|

Διαχείριση νέφους HiveManager NG

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό της Dell ›

Διαχείριση δικτύων επόμενης γενιάς

Διαχείριση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων που βασίζονται στο νέφος για μεταγωγείς Dell Networking και σημεία πρόσβασης Aerohive.

 
 
Λογισμικό Dell Networking – HiveManager NG

 

Άλλες διασυνδέσεις

 • Aerohive AP122:
  USB και BLE

  Aerohive AP230:
  USB

  Aerohive AP250:
  Ενσωματωμένα BLE και USB

  Aerohive AP245X:
  Ενσωματωμένα BLE και USB

  Aerohive AP550:
  Ενσωματωμένα BLE και USB

  Aerohive AP1130:
  Δ/Ι

Διασυνδέσεις Power over Ethernet (PoE)

 • Aerohive AP122:
  802.3af

  Aerohive AP230:
  802.3af ή/και 802.3at

  Aerohive AP250:
  802.3af ή/και 802.3at

  Aerohive AP245X:
  802.3af ή/και 802.3at

  Aerohive AP550:
  802.3af ή/και 802.3at

  Aerohive AP1130:
  802.3at

Διασύνδεση

 • Aerohive AP122:
  Διασυνδέσεις δικτύου:
  1 GbE

  Aerohive AP230:
  Διασυνδέσεις δικτύου:
  2 GbE με συνάθροιση συνδέσεων

  Aerohive AP250:
  Διασυνδέσεις δικτύου:
  2 GbE με συνάθροιση συνδέσεων

  Aerohive AP245X:
  Διασυνδέσεις δικτύου:
  2 GbE με συνάθροιση συνδέσεων

  Aerohive AP550:
  Διασυνδέσεις δικτύου:
  2 GbE με συνάθροιση συνδέσεων

  Aerohive AP1130:
  Διασυνδέσεις δικτύου:
  1 GbE

Χαρακτηριστικά απόδοσης

 • Aerohive AP122:
  802.11ac
  2x2:2 MIMO
  Μέγιστος ρυθμός 867 Mbps

  Aerohive AP230:
  802.11ac
  3x3:3 MIMO
  Μέγιστος ρυθμός 1,3 Gbps

  Aerohive AP250:
  802.11ac Wave 2
  3x3:3 MU-MIMO
  Συστήματα εκπομπής επιλέξιμα βάσει λογισμικού
  Μέγιστος ρυθμός 2,6 Gbps

  Aerohive AP245X:
  802.11ac Wave 2
  3x3:3 MU-MIMO
  Μέγιστος ρυθμός 1,3 Gbps

  Aerohive AP550:
  802.11ac Wave 2
  4x4:4 MU-MIMO Συστήματα εκπομπής επιλέξιμα βάσει λογισμικού
  Μέγιστος ρυθμός 3,64 Gbps

  Aerohive AP1130:
  802.11ac
  2x2:2 MIMO
  Μέγιστος ρυθμός 867 Mbps

Ασφάλεια

 • Chip Trusted Platform Module (TPM) για αποθήκευση και κρυπτογράφηση κλειδιών βάσει υλικού

Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας

 • Aerohive AP122:
  Θερμοκρασία λειτουργίας:
  0 °C έως 40 °C
  Περιβάλλον:
  Εσωτερικού χώρου

  Aerohive AP230:
  Θερμοκρασία λειτουργίας:
  0 °C έως 40 °C
  Περιβάλλον:
  Εσωτερικού χώρου, plenum-rated

  Aerohive AP250:
  Θερμοκρασία λειτουργίας:
  0 °C έως 40 °C
  Περιβάλλον:
  Εσωτερικού χώρου, plenum-rated

  Aerohive AP245X:
  Θερμοκρασία λειτουργίας:
  0 °C έως 50 °C
  Περιβάλλον:
  Εσωτερικού χώρου, plenum-rated

  Aerohive AP550:
  Θερμοκρασία λειτουργίας:
  0 °C έως 40 °C
  Περιβάλλον:
  Εσωτερικού χώρου, plenum-rated

  Aerohive AP1130:
  Θερμοκρασία λειτουργίας:
  -40 °C έως 55 °C
  Περιβάλλον:
  Εξωτερικού χώρου, αδιάβροχο (IP 67)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

 • Υποστηριζόμενα σημεία πρόσβασης Aerohive που δεν αναφέρονται:
  AP120, AP121, AP130, AP141, AP170, AP320, AP330, AP340, AP350, AP370, AP390
HiveManager NG - Ευέλικτη διαχείριση δικτύου

Ευέλικτη διαχείριση δικτύου

Το HiveManager NG επιτρέπει στους διαχειριστές το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την υλοποίηση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων, καθώς και τη διατήρηση του απόλυτου ελέγχου μέσω μιας ισχυρής πλατφόρμας νέφους. Η αρχιτεκτονική HiveManager NG δίνει νέες διαστάσεις στην απλότητα και την ευελιξία, συνδυάζοντας τα εξής:
 • Υλοποίηση δημόσιου ή ιδιωτικού νέφους
 • Απλοποιημένη εμπειρία χρήστη
 • Απλοποιημένη αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Λειτουργική ευφυΐα
Hivemanager NG - Απλοποιημένη υλοποίηση

Απλοποιημένη υλοποίηση

Το HiveManager NG προσφέρει απλοποιημένη ροή εργασιών υλοποίησης και ομαλή μετάβαση από το στάδιο της επίδειξης στην παραγωγή, καθώς διαθέτει τα εξής:

 • Καθοδηγούμενη ροή εργασιών για υλοποίηση πολιτικών δικτύου
 • Διαδραστική βοήθεια διαμόρφωσης βήμα-βήμα
 • Δυνατότητα αντιμετάθεσης προσομοιωμένων συσκευών με πραγματικές συσκευές σε χάρτη σχεδιασμού ραδιοσυχνοτήτων
 • Αυτόματη σύνδεση στο HiveManager NG για εκχώρηση
 • Αυτόματη εκχώρηση για συσκευές με ενημερώσεις πολιτικών δικτύου και υλικολογισμικού

Hivemanager NG - Απλοποιημένη διαμόρφωση

Απλοποιημένη διαμόρφωση

Το HiveManager NG διευκολύνει τη διαμόρφωση των συσκευών και του δικτύου με τους εξής τρόπους:

 • Πρότυπα συσκευής για μεταγωγείς και σημεία πρόσβασης με κεντρική προβολή όλων των αντικειμένων διαμόρφωσης
 • Δυνατότητα μαζικής επεξεργασίας των ιδιοτήτων της συσκευής
 • Δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά αντικειμένων, απογραφής και διαμόρφωσης
 • Περιβάλλον εργασίας γραμμής εντολών για πρόσβαση σε συσκευές
Hivemanager NG - Κεντρική διαχείριση πολιτικών

Κεντρική διαχείριση πολιτικών

Οι πολιτικές χρήστη με επίγνωση περιβάλλοντος, οι οποίες προσφέρουν έλεγχο σε επίπεδο στοιχείων και με ευελιξία, επιτρέπουν μια βελτιστοποιημένη εμπειρία τελικού χρήστη μέσω των εξής:

 • Ταξινόμηση συσκευών βάσει τοποθεσίας και ταξινόμηση υπολογιστών-πελατών βάσει τοποθεσίας, τύπου λειτουργικού συστήματος και διεύθυνσης ελέγχου υποχρεωτικής πρόσβασης (MAC)
 • Ορισμός εφαρμογών πελάτη και προφίλ πολλαπλών χρηστών για κάθε αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID)
 • Τείχος προστασίας βάσει χρόνου και πολιτικής ποιότητας υπηρεσίας (QoS)
 • Κανόνες πολιτικής εφαρμογών, δικτύου και τείχους προστασίας επιπέδων MAC
 • Πολιτική WIPS για εντοπισμό και περιορισμό των πλαστοπροσωπιών των σημείων πρόσβασης
 • Πολιτικές ασφαλείας με υποστήριξη 802.1X, WPA2 και PPSK
Hivemanager NG - Πίνακας εργαλείων με επίκεντρο τον χρήστη

Πίνακας εργαλείων με επίκεντρο τον χρήστη

Ο πίνακας εργαλείων HiveManager NG περιλαμβάνει σχετικά φίλτρα για την παρακολούθηση των πόρων, της κατάστασης εύρυθμης λειτουργίας, της χρήσης δεδομένων και των θέσεων ασφαλείας. Τα χαρακτηριστικά του πίνακα εργαλείων περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Κάρτες κατάστασης κύριων δεικτών απόδοσης (KPI) και widget με δυνατότητες Drill Down
 • Ρυθμιστικό εύρους χρόνου στον πίνακα εργαλείων για εμφάνιση του ιστορικού με 360 προβολές οποιασδήποτε πολιτικής δικτύου, οποιασδήποτε συσκευής υπολογιστή-πελάτη AP, οποιουδήποτε χρήστη ή οποιασδήποτε εφαρμογής
 • Λειτουργία καθολικής αναζήτησης βάσει πολιτικής δικτύου, διεύθυνσης MAC, σειριακού αριθμού, χρήστη ή εφαρμογής
 • Δεδομένα παρακολούθησης ιστορικού και αναφοράς επτά ημερών με Διαδραστικές αναφορές σύνοψης δικτύου και απλές δυνατότητες κοινής χρήσης
 • Σχετικά φίλτρα με δυνατότητα αποθήκευσης βάσει τοποθεσίας, SSID, πολιτικής, προφίλ χρήστη και τύπου λειτουργικού συστήματος υπολογιστή-πελάτη


Hivemanager NG - Παρακολούθηση και αντιμετώπιση προβλημάτων

Παρακολούθηση και αντιμετώπιση προβλημάτων

Το HiveManager NG παρέχει προβολές, σε πραγματικό χρόνο και ιστορικού, των συσκευών, των προγραμμάτων-πελατών, των συναγερμών και των συμβάντων, ενώ διαθέτει τη δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης ενεργειών από το περιβάλλον εργασίας της οθόνης. Τα χαρακτηριστικά παρακολούθησης περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Λίστα συσκευών με πλούσια βοηθητικά προγράμματα για προηγμένη διαμόρφωση και έρευνα
 • Λίστες ειδοποίησης και συμβάντων με δεδομένα ιστορικού και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο
 • Φίλτρα με δυνατότητα αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης τα οποία χρησιμοποιούνται από κοινού σε όλο τον πίνακα ελέγχου και την οθόνη
 • Περιορισμός των πλαστοπροσωπιών των σημείων πρόσβασης και παρακολούθηση υπολογιστών-πελατών, καθώς και API χαρτών
 • Περιβάλλον εργασίας σε στυλ Help desk για τη συγκέντρωση προβλημάτων προγραμμάτων-πελάτη ιστορικού και σε πραγματικό χρόνο με εφαρμόσιμα δεδομένα για εύκολες λύσεις
Dell Networking N1524 1GbE Layer 3 Lite Switch

Dell Networking N1524 1GbE Layer 3 Lite Switch

 

 • 24 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing ports
 • Four integrated 10GbE SFP+ ports
 • One integrated power supply (40W AC)

Dell networking n-series - model n1500 series

Dell Networking N1524P 1GbE Layer 3 Lite Switch

 • 24 RJ45 10/100/1000Mb PoE+ auto-sensing ports
 • Four integrated 10GbE SFP+ ports
 • One integrated power supply (600W AC)

Dell networking n-series - model n1500 series

Dell Networking N1548 1GbE Layer 3 Lite Switch

 • 48 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing ports
 • Four integrated 10GbE SFP+ ports
 • One integrated power supply (100W AC)

Dell networking n-series - model n1500 series

Dell Networking N1548P 1GbE Layer 3 Lite Switch

 

 • 48 RJ45 10/100/1000Mb PoE+ auto-sensing ports(optional external power supply needed to provide power to all 48 ports at 30.8 watts)
 • Four integrated 10GbE SFP+ ports
 • One integrated power supply (600W AC)
Dell networking n2000 series

Dell Networking N2024 1GbE Layer 3 Switch

 

 • 24 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One integrated power supply (100W AC)
Dell networking n2000 series

Dell Networking N2024P 1GbE Layer 3 Switch

 

 • 24 RJ45 10/100/1000Mb PoE+ auto-sensing ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One integrated power supply (1000W AC)
Dell networking n2000 series

Dell Networking N2048 1GbE Layer 3 Switch

 

 • 48 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One integrated power supply (100W AC)
Dell networking n2000 series

Dell Networking N2048P 1GbE Layer 3 Switch

 

 • 48 RJ45 10/100/1000Mb PoE+ auto-sensing ports (optional external power supply needed to provide power to all 48 ports at 30.8 watts)
 • Two integrated 10GbE SFP+ portsTwo dedicated rear stacking ports
 • One integrated power supply (1000W AC)
Networking switches n3000 series

Dell Networking N3024 1/10GbE Layer 2/3 Switch

 

 • 24 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two GbE combo media ports for copper or fiber flexibility
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One hot-swap expansion module bay
 • One hot-swap power supply (200W AC)
 • Dual hot-swap power supply bays (optional power supply available)
Networking switches n3000 series

Dell Networking N3024F 1/10GbE Layer 2/3 Switch

 

 • 24 SFP 1000Mb auto-sensing ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two GbE combo media ports for copper or fiber flexibility
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One hot-swap expansion module bay
 • One hot-swap power supply (200W AC)
 • Dual hot-swap power supply bays (optional power supply available)
Networking switches n3000 series

Dell Networking N3024P 1/10GbE Layer 2/3 Switch

 

 • 24 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing PoE+ ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two GbE combo media ports for copper or fiber flexibility
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One hot-swap expansion module bay
 • One hot-swap power supply (715W AC)
 • Dual hot-swap power supply bays (optional power supply available)
Networking switches n3000 series

Dell Networking N3048 1/10GbE Layer 2/3 Switch

 

 • 48 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two GbE combo media ports for copper or fiber flexibility
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One hot-swap expansion module bay
 • One hot-swap power supply (200W AC)
 • Dual hot-swap power supply bays (optional power supply available)
Dell Networking N3048P 1/10GbE Layer 2/3 Switch

Dell Networking N3048P 1/10GbE Layer 2/3 Switch

 

 • 48 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing PoE+ ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two GbE combo media ports for copper or fiber flexibility
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One hot-swap expansion module bay
 • One hot-swap power supply (1100W AC)
 • Dual hot-swap power supply bays (optional power supply available)

Η Dell EMC προσφέρει πλήρεις επιλογές ολοκληρωμένων υπηρεσιών

Η βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής της τεχνολογίας πληροφορικής έχει ζωτική σημασία. Η Dell EMC προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες* για όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής, που σας εξοικονομούν χρόνο και πόρους, μειώνουν την καταβαλλόμενη προσπάθεια από τη μεριά σας και βελτιώνουν την εμπειρία σας ως προς τη χρήση της τεχνολογίας πληροφορικής.
Enterprise Support Manage

Οικογένεια προγραμμάτων ProSupport Enterprise

Χάρη στην εξειδικευμένη υποστήριξη και την πληροφόρηση για τις οποίες φημίζεται η Dell EMC σε όλο τον κόσμο, μπορείτε να επικεντρωθείτε ελεύθερα στην επιχειρησιακή σας αλλαγή. Επιλέξτε την κατάλληλη υποστήριξη με βάση την κρισιμότητα συγκεκριμένων συστημάτων και απολαύστε αυτοματοποιημένη προγνωστική ανάλυση, συνεργατική βοήθεια μαζί με τρίτα μέρη και διαχείριση λογαριασμών.
ProDeploy

ProDeploy

Το ProDeploy Enterprise Suite σάς βοηθά να αξιοποιήσετε στο μέγιστο την τεχνολογία, από την πρώτη ημέρα. Εμπιστευθείτε στους ειδικούς της Dell EMC την ανάληψη υλοποιήσεων: από την εγκατάσταση βασικού υλικού μέχρι τον σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και τις πολύπλοκες ενοποιήσεις συστημάτων. Η ολοκληρωμένη μας σειρά υπηρεσιών υλοποίησης και επαγγελματικών πιστοποιήσεων σάς βοηθά να επιτύχετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους, τους άμεσους αλλά και τους μελλοντικούς.
Πιστοποίηση

Εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσφέρουν πλήθος εκπαιδευτικών επιλογών με πολλούς τρόπους παροχής για να διαλέξετε, όπως σεμινάρια με εκπαιδευτή, online εκπαίδευση εξατομικευμένου ρυθμού και εικονικά σεμινάρια με εκπαιδευτή. Χάρη στα ολοκληρωμένα και ευέλικτα εκπαιδευτικά προγράμματά μας, σας διευκολύνουμε να εφοδιάσετε το προσωπικό σας με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή διαχείριση και πλήρη αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχουν καθοδήγηση από ειδικούς και σας βοηθούν να επεκτείνετε, να βελτιστοποιήσετε και να μετασχηματίσετε το περιβάλλον τεχνολογίας πληροφορικής που διαθέτετε, στον δικό σας ρυθμό και εντός των ορίων του προϋπολογισμού σας. Διαθέτουμε πλήθος πιστοποιημένων συμβούλων και μηχανικών που υποστηρίζονται από ομάδες διαχείρισης προγραμμάτων και παρέχουν βαθιά τεχνογνωσία. Σας δίνουμε τη σιγουριά ότι το έργο σας θα γίνει σωστά και στην ώρα του.
close
 
 
P20-CS05