Kunskapsbank

PowerEdge-server: Uppdatering av inbyggd programvara via iDRAC


Obs! Den här artikeln är en del av serverns självstudiekurser: Uppdatera, andra metoder finns här.

Den här artikeln innehåller information om hur du tillämpar enstaka uppdateringar av enhetens inbyggda programvara via fjärranslutning iDRAC-webbgränssnittet (integrated Dell Remote Access Controller) för Dell PowerEdge-servrar.

Obs! Denna funktion är oberoende av operativsystemet. iDRAC kan kommunicera direkt med maskinvaran. En drivrutin kan inte uppdateras med denna metod.


Innehållsförteckning

 1. Översikt

 2. Så här uppdaterar du enstaka enheter via iDRAC 9

 3. Så här uppdaterar du enstaka enheter via iDRAC 7/8

 4. Uppdatering av enstaka enheter via iDRAC 6 (video)


1. Översikt

Innan du börjar med uppdateringarna måste du hitta rätt uppdateringar att tillämpa och vilka komponenter i systemet som ska uppdateras.

Du identifierar maskinvaran genom att använda OpenManage System Administrator (OMSA) som visar all information om maskinvaran du har installerat.

Nu när vi har identifierat den maskinvara som behöver uppdateras, behöver vi hitta DUP och hämtar den.
Det enklaste sättet att göra detta är genom att besöka Dells supportwebbplats och ange serverns servicetagg för att ta dig direkt till innehållet som är specifikt för ditt system.
Om du inte känner till din servicetagg kan du eventuella finna den i OMSA, eller fysiskt på själva servern.

Dells supportwebbplats kan du hitta uppdateringar till de olika komponentkategorierna i avsnittet Drivrutiner och nedladdningar (efter du anger din servicetagg). Den fil du ska hämta är oberoende av operativsystemet som är installerat på servern, men varierar beroende på vilken komponent du vill uppdatera.

Använd Windows 32-bitars eller 64-bitars versionen av Dells uppdateringspaket (DUP), som iDRAC själv kan extrahera och tillämpa.

Obs! Du finner ytterligare information om andra sätt att uppdatera (FTP, osv.) via iDRAC i användarhandboken som matchar installerad inbyggd programvara för iDRAC.

2. Så här uppdaterar du enstaka enheter via iDRAC 9

Innan du uppdaterar den inbyggda programvaran med metoden för enstaka enhetsuppdatering, ska du se till att du har laddat ner den fasta programvaran till en plats på det lokala systemet. Vi rekommenderar att du först uppdaterar den inbyggda programvaran för iDRAC.

Obs! Kontrollera att filnamnet för Dells uppdateringspaket (DUP) med en komponent inte har några blanksteg

Om du vill uppdatera den inbyggda programvaran för en enhet med iDRAC-webbgränssnittet:

14G_iDRAC_Update
Bild 1: 14G iDRAC-uppdatering 
 

 1. Gå till UnderhållSystemuppdatering. Sidan Uppdatera inbyggd programvara visas.

 2. På fliken Uppdatera väljer du Lokal som filplats.

 3. Klicka på Bläddra, välj filen med inbyggd programvara för önskad komponent och klicka sedan på Överför.

 4. När överföringen är klar visar avsnittet Uppdateringsinformation varje fil med inbyggd programvara som överförts till iDRAC och dess status.
  Om avbildningsfilen för den inbyggda programvaran är giltig och överfördes visar kolumnen Innehåll en (+)-ikon bredvid avbildningsfilens namn. Expandera namn om du vill visa enhetsnamnet, aktuell och tillgänglig version av inbyggd programvara.

 5. Välj önskad fil med inbyggd programvara och gör något av följande:

  • För avbildningsfiler med inbyggd programvara som inte kräver omstart av värdsystemet klickar du på Installera. Till exempel filen med inbyggd programvara för iDRAC.

  • För avbildningsfiler med inbyggd programvara som kräver omstart av värdsystemet klickar du på Installera och starta om eller Installera efter nästa omstart.

  • Om du vill avbryta uppdateringen klickar du på Avbryt.

  När du klickar på Installera, Installera och starta eller Installera efter nästa omstart, visas meddelandet Uppdaterar jobbkön.

 6. Du visar sidan Jobbkö genom att klicka på Jobbkö. Använd den här sidan för att visa och hantera uppdateringarna av inbyggd programvara eller klicka på OK om du vill uppdatera den aktuella sidan och visa status för den inbyggda programvaran.

Obs! Om du navigerar bort från sidan utan att spara uppdateringarna visas ett felmeddelande och allt överfört innehåll går förlorat.

3. Så här uppdaterar du enstaka enheter via iDRAC 7/8

Innan du uppdaterar den inbyggda programvaran med metoden för enstaka enhetsuppdatering, ska du se till att du har laddat ner den fasta programvaran till en plats på det lokala systemet. Vi rekommenderar att du först uppdaterar den inbyggda programvaran för iDRAC.

Obs! Kontrollera att filnamnet för DUP med en komponent inte har några blanksteg.

Om du vill uppdatera den inbyggda programvaran för en enhet med iDRAC-webbgränssnittet:

12G + 13G_iDRAC_Update
Bild 2: 12G + 13G iDRAC-uppdatering 
 

 1. Gå till Översikt > iDRAC-inställningar > Uppdatera och återställ. Sidan Uppdatera inbyggd programvara visas.

 2. På fliken Uppdatera väljer du Lokal som filplats.

 3. Klicka på Bläddra, välj filen med inbyggd programvara för önskad komponent och klicka sedan på Överför.

 4. När överföringen är klar visar avsnittet Uppdateringsinformation varje fil med inbyggd programvara som överförts till iDRAC och dess status.
  Om avbildningsfilen för den inbyggda programvaran är giltig och överfördes visar kolumnen Innehåll en (+)-ikon bredvid avbildningsfilens namn. Expandera namn om du vill visa enhetsnamnet, aktuell och tillgänglig version av inbyggd programvara.

 5. Välj önskad fil med inbyggd programvara som ska uppdateras och gör något av följande:

  • För avbildningsfiler med inbyggd programvara som inte kräver omstart av värdsystemet klickar du på Installera. Till exempel filen med inbyggd programvara för iDRAC.

  • För avbildningsfiler med inbyggd programvara som kräver omstart av värdsystemet klickar du på Installera och starta om eller Installera efter nästa omstart.

  • Om du vill avbryta uppdateringen klickar du på Avbryt.

  När du klickar du på Installera, Installera och starta eller Installera efter nästa omstart, visas meddelandetUppdaterarjobbkön.

 6. Klicka på Jobbkö om du vill visa sidan Jobbkö, där du kan visa och hantera uppdateringar av inbyggd programvara eller klicka på OK om du vill uppdatera den aktuella sidan och visa status för den inbyggda programvaran.

Obs! Om du navigerar bort från sidan utan att spara uppdateringarna visas ett felmeddelande och allt överfört innehåll går förlorat.

4. Uppdatering av enstaka enheter via iDRAC 6 (video)

Video: Inbyggd programvara för Dell iDRAC6 uppdateras via GUI-gränssnittet [6:30]


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request
Artikel-ID: SLN292363

Senast ändrad: 2017-10-26 04:47


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.