|

Přepínače Dell Networking Open Networking

Windows 10 Pro
intel-core
Jsme zde, abychom vám pomohli. Kontaktovat odborníka Dell ›

Otevřete si možnosti, inovujte rychleji.

Maximalizujte pružnost a možnosti výběru díky kompletnímu portfoliu 1/10GbE a 10/40GbE přepínačů Open Networking, volbě neagregovaných operačních systémů včetně operačních systémů a softwaru jiných výrobců.

 
Síťový přepínač S4810-ON

 

Big Switch Networks
Big Switch Networks

Společnosti Dell a Big Switch Networks (BSN) nabízejí tyto možnosti:

• Big Cloud Fabric™ (BCF) – řešení datových center s architekturou leaf-spine Clos fabric z otevřených síťových přepínačů Dell. Řešení BCF využívá disagregaci HW-SW, která je možná v softwarově definovaných sítích (SDN) Dell a BSN. Inspirace vychází z hyperškálovaných architektur datových center a toto řešení přináší významné úspory a provozní efektivitu podnikových datových center.

• Big Monitoring Fabric (BMF) – řešení, které z přepínačů Dell vytváří vysoce škálovatelnou, flexibilní a nenákladnou monitorovací síť, která slouží ke sledování provozu v síti a nabízí nástroje pro sledování sítě, zabezpečení a řešení potíží.


Cumulus Networks

Cumulus Networks

Rozmach síťového provozu datových center a rozšíření virtualizačních technologií vyžadují páteřní infrastrukturu, která si před těmito požadavky udrží náskok. Oddělení IT potřebují softwarově definovaná řešení nad rámec dnešních monolitických starších síťových platforem s cílem řešit dynamicky se měnící požadavky firem a zjednodušit nasazování a provoz při současném snížení nákladů. Společnosti Dell a Cumulus přeměňují sítě díky inovativnímu řešení, které kombinuje nejlépe vybavený operační systém v oboru, Linux, se špičkovými a osvědčenými platformami přepínání sítě Ethernet společnosti Dell. Společnosti Dell a Cumulus vám mohou pomoci pochopit plný potenciál softwarově definovaných datových center.


IP Infusion

IP Infusion

Společnosti Dell a IP Infusion pomáhají organizacím získat vyšší flexibilitu při budování, provozování a správě virtuálních sítí s víceprotokolovým přepínáním MPLS, které jsou nezávislé na fyzických sítích a přidělují služby rychleji. Toto společné řešení poskytuje náskok před konkurencí díky maximální provozní efektivitě, pružnosti a zabezpečení.


MidokuraMidokura

Síťová virtualizace s platformou Midokura Enterprise MidoNet nad robustními podkladovými vrstvami díky přepínačům Dell nabízí výkon, s nímž dokážete více, na úrovni cloudů v globálním prostředí. Společnosti Dell a tým Midokura Enterprise MidoNet poskytují úplné řešení s flexibilním sjednocováním fondů virtualizovaných i nevirtualizovaných informačních zdrojů. Virtualizace sítí s prvky Midokura Enterprise MidoNet a přepínači Dell S6000 pro datová centra poskytuje možnosti naprogramování, automatizace a škálovatelnosti cloudu splňující dnešní náročné požadavky na sítě.

Pluribus Networks

Pluribus Networks

Aby vyhověla požadavkům firemního prostředí, které se rychle mění na digitální, vyvinula společnost Pluribus operační systém pro přepínače Open Netvisor® Linux (ONVL), který je spouštěn na přepínačích Dell Open Networking (ON). Ethernetové přepínače Dell ON s operačním systémem Pluribus ONVL nepotřebují externí řadič a lze je federovat do jediné topologie Fabric VCF™ (Virtualization-Centric Fabric). Díky tomu nabízejí výjimečný přehled, agilitu a zabezpečení. Operační systém Pluribus ONVL spolupracuje s přepínači Dell ON a společně zdokonalují nasazení síťové infrastruktury s možnostmi daleko převyšujícím možnosti tradičních přístupů sítě a jednodušších operačních systémů, a přitom stále nabízí úplnou kompatibilitu se všemi stávajícími, již nainstalovanými síťovými součástmi. Společnosti Pluribus a Dell společně poskytují ověřený přístup k připojování systémů, který poskytuje podrobný přehled využití všech zdrojů a umožňuje rychle reagovat na měnící se potřeby firem.

přepínače-open-networking-Stvořeny pro moderní pracovní úlohy

Stvořeny pro moderní pracovní úlohy

Rozšířená řada otevřených síťových přepínačů společnosti Dell připraví vaši síť na flexibilitu podle požadavků pracovních úloh. Naše 1/10GbE a 10/40Gb přepínač typu top-of-rack (ToR) jsou navrženy tak, aby poskytovaly výkon s nízkou latencí a pružností, a tím urychlily aplikace a zlepšily správu pracovního zatížení.

 • Zvyšte výkon pomocí přepínačů s nízkou latencí, ideálních pro migraci virtuálních strojů, analýzu objemných dat a cloudové aplikace.
 • Snadné nasazení a škálování díky kompletní nabídce přepínačů, které nabízejí flexibilní konfiguraci a celou škálu neagregovaných operačních systémů a softwaru.
 • Snižte provozní náklady a šetřete prostor v racku díky přepínačům 1U s vysokou hustotou a nástrojů pro správu využívajícím systém Linux nebo open source.
přepínače-open-networking-Optimalizováno pro éru otevřených sítí

Optimalizováno pro éru otevřených sítí

Získejte větší pružnost, větší možnost volby a nižší náklady než u proprietárních sítí pomocí standardizovaných otevřených přepínačů.

 • Hardwarové / softwarové řešení bez agregace přináší do datového centra novou úroveň volnosti a pružnosti.
 • Podpora prostředí ONIE (Open Network Install Environment) umožňuje bezobslužnou instalaci alternativních síťových operačních systémů.
 • Vlastní volba síťového operačního systému pomáhá zjednodušit organizaci a automatizaci uspořádání datových center.
 • Široký ekosystém aplikací a nástrojů typu open-source a postavených na systému Linux nabízí více možností optimalizace a správy sítě.
 • Díky ověřeným globálním službám a podpoře společnosti Dell můžete inovovat bez obav.
přepínače-open-networking-Připraveno pro softwarově definované sítě

Připraveno pro softwarově definované sítě

Nasaďte moderní pracovní úlohy a aplikace a současně poskytněte prostředky k zavedení softwarově definovaných sítí (SDN).

 • Podpora OpenFlow 1.3 poskytuje vzájemnou funkční spolupráci se standardními řadiči OpenFlow.
 • Podpora brány VXLAN vrstvy L2 umožňuje přepínačům připojení k sítím překrývání založeným na hypervizoru.
 • Podpora operačních systémů jiných výrobců zajišťuje technologii SDN snadný vstupní bod do části nebo celého produkčního prostředí.
přepínače-open-networking-Podpora Dell ProSupport

Podpora Dell ProSupport

Vyberte si prémiové služby podpory Dell ProSupport a získáte nepřetržitý* přímý telefonický a online přístup k odborným technikům ve vaší oblasti. Ať máte jedinou kancelář nebo stovku poboček po celém světě, nabízíme jednoduchý a flexibilní přístup k ochraně vašich investic.
 
Open Networking-Dell Networking S3048-ON

Přepínač Dell Networking S3048-ON
Zrychlete použití typu top-of-rack (ToR) ve vysoce výkonných prostředích s krátkou latencí, které nabízí 48 portů 1GbE a 4 porty 10GbE s vysokou hustotou, výškou 1U a výkonem až 260 Gb/s. Přepínač S3048-ON také podporuje prostředí ONIE (Open Network Installation Environment) pro bezobslužnou instalaci alternativních síťových operačních systémů.
 

 
přepínač Open Networking-Dell Networking S4048-ON

Přepínač Dell Networking S4048-ON
Optimalizujte síť pro virtualizaci pomocí přepínačů typu ToR s vysokou hustotou, velmi nízkou latencí, 48 porty 10GbE SFP+ a 6 porty 40GbE (nebo 72 portů 10GbE v rozdělovacím režimu) a výkonem až 720 Gb/s. Model S4048-ON také podporuje prostředí ONIE pro bezobslužnou instalaci síťových operačních systémů.


 
přepínač Open Networking-Dell Networking S4810-ON

Dell Networking S4810-ON
Nasaďte moderní pracovní úlohy a aplikace pomocí přepínačů typu ToR s vysokou hustotou, 48 porty 10GbE a 4 porty 40GbE, které poskytují nízkou latenci a provoz bez blokování. Model S4810-ON také podporuje prostředí ONIE pro bezobslužnou instalaci síťových operačních systémů.


 
přepínač Open Networking-Dell Networking S6000-ON

Dell Networking S6000-ON
Zajistěte přepínání s vysokou hustotou pro nasazení typu top-of-rack, middle-of-rack a end-of-rack pomocí přepínače s výškou 1U, který nabízí 32 portů 40GbE nebo 96 portů 10GbE a 8 portů 40GbE. Model S6000-ON také podporuje prostředí ONIE pro předpřipravenou instalaci síťových operačních systémů.


Posouzení

Posouzení sítí nabízí ucelený pohled na prostředí od více dodavatelů a referenční bod výkonu vaší infrastruktury. Naši odborníci pomocí specializovaného softwaru a diagnostických nástrojů rozpoznají a odhalí případné problémy v síti. Tyto objektivní a hloubkové analýzy jsou shromážděny do komplexních zpráv, které mohou obsahovat doporučení ke zlepšení výkonu, optimalizaci zařízení a řešení potíží.
Posouzení
Posouzení topologie sítě

Je vaše síť složitá a zašmodrchaná? Společnost Dell může provést podrobný audit a inventuru všech síťových zařízení od různých dodavatelů, zajistit jejich viditelnost a identifikovat případné potíže s konfigurací.

Posouzení optimalizace sítě

Mnoho sítí se skládá z pestré směsice zařízení od různých dodavatelů, která nepracují optimálně. Dokážeme analyzovat zařízení od všech předních dodavatelů a nabídnout doporučení k optimalizaci celé sestavy od více dodavatelů, vyladit zařízení a maximalizovat výkon celého prostředí.

Posouzení výkonu aplikací

Když začnou firemní aplikace a databáze vykazovat příznaky latence nebo úplně havarují, můžeme provést komplexní analýzu a odhalit problémy s výkonem, zjistit potíže a urychlit řešení problémů podnikové infrastruktury a softwaru.

Posouzení technologie VoIP

Přechod na řešení VoIP vyžaduje správnou síťovou infrastrukturu, která podporuje protokoly přenosu hlasu v reálném čase. Další kroky při vytváření platformy VoIP nebo opravách stávající platformy může pomoci určit vyzkoušení simulovaného zatížení, analýza a kontrola.

Posouzení zabezpečení sítě

Chraňte svou síť proti neustálým útokům. Naši odborníci zkontrolují a odhalí potenciální ohrožení zabezpečení a zajistí komplexní posouzení navrhovaného zabezpečení.

Průzkum pro bezdrátové servery

Skvělá bezdrátová konektivita začíná podrobným průzkumem místa. Společnost Dell může analyzovat stávající infrastrukturu, identifikovat radiofrekvenční rušení a doporučit nejlepší podobu a optimální umístění nových zařízení.
Nasazování

Standardizovaná služba nasazování Dell zaručuje správné nastavení a optimalizaci, abyste mohli počítače spouštět rychleji a soustředit se na každodenní práci.
Nasazení
ProDeploy Plus
ProDeploy Plus

Odborné plánování a bezproblémové provedení začleňuje otevřenou systémovou architekturu společnosti Dell do stávající síťové infrastruktury Cisco, HP, Juniper a dalších. Vyberte si ProDeploy Plus, nejúplnější nasazení na trhu pro složitá prostředí.
ProDeploy
ProDeploy

Nastavování síťových protokolů a zásad může být zrádné. Certifikovaní technici společnosti Dell mohou konfigurovat a optimalizovat nový hardware na dálku nebo na pracovišti a uvést novou technologii rychle do provozu.
Basic Deployment
Basic Deployment


Připojení a propojení kabelových i bezdrátových zařízení může být zdlouhavý a časově náročný proces. Bezstarostnou instalaci hardwaru vám zajistí zkušení technici společnosti Dell, kteří instalují zařízení každý den.
Podpora a vzdělávání

Společnost Dell nabízí řadu variant podpory na místě i na dálku, které lze přidat při nákupu. Podpora Dell ProSupport zajišťuje diagnostiku a řešení potíží odborníky.
Podpora
Pomoc na pracovišti i na dálku             Pomoc na pracovišti i na dálku

Získejte okamžitý přístup k odborníků oddělení podpory Dell ProSupport, kteří vám pomohou řešit a diagnostikovat možné problémy v síti.
   
Spravované služby    Spravované služby

Uvolněte si ruce a zaměřte se na vlastní podnikání. Správu sítě s vyhrazenou profesionální podporou zajistí společnost Dell.
   
Vzdělávací služby Vzdělávací služby

Výuka praktických znalostí a provozních postupů.
Poradenství

Oddělení konzultací společnosti Dell pro obor sítí nabízí přístup ke kvalifikovaným odborníkům, kteří na pracovišti nebo na dálku poskytují pomoc a pokyny k široké škále technologií po dobu trvání konkrétního projektu nebo období.
Poradenství
Seminář sítí                                                    Seminář sítí

Na půldenním semináři na bázi spolupráce získáte profesionální náhled a můžete diskutovat o možných zlepšeních.


Konzultace placené podle časuKonzultace placené podle času

V situacích, kdy potřebujete technickou pomoc, pomohou experti s návrhy systému nebo řešením složitých problémů a konzultace se účtuje podle času nebo za telefonní hovor. Časová konzultace je flexibilní, přesně tak, jak potřebujete.
Dostupné konzultační služby na dálku


    • Sítě s distribuovaným přístupem
    • Virtualizace
    • Brány a zabezpečení
    • Microsoft Exchange
    • Bezdrátové sítě
    • Správa systémů
    • Sítě na základní vrstvě/MPLS
    • Ochrana a obnovování dat
    • Sítě SAN (SAN)
    • Technologie úložišť

close
 
 
P21-CS02