Baza wiedzy

Serwer PowerEdge: Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego za pośrednictwem kontrolera iDRAC


Uwaga: ten artykuł jest częścią samouczków dla serwera o aktualizacji. Pozostałe metody są dostępne tutaj.

Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat sposobu zdalnego wprowadzania aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla pojedynczego urządzenia za pośrednictwem interfejsu internetowego zintegrowanego kontrolera dostępu zdalnego Dell (iDRAC) serwera Dell PowerEdge.

Uwaga: ta funkcja jest niezależna od systemu operacyjnego. Kontroler IDRAC może bezpośrednio komunikować się ze sprzętem. Przy użyciu tej metody nie można aktualizować sterownika.


Spis treści

 1. Omówienie

 2. Jak zaktualizować pojedyncze urządzenia za pośrednictwem kontrolera iDRAC 9

 3. Jak zaktualizować pojedyncze urządzenia za pośrednictwem kontrolera iDRAC 7/8

 4. Aktualizacja pojedynczych urządzeń za pośrednictwem kontrolera iDRAC 6 (wideo)


1. Omówienie

Przed rozpoczęciem aktualizacji należy rozpoznać prawidłowe aktualizacje do zastosowania oraz podzespoły systemu do aktualizacji.

Aby poprawnie rozpoznać sprzęt, można użyć narzędzia OpenManage System Administrator (OMSA), która umożliwia wyświetlenie wszystkich informacji o zainstalowanym sprzęcie.

Po rozpoznaniu sprzętu wymagającego aktualizacji należy zlokalizować plik DUP i pobrać go.
Najprostszym sposobem wykonania tej czynności jest odwiedzenie strony pomocy technicznej firmy Dell i wprowadzenie numeru seryjnego serwera, aby przejść bezpośrednio do materiałów dla danego systemu.
Jeśli nie znasz numeru seryjnego, można go znaleźć w narzędziu OMSA lub fizycznie na serwerze.

Na stronie pomocy technicznej firmy Dell można znaleźć aktualizacje dotyczące różnych kategorii podzespołów w sekcji Sterowniki i pliki do pobrania (po wprowadzeniu numeru seryjnego). Plik do pobrania jest niezależny od systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze, ale może się różnić w zależności od podzespołu wymagającego aktualizacji.

Użyj wersji 32- lub 64-bitowej pakietu aktualizacji Dell Update Package (DUP) dla systemu Windows, którą kontroler iDRAC będzie mógł wypakować i zastosować.

Uwaga: więcej informacji na temat innych sposobów aktualizacji (FTP itp.) za pośrednictwem kontrolera iDRAC można znaleźć w podręczniku użytkownika odpowiednim dla zainstalowanego oprogramowania sprzętowego kontrolera iDRAC.

2. Jak zaktualizować pojedyncze urządzenia za pośrednictwem kontrolera iDRAC 9

Przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania sprzętowego przy użyciu metody dla pojedynczego urządzenia należy upewnić się, że pobrano obraz oprogramowania sprzętowego do lokacji znajdującej się w systemie lokalnym. W pierwszej kolejności zalecamy dokonanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego kontrolera iDRAC.

Uwaga: upewnij się, że nazwa pliku DUP (Dell Update Package) dla pojedynczego urządzenia nie zawiera znaku spacji

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe pojedynczego urządzenia za pomocą interfejsu internetowego kontrolera iDRAC:

14G_iDRAC_Update
Ilustracja 1: Aktualizacja kontrolera iDRAC 14G 
 

 1. Przejdź do opcji KonserwacjaAktualizacja systemu. Zostanie wyświetlona strona Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

 2. Na karcie Aktualizacja należy wybrać opcję Lokalna jako ustawienie Lokalizacji pliku.

 3. Kliknij opcję Przeglądaj i wybierz plik obrazu oprogramowania sprzętowego dla wymaganego podzespołu, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

 4. Po zakończeniu przesyłania w sekcji Szczegóły aktualizacji wyświetlane zostaną informacje na temat każdego pliku oprogramowania sprzętowego przesłanego do kontrolera iDRAC oraz jego stan.
  Jeśli pliku obrazu oprogramowania układowego został przesłany pomyślnie, w kolumnie Zawartość wyświetlona zostanie ikona (+) obok nazwy pliku obrazu oprogramowania sprzętowego. Rozwiń nazwę, aby wyświetlić informacje, takie jak Nazwa urządzenia, Bieżące i Dostępna wersja oprogramowania sprzętowego.

 5. Wybierz odpowiedni plik oprogramowania sprzętowego i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku obrazów oprogramowanie sprzętowego, które nie wymagają ponownego uruchomienia systemu hosta, kliknij przycisk Instaluj. Na przykład, plik oprogramowania sprzętowego kontrolera iDRAC.

  • W przypadku obrazów oprogramowania sprzętowego, które wymagają ponownego uruchomienia systemu hosta, kliknij opcję Instaluj lub Instaluj przy kolejnym uruchomieniu.

  • Aby anulować aktualizację oprogramowania sprzętowego, kliknij opcję Anuluj.

  Po kliknięciu opcji Instaluj, Instaluj i uruchom ponownie lub Instaluj przy kolejnym uruchomieniu wyświetlony zostanie komunikat Aktualizacja kolejki zadań.

 6. Aby wyświetlić stronę Kolejka zadań, kliknij opcję Kolejka zadań. Używaj tej strony do przeglądania i zarządzania etapami aktualizacji oprogramowania sprzętowego lub kliknij przycisk OK, aby odświeżyć bieżącą stronę i wyświetlić stan aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Uwaga: w przypadku opuszczenia strony bez zapisania aktualizacji zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, a wszystkie przesłane dane zostaną utracone.
 

Proces aktualizacji na filmie 


3. Jak zaktualizować pojedyncze urządzenia za pośrednictwem kontrolera iDRAC 7/8

Przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania sprzętowego przy użyciu metody dla pojedynczego urządzenia należy upewnić się, że pobrano obraz oprogramowania sprzętowego do lokacji znajdującej się w systemie lokalnym. W pierwszej kolejności zalecamy dokonanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego kontrolera iDRAC.

UWAGA: upewnij się, że nazwa pliku DUP dla pojedynczego urządzenia nie zawiera znaku spacji

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe pojedynczego urządzenia za pomocą interfejsu internetowego kontrolera iDRAC:

12G + 13G_iDRAC_Update
Ilustracja 2: Aktualizacja kontrolera iDRAC 12G + 13G 
 

 1. Przejdź kolejno do opcji Przegląd > Ustawienia kontrolera iDRAC > Aktualizacja i przywracanie poprzedniej wersji. Zostanie wyświetlona strona Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

 2. Na karcie Aktualizacja należy wybrać opcję Lokalna jako ustawienie Lokalizacji pliku.

 3. Kliknij opcję Przeglądaj i wybierz plik obrazu oprogramowania sprzętowego dla wymaganego podzespołu, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

 4. Po zakończeniu przesyłania w sekcji Szczegóły aktualizacji wyświetlane zostaną informacje na temat każdego pliku oprogramowania sprzętowego przesłanego do kontrolera iDRAC oraz jego stan.
  Jeśli pliku obrazu oprogramowania układowego został przesłany pomyślnie, w kolumnie Zawartość wyświetlona zostanie ikona (+) obok nazwy pliku obrazu oprogramowania sprzętowego. Rozwiń nazwę, aby wyświetlić informacje, takie jak Nazwa urządzenia, Bieżące i Dostępna wersja oprogramowania sprzętowego.

 5. Wybierz odpowiedni plik oprogramowania sprzętowego do zaktualizowania i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku obrazów oprogramowanie sprzętowego, które nie wymagają ponownego uruchomienia systemu hosta, kliknij przycisk Instaluj. Na przykład, plik oprogramowania sprzętowego kontrolera iDRAC.

  • W przypadku obrazów oprogramowania sprzętowego, które wymagają ponownego uruchomienia systemu hosta, kliknij opcję Instaluj lub Instaluj przy kolejnym uruchomieniu.

  • Aby anulować aktualizację oprogramowania sprzętowego, kliknij opcję Anuluj.

  Po kliknięciu opcji Instaluj, Instaluj i uruchom ponownie lub Instaluj przy kolejnym uruchomieniu wyświetlony zostanie komunikatAktualizacja kolejki zadań.

 6. Kliknij przycisk Kolejka zadań, aby wyświetlić stronę Kolejka zadań, na której można przeglądać i zarządzać etapami aktualizacji oprogramowania sprzętowego lub kliknąć przycisk OK, aby odświeżyć bieżącą stronę i wyświetlić stan aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

UWAGA: w przypadku opuszczenia strony bez zapisania aktualizacji zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, a wszystkie przesłane dane zostaną utracone.

4. Aktualizacja pojedynczych urządzeń za pośrednictwem kontrolera iDRAC 6 (wideo)

Wideo: Aktualizacje oprogramowania sprzętowego kontrolera iDRAC6 za pośrednictwem interfejsu GUI [6:30]


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request
Identyfikator artykułu: SLN292363

Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2018 05:45


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.