabel panelu przedniego są dobrze podłączone do płyty systemowej.
Ciągłe białe światło Komputer jest w pełni funkcjonalny i został włączony. Jeśli komputer nie reaguje, wykonaj następujące czynności:
 • Upewnij się, że wyświetlacz jest przyłączony i został włączony.
Tabela 1: kody sygnałów świetlnych
Uwaga W przypadku niewykrycia pamięci/RAM dioda LED przycisku zasilania miga 2 razy i gaśnie (na około 3 sekundy, miga 2 razy i gaśnie itd. Schemat jest powtarzany do momentu wyłączenia komputera.
Komunikaty systemowe
Komunikat systemowy Opis
Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (Poprzednie próby uruchomienia systemu zakończyły się niepowodzeniem w punkcie kontrolnym [nnnn]. Aby ułatwić rozwiązanie problemu, zanotuj ten punkt kontrolny i zwróć się do Pomocy technicznej firmy Dell). Trzy razy z rzędu nie powiodła się procedura uruchamiająca komputer z powodu tego samego błędu.
System fan failure (Awaria wentylatora systemu) Prawdopodobnie występuje awaria wentylatora.
CPU fan failure (Awaria wentylatora procesora) Wystąpiła awaria wentylatora procesora.
Hard-disk drive failure (Awaria dysku twardego) Możliwa awaria dysku twardego podczas wykonywania testu POST.
Hard-disk drive read failure (Błąd odczytu dysku twardego) Możliwa awaria dysku twardego podczas wykonywania testu HDD.
Keyboard failure (Awaria klawiatury) Awaria klawiatury lub poluzowany przewód. Jeśli problem nie ustąpi po ponownym osadzeniu przewodu w złączu, wymień klawiaturę.
Wartość zegara czasu rzeczywistego uległa wyzerowaniu. Wczytano domyślne ustawienia BIOS. Naciśnij klawisz F1, aby kontynuować, lub klawisz F2, aby uruchomić narzędzie konfiguracyjne. Być może niepoprawnie ustawiono zworkę zegara czasu rzeczywistego.
No boot device available (Brak dostępnego urządzenia startowego) Brak partycji rozruchowej na dysku twardym, kabel dysku twardego jest obluzowany lub urządzenie startowe nie istnieje.
 • Jeśli urządzeniem startowym jest dysk twardy, sprawdź, czy kable są podłączone, a napęd jest właściwie zamontowany i podzielony na partycje jako urządzenie startowe.
 • Uruchom program konfiguracji systemu i upewnij się, że informacje dotyczące sekwencji rozruchowej są prawidłowe.
No timer tick interrupt (Brak przerwania taktu zegara) Układ na płycie systemowej może działać nieprawidłowo lub wystąpiła awaria płyty systemowej.
USB over current error (Błąd zasilania urządzenia USB) Odłącz urządzenie USB. To urządzenie USB wymaga więcej energii do poprawnej pracy. Podłącz urządzenie USB do zewnętrznego zasilacza lub podłącz drugi kabel USB, jeśli urządzenie posiada dwa kable.
CAUTION – Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. (OSTRZEŻENIE- SYSTEM MONITOROWANIA DYSKU TWARDEGO zgłasza, że jeden z parametrów przekroczył normalny zakres operacyjny.) Firma Dell zaleca regularne tworzenie kopii zapasowych danych. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem. (POUCZENIE — SYSTEM MONITOROWANIA DYSKU TWARDEGO zgłasza, że jeden z parametrów przekroczył normalny zakres operacyjny. Firma Dell zaleca regularne wykonywanie kopii zapasowych danych. Przekroczenie normalnego zakresu operacyjnego parametru może niekiedy oznaczać możliwość wystąpienia problemu z dyskiem twardym). Błąd zgłaszany przez system S.M.A.R.T; możliwa jest awaria dysku twardego.
Tabela 2: komunikaty systemowe


Jeśli dioda LED na przycisku zasilania nie miga lub nie widać komunikatu o błędzie, wykonaj następuje czynności:

 1. Odłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne poza klawiaturą, myszą i monitorem (w przypadku komputerów stacjonarnych). Do urządzeń peryferyjnych zalicza się także zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, takie jak napędy flash, urządzenia USB, karty itp.
 2. Zaczekaj około minutę na wyczerpanie zapasu energii płyty głównej (aż kontrolki płyty głównej zgasną, co może zająć od 20 sekund do 1 minuty).
 3. Wyjmij wszystkie moduły pamięci (znajdują się obok procesora) i spróbuj przeprowadzić test rozruchowy, montując po jednym module pamięci w gnieździe 1. Zainstaluj ponownie wszystkie moduły pamięci i upewnij się, że mają optymalne połączenie z płytą główną. Jeśli po wykonaniu tej czynności problem pojawi się ponownie, może to oznaczać uszkodzenie gniazda pamięci na płycie głównej.
  Uwaga: kompleksowe informacje na temat procesu zdejmowania obudowy i uzyskiwania dostępu do modułów pamięci można znaleźć w internetowych instrukcjach obsługi komputera Vostro 3800. Kliknij preferowany język. Kliknij, aby wyświetlić podręcznik użytkownika. Zapoznaj się z częścią dotyczącą zdejmowania obudowy. Instrukcje dotyczące demontażu modułów pamięci znajdują się w sekcji Removing Memory (Wyjmowanie pamięci).
 4. Wyczyść ustawienia CMOS:
  Uwaga: kompleksowe informacje na temat procesu zdejmowania obudowy oraz położenia zworki zerowania hasła można znaleźć w internetowych instrukcjach obsługi komputera Vostro 3800. Kliknij preferowany język. Kliknij, aby wyświetlić podręcznik użytkownika. Zapoznaj się z częścią dotyczącą zdejmowania obudowy. Aby uzyskać informacje na temat położenia zworki zerowania hasła, przejdź do części zatytułowanej System-Board Components (Podzespoły na płycie głównej komputera) i wyszukaj położenie elementu Password Reset Jumper (Zworka zerowania hasła).
 5. Odłącz wszystkie podzespoły z wyjątkiem niezbędnych do działania (jednego modułu pamięci), w tym karty sieci WiFi, tunery TV, napędy dysków optycznych i dyski twarde, a następnie spróbuj włączyć komputer.
  Uwaga: pełne informacje na temat procesu zdejmowania obudowy i demontażu oraz montażu podzespołów można znaleźć w internetowych instrukcjach obsługi komputera Vostro 3800. Kliknij preferowany język. Wyświetl podręcznik użytkownika. Instrukcje dotyczące demontażu poszczególnych elementów znajdziesz w odpowiednich sekcjach.
 6. Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Komputer nie włącza się lub zawiesił się na ekranie z logo firmy Dell.
Powrót do góry

Komputer nie reaguje na polecenia

 1. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez co najmniej 15 sekund, aby mieć pewność, że komputer wyłączy się.
 2. Odłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, w tym klawiaturę, mysz i zewnętrzny monitor. Do urządzeń peryferyjnych zalicza się także zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, takie jak napędy flash, urządzenia USB, drukarki, karty itp.
 3. Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić, czy uruchomienie i rozruch komputera przebiegają prawidłowo. Jeżeli nie, zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy Dell Komputer nie włącza się lub zawiesił się na ekranie z logo firmy Dell.
 4. Pobieranie i instalowanie oprogramowania SupportAssist Więcej informacji na temat uzyskiwania i instalowania oprogramowania SupportAssist można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów.
 5. Wykonaj konserwację komputera. Więcej informacji znajduje się w artykule Bazy wiedzy Dell Optymalizacja i konserwacja komputera z systemem Windows.
 6. Pojedynczo podłączaj kolejne urządzenia i sprawdzaj, czy komputer przestaje reagować.
Powrót do góry

System Microsoft Windows ulega awarii, wiesza się, uruchamia się ponownie lub pojawia się niebieski ekran

To łącze prowadzi do artykułu Bazy wiedzy Dell System Microsoft Windows ulega awarii, wiesza się, uruchamia się ponownie lub pojawia się niebieski ekran.

Powrót do góry

Szybki test Dell PC Diagnostics i oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów

 • Najszybszym i najprostszym sposobem na wykrycie i rozwiązanie najczęściej występujących problemów jest skorzystanie z szybkiego testu Dell PC Diagnostics. Usunie ono problem automatycznie lub poprowadzi użytkownika przez procedurę rozwiązywania problemu.
  Uwaga: jeśli diagnostyka rozpozna awarię części, w zależności od wadliwej części, natychmiast uruchomimy procedurę bezpłatnej, gwarancyjnej wymiany części.

 • Oprogramowanie SupportAssist, wcześniej My Dell, dostarcza aktualizacje systemu, wykrywa problemy i wysyła alerty dotyczące urządzenia, dzięki czemu rozwiązywanie problemów i zapobieganie im jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Aplikacja ta zapewnia dostęp do wszystkiego, czego potrzeba, aby wyeliminować zgadywanie z konserwacji komputerów i tabletów. Więcej informacji, na przykład o uzyskiwaniu i instalowaniu oprogramowania SupportAssist, można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów.
 • Gdy komputer nie może uzyskać dostępu do Internetu, można uruchomić wbudowaną diagnostykę. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy Dell Uruchamianie wbudowanej diagnostyki komputera (ePSA).
Powrót do góry

Vostro 3800 — dane techniczne

Więcej informacji na temat danych technicznych komputera Vostro 3800 można znaleźć w internetowych instrukcjach obsługi komputera Vostro 3800.

Powrót do góry

Umiejscowienie portów

Informacje o rozmieszczeniu portów znajdują się w internetowych instrukcjach obsługi komputera Vostro 3800.

Powrót do góry

Resetowanie programu konfiguracji systemu (BIOS) w celu przywrócenia ustawień domyślnych

Opcja 1:
 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy w fazie POST ukaże się monit, naciśnij klawisz <F2>, aby przejść do ekranu konfiguracji.
 3. Na ekranie konfiguracji systemu naciśnij klawisz strzałki w prawo, aby przejść do menu Exit (Zakończ).
 4. Naciskaj klawisz <strzałka w dół>, aby zaznaczyć pozycję Load Setup Defaults (Załadować domyślne ustawienia konfiguracji), a następnie naciśnij klawisz <Enter>.
 5. Naciśnij klawisz <Enter> w odpowiedzi Yes (Tak) w opcji Restore Defaults (Przywrócić ustawienia domyślne) i uruchom komputer ponownie.
Opcja 2:
 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy w fazie POST ukaże się monit, naciśnij klawisz <F2>, aby przejść do ekranu konfiguracji.
 3. Na ekranie konfiguracji systemu naciśnij klawisz <F9>.
 4. Naciśnij klawisz <Enter> w odpowiedzi Tak w opcji Ładowanie optymalnych ustawień domyślnych i uruchom komputer ponownie.
Powrót do góry

Otwieranie obudowy

Więcej informacji na temat otwierania obudowy można znaleźć w internetowych instrukcjach obsługi komputera Vostro 3800. Kliknij preferowany język. Kliknij, aby wyświetlić podręcznik użytkownika. Zapoznaj się z częścią dotyczącą zdejmowania obudowy.

Powrót do góry

Demontaż i ponowny montaż elementów

Pełne informacje na temat procesu zdejmowania obudowy i demontażu oraz montażu podzespołów można znaleźć w internetowej instrukcji obsługi komputera Vostro 3800. Kliknij preferowany język. Wyświetl podręcznik użytkownika. Instrukcje dotyczące demontażu poszczególnych elementów znajdziesz w odpowiednich sekcjach.

Powrót do góry

Poradniki dotyczące sieci bezprzewodowych i rozwiązywanie problemów

Poradniki oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów znajdują się w witrynie Centrum pomocy technicznej dla sieci i rozwiązań bezprzewodowych firmy Dell.

Powrót do góry

Mysz, klawiatura lub panel dotykowy nie działa poprawnie

Zapoznaj się z następującym artykułem bazy wiedzy Dell, aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów z myszą, klawiaturą lub panelem dotykowym.

Powrót do góry

Nierozpoznany element komputera

Oprogramowanie SupportAssist, wcześniej My Dell, wykrywa problemy i wysyła alerty dotyczące urządzenia. Aplikacja ta zapewnia dostęp do wszystkiego, czego potrzeba, aby wyeliminować zgadywanie z konserwacji komputerów i tabletów. Więcej informacji na temat uzyskiwania i instalowania oprogramowania SupportAssist można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów.

Powrót do góry

Vostro 3800 — sterowniki

Więcej informacji na temat dostępnych sterowników dla komputera Vostro 3800 znajduje się na stronie Vostro 3800 — sterowniki.

W artykule Jak pobrać i zainstalować sterownik zawarto instrukcję pobierania sterowników dla komputera Vostro 3800.

Powrót do góry

Centrum pomocy technicznej systemu Windows firmy Dell

To łącze prowadzi do Centrum pomocy technicznej systemu Windows firmy Dell. Wybierz system operacyjny, z którym potrzebujesz pomocy.

Powrót do góryIdentyfikator artykułu: SLN289095

Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2018 13:10


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.