|

הגנה על נתונים

intel-core
המהפכה התעשייתית הבאה כבר כאן. הטכנולוגיה לא תשלוט בעולם, אך היא תפעיל אותו. בוא לראות כיצד› (באנגלית)

דגמים זמינים

DDPE personal edition software
התקן ניהול KACE K1000 של Dell
התקן פריסה KACE K2000 של Dell
Dell Data Protection | Encryption Personal Edition
Secure company and customer data with Dell Data Protection | Encryption Personal Edition, a comprehensive solution for your business.
התקני ניהול KACE K1000 של Dell
התקן הניהול KACE K1000 של Dell עונה על צורכי ניהול המערכות, החל בפריסת מערכת ראשונית ועד ניהול מתמשך והשבתה, עבור 100-20,000 צומתי קצה.
התקני פריסה KACE K2000 של Dell
התקני הפריסה KACE K2000 של Dell עונים על צורכי הקצאה של מערכות, ובכללם הערכת מלאי, פריסת מערכת הפעלה, התקנה, התקנת יישומים, הגדרת תצורה ושחזור.
DDPE bitlocker manager software
DDPE enterprise edition software
DDPE external media edition software
Dell Data Protection | Encryption BitLocker Manager
Secure your data across your organization, simplify regulatory compliance and enjoy flexible management capabilities with BitLocker Manager.
Dell Data Protection | Encryption Enterprise Edition
Secure company and customer data with Dell Data Protection | Encryption Enterprise Edition, a comprehensive solution for your entire organization.
Dell Data Protection | Encryption External Media Edition software
Provide automatic protection and fill critical security gaps for data stored on portable media with Dell Data Protection | Encryption External Media Edition.
 ניתן להשוות בין שבעה מוצרים לכל היותר. כדי להשוות פריט זה, בטל את הסימון של אחד משבעת המוצרים האחרים.
close
 
 
P60-CS05