|

Backup/Recovery & Archive

windowsforbusiness
intel-core
המהפכה התעשייתית הבאה כבר כאן. הטכנולוגיה לא תשלוט בעולם, אך היא תפעיל אותו. בוא לראות כיצד› (באנגלית)

דגמים זמיניםBackup/Recovery & Archive

מארז הסרטים לארון תקשורת מדגם PowerVault 114X
ספריית סרטים מדגם PowerVault TL2000
PowerVault TL4000
מארז הסרטים לארון תקשורת מדגם PowerVault 114X
לקוחות שצריכים לבצע גיבויים שבועיים של שרת אחד או שניים עם פחות מ-‏6 טרה-בתים. (אפשרות הניתנת לסידור בארון תקשורת.)
PowerVault TL2000 אחסון
ארגונים המעוניינים להפוך את תהליך הגיבוי לאוטומטי כדי לצמצם את הצורך בהתערבות ידנית ואת הסיכון של שגיאת אנוש.
ספריית סרטים מדגם PowerVault TL4000
ארגונים המעוניינים להפוך את תהליך הגיבוי לאוטומטי כדי לצמצם את הצורך בהתערבות ידנית ואת הסיכון של שגיאת אנוש.
ספריית סרטים מדגם PowerVault ML6030 של Dell
מחסניות PowerVault של Dell DAT
משפחת אמצעי האחסון Powervault lto Ultrium של Dell
ספריית סרטים מגנטיים מדגם PowerVault ML6030
לקוחות הזקוקים לבקרה מונעת כדי לקצר את זמן הניהול הכולל.
Dell-Ultrium-LTO-Media ניקוי
תמיכה ב-LTO2‏, LTO3‏, LTO4‏, LTO5,LTO6 ו-LTO7
ספריית סרטים מדגם PowerVault ML6010
ספריית סרטים מודולרית מדגם PowerVault ML6020 CM
ספריית סרטים מדגם PowerVault ML6010
לקוחות הזקוקים לבקרה מונעת כדי לקצר את זמן הניהול הכולל.
ספריית סרטים מדגם PowerVault ML6020
לקוחות הזקוקים לבקרה מונעת כדי לקצר את זמן הניהול הכולל.
 ניתן להשוות בין שבעה מוצרים לכל היותר. כדי להשוות פריט זה, בטל את הסימון של אחד משבעת המוצרים האחרים.
close
 
 
P21-CS02