|

סדרת מערכות הניהול הגלובליות (GMS) ממשפחת SonicWALL של Dell

intel-core

גמיש. רב-עוצמה. אינטואיטיבי.

פשט ומכן את תהליכי הניהול, הניטור והדיווח עבור תשתית SonicWALL®‎ מבית Dell™‎ שברשותך, באמצעות כלי ניהול אינטואיטיביים ורבי-עוצמה.

מוצר זה אינו זמין כרגע.
 
סדרת מערכות ה-GMS ממשפחת SonicWall

 

סדרת מערכות ה-GMS ממשפחת Sonicwall - פתרונות שמתאימים לצרכים שלך
פתרונות שמתאימים לצרכים שלך
מערכת הניהול הגלובלית (GMS) של SonicWALL מבית Dell מספקת לארגונים, לעסקים מבוזרים ולספקי שירותים פתרון אינטואיטיבי ורב-עוצמה לפריסה מהירה ולניהול מרוכז של פתרונות חומת אש, מניעת דואר זבל, גיבוי ושחזור וגישה מאובטחת מרחוק ממשפחת SonicWALL של Dell. עבור לקוחות ארגוניים, מערכת GMS של SonicWALL מבית Dell מסייעת בצמצום תקורת הניהול על-ידי פישוט התהליכים של ניהול מדיניות אבטחה ופריסת התקנים. ספקי שירותים יכולים לסייע ביצירת הזדמנויות נוספות להגדלת הרווחים על-ידי שימוש במערכת GMS לפישוט התהליכים של ניהול האבטחה של לקוחות מרובים. להגדלת היתירות ולשיפור המדרגיות, ניתן לפרוס את מערכת GMS בתצורת אשכול.

ניתן להטמיע את מערכת GMS של SonicWALL מבית Dell באופן גמיש עם שלוש אפשרויות לפריסה:
  • כיישום תוכנה בשרת Windows®‎ של צד שלישי ( למינוף התשתית הקיימת)
  • כהתקן ניהול אוניברסלי (UMA) מסוג EM5000 בסיווג E-Class ממשפחת SonicWALL של Dell (למינוף התקן מחוזק, בעל ביצועים גבוהים)
  • כהתקן וירטואלי מסוג GMS של SonicWALL מבית Dell בסביבת VMware®‎ (למינוף נוסף של משאבי מחשוב משותפים לצורך מיטוב נצילות השרתים, פישוט תהליכי ההעברה והורדת העלויות ההוניות)
מקרא: ס כלול באופן סטנדרטי א אופציונלי ל — לא זמין

פתרוןAnalyzerGMS
דיווחסס
ניהול מדיניותלס
ניטורלס
מערכת ניהול גלובלית (GMS) ניידתלס
אפשרויות פריסהAnalyzerGMS
אפשרות לפריסה כהתקן וירטואליסס
אפשרות לפריסה כיישום תוכנהסס
אפשרות לפריסה כהתקן ניהול אוניברסלי ‎(UMA)‎לס
אפשרות לפריסה לניהול ודיווח ברשת IPv6ס  ס
דיווחAnalyzerGMS
ערכה מקיפה של דוחות גרפייםסס
דיווח על תאימותסס
דיווח הניתן להתאמה אישית עם יכולות סיעוףסס
רישום מרכזי ביומןסס
דיווח על איומים מרוביםסס
דיווח מבוסס-משתמשסס
דיווח על שימוש ביישומיםסס
בינה לזיהוי התקפות חדשותסס
תיאורים מילוליים של דוחותסס
דיווח על רוחב פס ושירותים לפי ממשקסס
דיווח על התקני חומת אש מסוג UTM של SonicWALLסס
דיווח על התקני רשתות VPN מסוג SRA SSL של SonicWALLסס
דיווח על התקני גיבוי ושחזור מסוג CDP של SonicWALLסס
דוחות אוניברסליים מתוזמניםסס
דיווח המבוסס על נתוני Syslog מהדור הבאסס
דיווח גמיש וברמה גרעינית, בכמעט זמן אמתסס
דיווח ממוקד-משתמשסס
דיווח על רוחב פס לפי משתמשסס
דיווח גרעיני יותר על שירותיםסס
דיווח על פעילות ברשתות VPN של לקוחותסס
דוח מפורט יותר של סיכום שירותים ברשת VPNסס
דיווח על נקודות גישה אלחוטיות זדוניותסס
דיווח על חומות אש של יישומי אינטרנט (WAF) מסוג SRA SMBסס
ניהולAnalyzerGMS
גישה מכל מקוםסס
התראות והודעותסס
כלי אבחוןסס
ממשק משתמש מתקדםסס
הפעלות משתמש בו-זמניות רבותלס
ניהול ותזמון באופן לא מקווןלס
ניהול תקנוני מדיניות של חומות אש לאבטחהלס
ניהול תקנוני מדיניות של רשתות VPN לאבטחהלס
ניהול תקנוני מדיניות של CDPלס
ניהול תקנוני מדיניות של אבטחת דוא"ללס
ניהול תקנוני מדיניות של גישה מאובטחת מרחוק / רשתות VPN מסוג SSLלס
ניהול של שירותי אבטחה בעלי ערך מוסףלס
הגדרת תבניות מדיניות ברמת הקבוצהלס
שכפול מדיניות מהתקן אחד לקבוצת התקניםלס
שכפול מדיניות מרמת הקבוצה להתקן יחידלס
יתירות וזמינות גבוההלס
ניהול הקצאותלס
ארכיטקטורה מדרגית ומבוזרתלס
תצוגות ניהול דינמיותלס
מנהל רישיונות מאוחדיםלס
ממשק שורת פקודה ‎(CLI)‎לס
ממשק תכנות יישומים (API) של שירותי אינטרנטלס
ניהול מבוסס-תפקידים ‏(משתמשים, קבוצות)‏לס
לוח מחוונים אוניברסלילס
גיבוי של קובצי ההעדפות עבור התקני חומת אש והתקני SRA SMBלס
ניטורAnalyzerGMS
זרימות נתוני IPFIX בזמן אמתלס
תמיכה ב-SNMP עבור התקני SonicWall ס 
ניטור והתראה לגבי התקנים פעיליםסס
ניהול ממסרי SNMPלס
ניטור המצב של רשתות VPN וחומות אשסס
ניטור והתראות לגבי Live Syslogסס
כונן קשיח הניתן להחלפה בשטחלברכיבי חומרה מסוג UMA

פרטי תקינה:
גיליונות נתונים לבטיחות המוצר, EMC ותנאים סביבתיים (באנגלית)
דף הבית של Dell המוקדש לתאימות לתקינה (באנגלית)
Dell והסביבה (באנגלית)

 ניתן להשוות בין שבעה מוצרים לכל היותר. כדי להשוות פריט זה, בטל את הסימון של אחד משבעת המוצרים האחרים.
close
 
 
P20-CS01