|

Μεταγωγείς PowerEdge Ethernet, καναλιού οπτικών ινών και Infiniband

intel® core™
Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό της Dell ›

Ανακαλύψτε τον Μεταγωγείς blade PowerEdge

Μεταγωγείς blade Ethernet 1/10 Gb
10/40Gb Ethernet Blade Switches
Μεταγωγείς blade καναλιού οπτικών ινών
 
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ

Σύνδεση διακομιστών blade σε δίκτυο με τεχνολογία 1/10 Gigabit Ethernet.

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ

Δυναμικά περιβάλλοντα τεχνολογίας πληροφορικής που απαιτούν εξαιρετική αρθρωτή ευελιξία δικτύων και λειτουργικών μονάδων

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ

Ενσωμάτωση της τεχνολογίας του καναλιού οπτικής ίνας σε νέα ή σε ήδη υπάρχοντα περιβάλλοντα δικτύου περιοχής (SAN)

Μεταγωγείς blade Infiniband
Συναθροιστές εισόδου/εξόδου PowerEdge FX2
 
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ

Υπολογιστές υψηλής απόδοσης (HPC) και εφαρμογές κέντρου δεδομένων της επιχείρησης που απαιτούν μικρό χρόνο αναμονής και μεγάλο εύρος ζώνης (έως και 40 Gbps)

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ

Υλοποίηση αρχιτεκτονικής FX με λιγότερα καλώδια, θύρες ToR και προσαρμογείς δικτύου, καθώς και με μεγαλύτερο έλεγχο δικτύου, με λειτουργίες πλήρους μεταγωγέα επιπέδου 3

close
 
 
P60-CS04