|

Backup/Recovery & Archive

intel® core™
.צור קשר עם אחד המומחים ש Dell ›  אנחנו כאן כדי לעזור.

דגמים זמיניםBackup/Recovery & Archive

מארז הסרטים לארון תקשורת מדגם PowerVault 114X
ספריית סרטים מדגם PowerVault TL2000
PowerVault TL4000
מארז הסרטים לארון תקשורת מדגם PowerVault 114X
לקוחות שצריכים לבצע גיבויים שבועיים של שרת אחד או שניים עם פחות מ-‏6 טרה-בתים. (אפשרות הניתנת לסידור בארון תקשורת.)
PowerVault TL2000 אחסון
ארגונים המעוניינים להפוך את תהליך הגיבוי לאוטומטי כדי לצמצם את הצורך בהתערבות ידנית ואת הסיכון של שגיאת אנוש.
ספריית סרטים מדגם PowerVault TL4000
ארגונים המעוניינים להפוך את תהליך הגיבוי לאוטומטי כדי לצמצם את הצורך בהתערבות ידנית ואת הסיכון של שגיאת אנוש.
ספריית סרטים מדגם PowerVault ML6030 של Dell
מחסניות PowerVault של Dell DAT
ספריית סרטים מודולרית מדגם PowerVault ML6020 CM
ספריית סרטים מגנטיים מדגם PowerVault ML6030
לקוחות הזקוקים לבקרה מונעת כדי לקצר את זמן הניהול הכולל.
ספריית סרטים מדגם PowerVault ML6020
לקוחות הזקוקים לבקרה מונעת כדי לקצר את זמן הניהול הכולל.
משפחת אמצעי האחסון Powervault lto Ultrium של Dell
חבילת סרטים מגנטיים PowerVault 124T
ספריית סרטים מדגם PowerVault ML6010
Dell-Ultrium-LTO-Media ניקוי
תמיכה ב-LTO2‏, LTO3‏, LTO4‏, LTO5,LTO6 ו-LTO7
ספריית סרטים מדגם PowerVault ML6010
לקוחות הזקוקים לבקרה מונעת כדי לקצר את זמן הניהול הכולל.
close
 
 
P61-CS05