|

Wyse WSM – työpöydän ja sovellusten virtualisointi

intel-core

Tehokasta ja turvallista virtualisointia
tarpeen mukaan.

Tehokas ja turvallinen pöytäkoneiden ja sovellusten virtualisointi, joka on kustannustehokas ja helposti hallittavissa ja määritettävissä.

 
 
Dell Wyse WSM

 

Tehokas pöytäkoneiden ja sovellusten virtualisointiratkaisu palvelimen provisioinnilla

Voit ottaa lähes minkä vain Windows-sovelluksen käyttöön pilviasiakasohjelmassa ilman perinteisiä turvallisuusongelmia tai ylläpito- ja huoltokuluja. Wyse WSM tarjoaa pöytäkonelevykuvat ja sovellukset erikseen levyttömille asiakaskoneille tarpeen vaatiessa suoraan pilviratkaisun kautta. Tehokkaan ratkaisun ansiosta IT-osasto voi nopeasti vaihtaa käyttöjärjestelmä-levykuvia. Koko yrityksen laajuiset ohjelmistopäivitykset ja korjaukset ovat myös todella vaivattomasti tehtävissä jakamalla tiedostot vedä ja pudota -tyyliin.

WSM tukee myös palvelinten levykuvien provisiointia keskitetystä sijainnista useisiin fyysisiin tai virtuaalisiin palvelinympäristöihin.
Dell Wyse WSM — pöytäkoneiden ja -sovellusten pilvipohjainen virtualisointi
Wyse WSM:n pöytäkoneiden ja -sovellusten virtualisoinnin ominaisuuksia:
  • Erinomainen suorituskyky: Tehokas ja nopea paikallisesti suoritettava PC-kokemus, jota käyttäjä ei erota perinteisestä työpöytäjärjestelmästä. Kattava sovellusten ja lisälaitteiden yhteensopivuus.
  • Helppoa ylläpitoa: Keskitetty verkkopohjainen hallinta sekä käytäntöihin perustuva hallinta. Laitteiden palautukset ja korjaukset vaivattomasti yhdellä napsautuksella.
  • Skaalautuvuus: Hajautettu arkkitehtuuri ja useiden palvelinten tuki. Helposti skaalattavissa kampukseen tai globaaliin yritykseen.

Erinomainen suojaus

Tarjoa tuottavuutta ja keskeytymätön virtuaalinen tietojenkäsittelykokemus Wyse WSM:llä, turvallisella ja käsittelyltä suojatulla virtualisointiratkaisulla. Käyttötilasta riippumattomat ja levyttömät työasemat ovat erittäin turvallisia, eikä paikallisia hallintavaatimuksia ole.

Wyse WSM:n käyttöönoton edut:
  • Toimivuus myös suuralueverkon vikatilanteissa: Hajautettu arkkitehtuuri varmistaa, että etähaarojen virtualisoidut työpöytäkoneet ja sovellukset toimivat, vaikka suuralueverkossa (WAN) tapahtuisi vika.
  • Erinomainen suojaus: Kaikki käyttöjärjestelmän levykuvat, sovellukset ja tiedot, kuten tallennukset ja kirjoitukset, ovat turvassa palvelimessa. Käyttöjärjestelmä, sovellukset ja sisältö pyyhitään asiakaskoneista aina uloskirjauduttaessa.
  • Murtoja vastaan suojattu: Keskitetysti hallittu hajautettu tiedonkäsittelyarkkitehtuuri varmistaa, että käyttöjärjestelmän levykuvat ja sovelluspaketit täyttävät julkishallinnon ja teollisuuden tiukat vaatimukset.

Yhteensopiva lukuisten sovellusten ja lisälaitteiden kanssa

Jos ohjelma on Windows®-tuettu, se toimii WSM:n avulla. Wyse WSM on muokattavissa lähes mihin tahansa Windows-ympäristöön. Se takaa turvallisuuden, hallinnan helppouden ja hallittavuuden ilman VDI-virtualisointiratkaisujen muodostuskustannuksia. Se mahdollistaa asiakkaan päätepistekoneiden, kuten olemassa olevien pöytäkoneiden ja kannettavien, thin client -työasemien tai pilvipohjaisten pöytäkoneiden joustavan käytön. WSM on ihanteellinen ratkaisu:

Dell Wyse WSM — pöytäkoneiden ja -sovellusten pilvipohjainen virtualisointi
Koulutus: Hallitse virtuaalisia työasemia koko koulussa tai koulupiirissä keskitetystä paikasta ja tarjoa tietokoneluokille, luokkahuoneille ja muille sijainneille mahdollisuus suorittaa paikallisesti lukuisia Windows-sovelluksia, myös sellaisia, joita ei ole julkaistu VDI-ratkaisulle. Säilytä sovellusten ja levykuvien tiukka hallinta pilvijärjestelmän pöytäkoneille, tai tarjoa enemmän joustavuutta loppukäyttäjille tai ylläpitäjille, jotka käyttävät kannettavia tai thin client -päätelaitteita.
Dell Wyse WSM — pöytäkoneiden ja -sovellusten pilvipohjainen virtualisointi
Terveydenhuolto: Nauti pöytäkoneen suorituskyvystä ja keskitetyn palvelimen tallennuskapasiteetista kustannustehokkaan Wyse WSM -käyttöönoton avulla. Sivutoimipisteet ja hajautetut toimipisteet voidaan linkittää suuralueverkon (WAN) kautta toisiinsa. Tämä helpottaa vaatimustenmukaisuutta ja takaa jatkuvan tietojen saatavuuden.
Dell Wyse WSM — pöytäkoneiden ja -sovellusten pilvipohjainen virtualisointi
Suuryritykset: Wyse WSM on edullinen vaihtoehto VDI:lle. Se mahdollistaa työpöydän ja sovellusten virtualisoinnin hajautetuissa maantieteellisissä sijainnneissa samalla kun keskitetty hallinta ja suojaus- ja vaatimustenmukaisuus voidaan säilyttää.
close
 
 
P60-CS01