Kunskapsbank

Så här använder du DSET 2.2-rapporten i Linux


Obs!
 • DSET 2.2 stöds endast på äldre PowerEdge-enheter (upp till 10:e generationen).
 • Senare DSET-versioner (upp till version 3.7) har ersatts av SupportAssist Enterprise som huvudsaklig verktygsuppsättning att använda med teknisk support för Dell EMC. Mer information om DSET-bytet finns i den här artikeln.


Med DSET (Dell Server E-Support Tool) kan du generera en fullständig rapport om systemets konfiguration och loggar, inklusive SEL (Server Event Log) och PERC (PowerEdge RAID Controller).


Sammanställ en DSET 2.2-rapport i Linux:

Obs!: I versionsinformationen (endast på engelska) finns en lista över de operativsystem som stöds.
 1. Hämta delldset_2.2.125_x64_A01.bin och kopiera filen till mappen /tmp på servern.

 2. Öppna konsolen och gå till mappen /tmp mappen genom att skriva
  cd /tmp

 3. Gör delldset_2.2.125_x64_A01.bin körbar genom att skriva
  chmod 700 delldset_2.2.125_x64_A01.bin

Obs! delldset_2.2.125_x64_A01.bin måste köras med administratörsrättigheter (rot).
 1. Starta verktyget genom att skriva
  ./delldset_2.2.125_x64_A01.bin

  Commands_to_start_DSET_in Linux
  Bild 1: Kommandon för att starta DSET i Linux

 2. Nu visas Dells licensavtal för programvara på skärmen. Tryck på q för att fortsätta.

 3. Godkänn villkoren genom att trycka på y.

 4. Nu visas DSET-alternativen på skärmen. Välj Create DSET Report Only (Skapa endast DSET-rapport) genom att trycka på 2.

  Select_2._Create_DSET_Report_Only_
  Bild 2: Välj 2) Create DSET Report Only (skapa endast DSET-rapport)
   

 5. Du kan nu ange ditt företags namn, men det är valfritt. Fortsätt genom att trycka på Retur.

 6. Rapportalternativen kan konfigureras i nästa steg.
  Du kan välja mellan y för ja eller n för nej och måste bekräfta valet genom att trycka på Retur.
  För att säkerställa att all relevant information samlas in ger du följande svar:

  • Skip collecting info for hardware categories (y/n) (hoppa över insamling av info för maskinvarukategorier): n
  • Skip collecting info for storage categories (y/n) (hoppa över insamling av info för lagringskategorier): n
  • Skip collecting info for software categories (y/n) (hoppa över insamling av info för programvarukategorier): n
  • Skip collecting any non-Linux log files (y/n) (hoppa över insamling av icke-Linux-loggfiler): n
  • Append report filename with timestamp (y/n) (lägg till filnamn för rapport med tidsstämpel): y
  • Collect various advanced logs (y/n) (samla in olika avancerade loggar): y
  • Do you need to store in a different location (y/n) (behöver du spara på en annan plats): y
  • Ange filnamn, sökväg eller båda: /tmp

   

  Inställningar_för att samla all relevant information
  Bild 3: Inställningar för att samla all relevant information
   

 7. När du har bekräftat det sista alternativet med Retur startar sammanställningen av information.

  Process för att sammanställa informationen
  Bild 4: Process för att sammanställa informationen
   

 8. Efter upp till 20 minuter sparas den ZIP-fil som skapas i mappen /tmp. Namnet på filen är:
  DSET-Report_for_[SERVERNAME-SERVICE TAG--]-on-MM-DD-YYYY

När det är klart kan du ta bort delldset_2.2.125_x64_A01.bin från servern eller spara den för framtida bruk.


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Artikel-ID: SLN292238

Senast ändrad: 2017-03-23 16:31


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.