Knowledge Base

PowerEdge Sunucusu: iDRAC üzerinden Bellenim güncelleştirme


Not: Bu makale, Sunucu Eğitimlerinin parçasıdır: Güncelleştirme ve diğer yöntemleri burada bulabilirsiniz.

Bu makale, Dell PowerEdge sunucularının entegre Dell Uzaktan Erişim Denetleyicisi (iDRAC) web arabirimi üzerinden tek aygıt bellenim güncelleştirmelerinin uzaktan ne şekilde uygulanacağına ilişkin bilgiler içerir.

Not: Bu özellik işletim sisteminden bağımsızdır. iDRAC donanımla doğrudan iletişim kurabilir. Bu yöntem kullanılarak bir sürücü güncelleştirilemez.


İçindekiler

 1. Genel Bakış

 2. iDRAC 9 üzerinden tek bir aygıtı güncelleştirme

 3. iDRAC 7/8 üzerinden tek bir aygıtı güncelleştirme

 4. iDRAC 6 üzerinden tek bir aygıtı güncelleştirme (Video)


1. Genel Bakış

Güncelleştirme işlemlerine başlamadan önce uygulanacak doğru güncelleştirmeleri ve sisteminizdeki hangi bileşenlerin güncelleştirileceğini belirlemeniz gerekir.

Donanımı doğru bir şekilde belirlemek için yüklediğiniz donanımın tüm bilgilerini görüntüleyecek olan OpenManage Sistem Yöneticisi'ni (OMSA) kullanabilirsiniz.

Güncelleştirilmesi gereken donanımı belirledikten sonra DUP'yi bulmamız ve indirmemiz gerekir.
Bunu yapmanın en kolay yolu Dell Destek Sitesi'ni ziyaret etmek ve sizi doğrudan sisteminize özgü içeriğe yönlendirmesi için sunucunuzun servis etiketini girmektir.
Servis etiketinizi bilmiyorsanız bilgiyi OMSA'da veya sunucunun üzerinde fiziksel olarak bulabilirsiniz.

Dell Destek sayfasındaki Drivers and Downloads (Sürücüler ve İndirmeler) bölümünde (Servis Etiketinizi girdikten sonra) farklı bileşen kategorilerinin güncelleştirmelerini bulabilirsiniz. İndirilecek dosya, sunucunuzda yüklü olan işletim sisteminden bağımsızdır ancak güncelleştirilecek bileşene göre farklılık gösterecektir.

iDRAC'ın kendi başına çıkarıp uygulayabildiği Dell Update Package'in (DUP) Windows 32-bit veya 64-bit sürümünü kullanın.

Not: iDRAC üzerinden güncelleştirme (FTP vb.) yapmaya ilişkin ek bilgi almak için yüklenmiş iDRAC bellenimi ile eşleşen Kullanıcı Kılavuzuna göz atın.

2. iDRAC 9 üzerinden tek bir aygıtı güncelleştirme

Bellenimi, tek aygıt güncelleştirme yöntemini kullanarak güncelleştirmeden önce bellenim görüntüsünü yerel sistemdeki bir konuma indirdiğinizden emin olun. İlk olarak iDRAC belleniminin güncelleştirilmesini öneririz.

Not: Tek bileşenli Dell Update Package'in (DUP) dosya adında herhangi bir boşluk bulunmadığından emin olun

iDRAC web arabirimini kullanarak tek aygıt bellenimini güncelleştirmek için:

14G_iDRAC_Update
Şekil 1: 14G iDRAC Güncelleştirmesi 
 

 1. Maintenance (Bakım) → System Update (Sistem Güncelleştirmesi) öğesine gidin. Bellenim Güncelleştirmesi sayfası görüntülenir.

 2. Update (Güncelleştirme) sekmesinden Dosya Konumu olarak Local (Yerel) öğesini seçin.

 3. Browse (Gözat) öğesine tıklayın, gerekli bileşen için bellenim görüntüsü dosyasını seçin ve ardından Upload (Yükle) öğesine tıklayın.

 4. Yükleme tamamlandıktan sonra Update Details (Güncelleştirme Detayları) bölümünde, iDRAC'a yüklenen tüm bellenimlerin dosyası ve durumu görüntülenir.
  Bellenim görüntüsü dosyası geçerliyse ve başarılı bir şekilde yüklendiyse Contents (İçindekiler) sütununda, bellenim görüntüsü dosya adının yanında bir (+) simgesi görüntülenir. Device Name (Aygıt Adı), Current (Geçerli) ve Available firmware version (Kullanılabilir bellenim sürümü) bilgilerini görüntülemek için adı genişletin.

 5. Gerekli bellenim dosyasını seçin ve aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:

  • Ana bilgisayarın yeniden başlatılmasını gerektirmeyen bellenim görüntüleri için Install (Kur) öğesine tıklayın. Örneğin iDRAC bellenim dosyası.

  • Ana bilgisayarın yeniden başlatılmasını gerektiren bellenim görüntüleri için Install and Reboot (Kur ve Yeniden Başlat) veya Install Next Reboot (Sonraki Yeniden Başlatmada Kur) öğelerine tıklayın.

  • Bellenim güncelleştirmesini iptal etmek için Cancel (İptal) öğesine tıklayın.

  Install (Kur), Install and Reboot (Kur ve Yeniden Başlat) veya Install Next Reboot (Sonraki Yeniden Başlatmada Kur) öğelerine tıkladığınızda Updating Job Queue (İş Kuyruğu Güncelleştiriliyor) mesajı görüntülenir.

 6. İş Kuyruğu sayfasını görüntülemek için Job Queue (İş Kuyruğu) öğesine tıklayın. Gerçekleştirilen bellenim güncelleştirmelerini görüntülemek ve yönetmek için bu sayfayı kullanın veya geçerli sayfayı yenilemek ve bellenim güncelleştirmesinin durumunu görüntülemek için OK (Tamam) öğesine tıklayın.

Not: Güncelleştirmeleri kaydetmeden sayfadan çıkarsanız bir hata mesajı görüntülenir ve yüklenen tüm içerik kaybolur.

3. iDRAC 7/8 üzerinden tek bir aygıtı güncelleştirme

Bellenimi, tek aygıt güncelleştirme yöntemini kullanarak güncelleştirmeden önce bellenim görüntüsünü yerel sistemdeki bir konuma indirdiğinizden emin olun. İlk olarak iDRAC belleniminin güncelleştirilmesini öneririz.

NOT: Tek bileşenli DUP'nin dosya adında herhangi bir boşluk bulunmadığından emin olun.

iDRAC web arabirimini kullanarak tek aygıt bellenimini güncelleştirmek için:

12G + 13G_iDRAC_Update
Şekil 2: 12G + 13G iDRAC Güncelleştirmesi 
 

 1. Overview (Genel Bakış) > iDRAC Settings (iDRAC Ayarları) > Update and Rollback (Güncelleştir ve Geri Al) öğelerine gidin. Bellenim Güncelleştirmesi sayfası görüntülenir.

 2. Update (Güncelleştirme) sekmesinden Dosya Konumu olarak Local (Yerel) öğesini seçin.

 3. Browse (Gözat) öğesine tıklayın, gerekli bileşen için bellenim görüntüsü dosyasını seçin ve ardından Upload (Yükle) öğesine tıklayın.

 4. Yükleme tamamlandıktan sonra Update Details (Güncelleştirme Detayları) bölümünde, iDRAC'a yüklenen tüm bellenimlerin dosyası ve durumu görüntülenir.
  Bellenim görüntüsü dosyası geçerliyse ve başarılı bir şekilde yüklendiyse Contents (İçindekiler) sütununda, bellenim görüntüsü dosya adının yanında bir (+) simgesi görüntülenir. Device Name (Aygıt Adı), Current (Geçerli) ve Available firmware version (Kullanılabilir bellenim sürümü) bilgilerini görüntülemek için adı genişletin.

 5. Güncelleştirilecek gerekli bellenim dosyasını seçin ve aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:

  • Ana bilgisayarın yeniden başlatılmasını gerektirmeyen bellenim görüntüleri için Install (Kur) öğesine tıklayın. Örneğin iDRAC bellenim dosyası.

  • Ana bilgisayarın yeniden başlatılmasını gerektiren bellenim görüntüleri için Install and Reboot (Kur ve Yeniden Başlat) veya Install Next Reboot (Sonraki Yeniden Başlatmada Kur) öğelerine tıklayın.

  • Bellenim güncelleştirmesini iptal etmek için Cancel (İptal) öğesine tıklayın.

  Install (Kur), Install and Reboot (Kur ve Yeniden Başlat) veya Install Next Reboot (Sonraki Yeniden Başlatmada Kur) öğelerine tıkladığınızdaUpdating Job Queue (İş Kuyruğu Güncelleştiriliyor)mesajı görüntülenir.

 6. Gerçekleştirilen bellenim güncelleştirmelerini görüntüleyip yönetebileceğiniz İş Kuyruğu sayfasını görüntülemek için Job Queue (İş Kuyruğu) öğesine tıklayın veya geçerli sayfayı yenilemek ve bellenim güncelleştirmesinin durumunu görüntülemek için OK (Tamam) öğesine tıklayın.

NOT: Güncelleştirmeleri kaydetmeden sayfadan çıkarsanız bir hata mesajı görüntülenir ve yüklenen tüm içerik kaybolur.

4. iDRAC 6 üzerinden tek bir aygıtı güncelleştirme (Video)

Video: GUI Arabirimi aracılığıyla Dell iDRAC6 Bellenim Güncelleştirmeleri [6:30] (İngilizce)


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request
Article ID: SLN292363

Last Date Modified: 26/10/2017 04:47 AM


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.