|

Backup/Recovery & Archive

windowsforbusiness
intel-core

דגמים זמיניםBackup/Recovery & Archive

מארז הסרטים לארון תקשורת מדגם PowerVault 114X
ספריית קלטות מדגם PowerVault TL2000
PowerVault TL4000
מארז קלטות לארון תקשורת מדגם PowerVault 114X
לקוחות שצריכים לבצע גיבויים שבועיים של שרת אחד או שניים עם פחות מ-‏6 טרה-בתים. (אפשרות הניתנת לסידור בארון תקשורת.)
ספריית קלטות מדגם PowerVault TL2000
ארגונים המעוניינים להפוך את תהליך הגיבוי לאוטומטי כדי לצמצם את הצורך בהתערבות ידנית ואת הסיכון של שגיאת אנוש.
ספריית קלטות מדגם PowerVault TL4000
ארגונים המעוניינים להפוך את תהליך הגיבוי לאוטומטי כדי לצמצם את הצורך בהתערבות ידנית ואת הסיכון של שגיאת אנוש.
ספריית קלטות מדגם PowerVault ML6030
מחסניות PowerVault DAT של Dell
משפחת אמצעי האחסון Powervault lto Ultrium של Dell
ספריית קלטות מדגם PowerVault ML6030
לקוחות הזקוקים לבקרה מונעת כדי לקצר את זמן הניהול הכולל.
מחסניות PowerVault LTO
תמיכה ב-LTO5, ב-LTO6, ב-LTO7 וב-LTO8
ספריית קלטות מדגם PowerVault ML6010
ספריית קלטות מדגם PowerVault ML6020
ספריית סרטים מדגם PowerVault ML6010
לקוחות הזקוקים לבקרה מונעת כדי לקצר את זמן הניהול הכולל.
ספריית קלטות מדגם PowerVault ML6020
לקוחות הזקוקים לבקרה מונעת כדי לקצר את זמן הניהול הכולל.
 ניתן להשוות בין שבעה מוצרים לכל היותר. כדי להשוות פריט זה, בטל את הסימון של אחד משבעת המוצרים האחרים.
close
 
 
P60-CS03