|

Blade přepínač Cisco Catalyst 3130G

intel-core
Jsme zde, abychom vám pomohli. Kontaktovat odborníka Dell › (v angličtině)

Cisco Catalyst Blade Server 3130G

Stávající zákazníci, kteří zakoupili blade skříň Dell M1000e a chtějí ke snížení provozních nákladů použít existující síťové investice.

 
 
Přepínač blade modulů Cisco Blade 3130G

 

Vlastnosti portů

 • 20 přepínacích portů (16 interních, 4 externí) gigabitového Ethernetu 10/100/1000BASE-T s automatickou detekcí
  4 malé porty gigabitového Ethernetu typu SFP připojitelné za provozu (používají integrované konverzní moduly Cisco TwinGig ve slotech X2)
  Jeden externí port konzoly
  2 vysokorychostní konektory zásobníku (VBS)

Výkon

 • Přepínací kapacita až 128 Gb/s
  Rychlost předávání založená na 64bajtových paketech; až 59,2 milionu paketů za sekundu (mpps)
  Konfigurovatelné jednotky MTU (maximum transmission units) až 9018 bajtů (rámce typu jumbo)
  Paměť 256 MB DDR SDRAM
  Paměť flash 64 MB

Směrování

 • IP Base:
  Statické trasy
  Protokol RIP (Routing Information Protocol) verze 1 (RIPv1) a RIPv2
  EIGRP Stub

  Upgrade služeb IP: obsahuje funkce IP Base a doplňky
  OSPF
  EIGRP
  BGP

  Upgrade rozšířených služeb IP: obsahuje IP Base, funkce služeb IP a doplňky
  OSPFv3
  RIP

Síť VLAN

 • Kmenové vedení sítě VLAN lze vytvořit na libovolném portu buď pomocí označování podle protokolu IEEE 802.1Q, nebo pomocí architektury Cisco ISL (Inter-Switch Link) sítí VLAN.
  Je podporováno až 1005 sítí VLAN na přepínač a až 128 případů spanning-tree na přepínač.
  Je podporováno 4096 identifikátorů sítí VLAN.
  Protokol VTP (VLAN Trunking Protocol) společnosti Cisco podporuje dynamické sítě VLAN a dynamickou kmenovou konfiguraci všech přepínačů.

Technologie QoS

 • Přenosová rychlost hardwaru umožňuje granulární funkce QoS (například postupné omezování rychlosti).
  Asynchronní přenosy dat směrem nahoru a dolů od koncové stanice nebo na odchozím spojení lze snadno spravovat pomocí vstupního dohledu a výstupního formování.
  K dispozici je klasifikace pole CoS a DSCP protokolu IEE 802.1p pomocí značení a reklasifikace pro jednotlivé pakety podle zdrojové a cílové adresy IP, zdrojové a cílové adresy MAC nebo čísla portu TCP či UDP na vrstvě 4.
  Omezování rychlosti je poskytováno na základě zdrojové a cílové adresy IP, zdrojové a cílové adresy MAC, informací TCP/UDP z vrstvy 4 nebo libovolné kombinace těchto polí pomocí seznamů ACL QoS (seznamy IP ACL nebo MAC ACL), map tříd nebo map pravidel.
  Povoleno je až 64 agregovaných nebo jednotlivých pravidel na port.
  Seznamy ACL funkce QoS pro řídicí a datovou rovinu Cisco na všech portech pomáhají zajistit správné označení v každém paketu.
  4 výstupní fronty na port umožňují diferencovanou správu až čtyř datových přenosů.
  Plánování SRR pomáhá zajistit diferencovanou prioritu přenosu paketů na základě inteligentní obsluhy výstupních front.
  Technologie WTD (Weighted Tail Drop) zabraňuje přetížení příchozích i odchozích front ještě předtím, než dojde k narušení služeb.
  Striktní fronty podle priority pomáhají zajistit, aby byly pakety s největší prioritou obslouženy před veškerým ostatním provozem.
  Funkce CIR (Cisco Committed Information Rate) poskytuje šířku pásma s přírůstky rychlosti 8 kb/s.

Zabezpečení

 • Protokol IEEE 802.1x umožňuje dynamické zabezpečení založené na portech na základě ověření serveru.
  Protokol IEEE 802.1x spolu s přiřazením sítě umožňuje dynamické přiřazení sítě VLAN specifickému serveru nezávisle na tom, odkud je server připojen.
  Protokol IEEE 802.1x a zabezpečení portů zajišťují ověření portu a spravují přístup k síti pro všechny adresy MAC (včetně adres serveru).
  Protokol IEEE 802.1x spolu s přiřazením seznamů ACL umožňuje aplikovat zásady zabezpečení založené na identitě nezávisle na tom, odkud je server připojen.
  Protokol IEEE 802.1x spolu s hostovanou sítí VLAN umožní omezený síťový přístup k hostované síti VLAN i serverům bez klientů protokolu IEEE 802.1x.
  Seznamy zabezpečení ACL sítě VLAN (VACL) zabraňují ve všech sítích VLAN neoprávněnému odeslání datových toků do sítě.
  Seznamy ACL založené na portech (PACL) umožňují aplikovat zásady zabezpečení na jednotlivé porty přepínače.
  Protokoly SSHv2, Kerberos a SNMPv3 poskytují zabezpečení sítě, protože šifrují provoz správy při relacích Telnet a SNMP. Protokoly SSH, Kerberos a kryptografická verze protokolu SNMPv3 vyžadují kvůli vývozním omezením USA obraz speciálního kryptografického softwaru .
  Protokol SSL (Secure Sockets Layer) umožňuje bezpečným způsobem používat webové nástroje, například správce zařízení s rozhraním HTML.
  Technologie Edge pro soukromé sítě VLAN se stará o zabezpečení a izolaci mezi přepínacími porty, což pomáhá zajistit, že uživatelé nemohou získat přístup k provozu jiných uživatelů.
  Podpora obousměrného přenosu dat na portu SPAN (Switched Port Analyzer) umožňuje systému detekce průniku (IDS) Cisco Secure provést akci při zjištění narušitele.
  Ověřování TACACS+ a RADIUS umožňují centralizované řízení přepínače a zabraňují neoprávněným uživatelům ve změně konfigurace.
  Funkce upozorňování na adresy MAC upozorňuje správce na servery, které byly do sítě přidány nebo z ní byly odebrány.
  Zabezpečení portů zajišťuje bezpečný přístup k přístupovému nebo kmenovému portu na základě adresy MAC.
  Po uplynutí určitého časového intervalu odebere funkce Aging adresy MAC z přepínače, aby se mohl ke stejnému portu připojit jiný server.
  Víceúrovňové zabezpečení konzolového přístupu zabraňuje neoprávněným uživatelům měnit konfiguraci přepínače.
  Uživatelsky nastavitelný režim učení adresy zjednodušuje konfiguraci a posiluje zabezpečení.
  Při příjmu datových zpráv BPDU vypne ochrana BPDU Guard rozhraní protokolu STP (Spanning Tree Protocol) s podporou PortFast, aby tak předešla náhodným topologickým smyčkám.
  Ochrana STRG (Spanning Tree Root Guard) zabraňuje tomu, aby se okrajová zařízení mimo kontrolu správce sítě změnila na kořenové uzly protokolu STP (Spanning Tree Protocol).
  Filtrování IGMP poskytuje vícesměrové ověřování tím, že odfiltruje uživatele bez předplatného a omezí souběžné datové proudy vysílání multicast, které jsou pro jeden port k dispozici.
  Dynamické přiřazení sítě VLAN je podporováno díky implementaci klientské funkce VLAN Membership Policy Server (VMPS), což poskytuje pružnost při přiřazení portů sítím VLAN. Dynamická sít VLAN umožňuje rychle přiřazovat adresy IP.
  K dispozici je podpora 1000 položek seznamu řízení přístupu zabezpečení.
  Dynamická inspekce pomocí protokolu ARP (DAI) pomáhá zajistit integritu uživatelů tím, že zabrání uživatelům se zlými úmysly zneužít nezabezpečené aspekty protokolu ARP.
  Sledování (snooping) DHCP zabraňuje uživatelům se zlými úmysly ve falšování serveru DHCP (spoofing) a zasílání nepravých adres. Tato funkce je spolu s dalšími primárními zabezpečovacími funkcemi využita i pro ochranu před různými jinými útoky, jako je třeba přesměrování provozu (ARP poisoning).
  Ochrana zdroje IP zabraňuje uživatelům se zlými úmysly ve falšování adresy IP (spoofing) nebo převzetí adresy IP jiného uživatele tím, že by mezi klientovou adresou IP, adresou MAC, portem a sítí VLAN vytvořil spojovací tabulku (binding table).
  Oddělením provozu na vrstvě omezují privátní sítě VLAN provoz mezi hostiteli na společném segmentu.

Šasi

 • Rozměry (d. x š. x v.) – 24,8 x 23,1 x 2,9 cm
  Hmotnost – cca 1,8 kg

Podpora MIB

 • BRIDGE-MIB (RFC1493)
  CISCO-CDP-MIB
  CISCO-CLUSTER-MIB
  CISCO-CONFIG-MAN-MIB
  CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB
  CISCO-ENVMON-MIB
  CISCO-FLASH-MIB
  CISCO-FTP-CLIENT-MIB
  CISCO-IGMP-FILTER-MIB
  CISCO-IMAGE-MIB
  CISCO IP-STAT-MIB
  CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB
  CISCO-MEMORY-POOL-MIB
  CISCO-PAGP-MIB
  CISCO-PING-MIB
  CISCO-PROCESS-MIB
  CISCO-RTTMON-MIB
  CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB
  CISCO-SYSLOG-MIB
  CISCO-TCP-MIB
  CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB
  CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB
  CISCO-VTP-MIB
  ENTITY-MIB
  ETHERLIKE-MIB
  IF-MIB (vstupní a výstupní čítače sítí VLAN nejsou podporovány)
  IGMP-MIB
  OLD-CISCO-CHASSIS-MIB
  OLD-CISCO-FLASH-MIB
  OLD-CISCO-INTERFACES-MIB
  OLD-CISCO-IP-MIB
  OLD-CISCO-SYS-MIB
  OLD-CISCO-TCP-MIB
  OLD-CISCO-TS-MIB
  RFC1213-MIB (podle agenta; specifikace možností viz CISCO-RFC1213-CAPABILITY.my)
  RFC1253-MIB
  RMON-MIB
  RMON2-MIB
  SNMP-FRAMEWORK-MIB
  SNMP-MPD-MIB
  SNMP-NOTIFICATION-MIB
  SNMP-TARGET-MIB
  SNMPv2-MIB
  TCP-MIB
  UDP-MIB

Podporované standardy

 • IEEE 802.1s
  IEEE 802.1w
  IEEE 802.1x
  IEEE 802.3ad
  IEEE 802.3x, plně duplexní režim na portech 100BASE-TX a 1000BASE-T
  IEEE 802.1D, protokol STP
  IEEE 802.1p, stanovení priorit CoS
  IEEE 802.1Q, sítě VLAN
  IEEE 802.3u specifikace100BASE-TX
  IEEE 802.3ab specifikace1000BASE-T
  IEEE 802.3z specifikace1000BASE-X
  1000BASE-SX
  1000BASE-LX/LH
  Standardy RMON I a II
  Protokoly SNMPv1, SNMPv2c a SNMPv3

Provozní podmínky

 • Provozní teplota: 0–40 °C
  Skladovací teplota: -25 až 70 °C
  Provozní relativní vlhkost: 10–85 % (nekondenzující)
  Skladovací relativní vlhkost: 5–95 % (nekondenzující)
  12 V při 6,25 A (75 W) (max)

Společnost Dell EMC nabízí kompletní a komplexní služby

Optimalizace životního cyklu informačních technologií je klíčová. Společnost Dell EMC nabízí odborné služby* pro všechny fáze životního cyklu, které šetří čas a prostředky, snižují náročnost a usnadňují práci s informačními technologiemi.
Enterprise Support Manage

ProSupport Enterprise Suite

Získejte možnost zaměřit se na obchodní transformaci firmy s odbornou podporou a poznatky, jimiž je společnost Dell EMC známá pro po celém světě. Vyberte správnou podporu podle důležitosti konkrétních systémů, s možností automatické prediktivní analýzy, asistenční spolupráce s třetími stranami a správou servisního účtu.
ProDeploy

ProDeploy

ProDeploy Enterprise Suite vám umožní využívat technologie naplno již od prvního dne. Odborníci společnosti Dell EMC vás spolehlivě provedou nasazováním od základních instalací hardwaru přes plánování a konfiguraci až po složité integrace. Naše kompletní sada služeb nasazování a profesionální certifikace vám pomůže dosahovat výsledků dnes i zítra.
Certifikace

Školení

Vzdělávací služby nabízejí rozsáhlou sadu služeb školení prostřednictvím řady různých metod – včetně odborně vedených školení, samostatných online školení a školení vedených virtuálním instruktorem. Díky komplexním a flexibilním výukovým programům umožňujeme zajišťovat, aby měli vaši zaměstnanci dovednosti, které potřebují k úspěšné správě nových technologií a využití jejich plného potenciálu.
Poradenství

Poradenství

Poradenské služby poskytují odborné rady, které vám pomohou rozšiřovat, optimalizovat a transformovat své prostředí IT dle vlastních možností a rozpočtu. Využíváme širokou škálu certifikovaných konzultantů a techniků, kteří se opírají o týmy vedení programů. Společně vám nabídnou hloubkové technické znalosti. S námi máte jistotu, že bude váš projekt realizován správně a včas.
close
 
 
P60-CS01