|

Veelgestelde vragen

V. Hoe bepaal ik de inruilvergoeding die ik kan krijgen?

A. Beschikbare vergoedingen betreffen in aanmerking komende producten die onder deze promotie zijn aangeschaft en hier staan beschreven, maar klanten kunnen de individuele vergoeding die zij online kunnen ontvangen in het claimplatform bepalen door de gegevens van het in aanmerking komende product dat zij gekocht hebben evenals het type en de toestand van de in te ruilen apparatuur in te voeren.


V. Wie kan er aan de promotie deelnemen?

A. Deze promotie is gericht op klanten van Dell. Klanten moeten eigenaar van de IT-apparatuur zijn die ze willen inruilen. Grote ondernemingen of klanten van de publieke sector kunnen bij hun contactpersoon van Dell of van hun Dell Service Partner meer informatie krijgen over het Dell Value Recovery programma. Informatie over Dell en haar inzet voor de bescherming van het milieu vindt u op de volgende website: http://www1.euro.dell.com/content/topics/topic.aspx/emea/topics/services/recycle_program?c=eu&l=en&s=gen (in het Engels)

V. Wat moet ik doen om voor de promotie in aanmerking te komen?

A. Om voor de promotie in aanmerking te komen moet u uw onlineclaim uiterlijk 21 dagen na de factuurdatum invullen en verzenden. Als u uw claim invult, ontvangt u via e-mail een vooraf betaald en geadresseerd postetiket. Gebruik dit etiket om de volgende artikelen terug te zenden:-

Een ingevuld, ondertekend en gedateerd claimformulier, (aangemaakt tijdens het onlineclaimproces)

Een kopie van uw ontvangstbewijs of factuur voor uw in aanmerking komende aanschaf

Uw in te ruilen IT-apparatuur, inclusief de netspanningsadapter, kabels en eventuele andere accessoires

 

V. Moet ik eerder nieuwe apparatuur van Dell hebben aangeschaft?

A. Voor deelname aan deze promotie moet u een nieuw product van Dell hebben gekocht.

V. Hoe ontvang ik mijn vergoeding?

A. De vergoeding wordt uiterlijk 40 dagen nadat de claim geldig verklaard is elektronisch naar de klant overgemaakt. Nadat hun claim geldig verklaard is, wordt de klant per e-mail op de hoogte gesteld.

V. Welke inruilapparatuur wordt in de promotie geaccepteerd?

V. Welke inruilapparatuur wordt in de promotie geaccepteerd?

A. Functionele handel in apparatuur is geaccepteerd overeenkomstig de gegevens die in de Algemene Voorwaarden van deze promotie staan. Deze kunt u op deze website vinden. Het product dat u inruilt moet een gelijkwaardig product zijn voor het product dat u hebt aangeschaft, als u bijvoorbeeld een printer aangeschaft hebt, moet u een printer inruilen, als u een monitor aangeschaft hebt, moet u een monitor inruilen, als u een pc aangeschaft aangeschaft, moet u een pc of tablet inruilen, enzovoorts. In aanmerking producten variëren in de verschillende landen die aan de promotie deelnemen. Controleer op de website welke in aanmerking komende producten op de regio van toepassing zijn waarin u verblijft.

V. Geldt er een beperking voor het inruilen van oude apparatuur?

A. De promotie geldt uitsluitend voor het inruilen van functionele oude apparatuur gerelateerd aan de aanschaf van een nieuw, gelijkwaardig in aanmerking komend product van Dell en is beperkt tot één in te ruilen artikel per aanschaf van een in aanmerking komend product. Claims zijn beperkt tot een maximum van 10 per klant of huishouden (op basis van het postadres) in elke 3-maandelijkse periode.

V. Hoe komt mijn oude apparatuur bij Dell?

A. U ontvangt een vooraf betaald postetiket van Dells partner, Opia, voor deze promotie nadat u uw claim hebt ingediend. U wordt verzocht dit etiket zichtbaar op het pakket voor verzending te plakken. De klant moet garanderen dat de apparatuur conform de verpakkingsaanwijzingen veilig voor transport wordt verpakt. Breng uw pakket naar het plaatselijke postkantoor en verstuur het naar het adres dat op het etiket staat.

V. Wat gebeurt er met mijn oude apparatuur?

A. Uw oude apparatuur wordt in overeenstemming met onze strikte normen voor recycling of renovatie gerecycled of hergebruikt. Bekijk onderstaande informatie over geretourneerde apparatuur.

Bekijk onderstaande informatie over geretourneerde apparatuur.

Geretourneerde apparatuur - Gebruikte Elektrische/Elektronische Apparatuur.

Alle apparatuur moet als Gebruikt Elektrische/Elektronische Apparatuur (UEEE) geretourneerd worden en zodanig verpakt worden dat cosmetische of andere schade vermeden wordt.

Procesinformatie: de Geretourneerde Apparatuur (UEEE) wordt via een HERGEBRUIK-proces verwerkt.

De Gebruikte Apparatuur (UEEE) die kan worden HERGEBRUIKT na het HERGEBRUIK-proces succesvol te hebben doorlopen wordt als REEE (Hergebruikt Elektrische/Elektronische Apparatuur) geclassificeerd.

Afgedankte Elektrische/Elektronische Apparatuur.

De Gebruikte Apparatuur (UEEE) die niet kan worden HERGEBRUIKT na het HERGEBRUIK-proces niet succesvol te hebben doorlopen, wordt als WEEE (Afgedankte Elektrische/Elektronische Apparatuur) geclassificeerd.

Procesinformatie: Afgedankte Elektrische/Elektronische Apparatuur (WEEE) die daarna een of alle HERGEBRUIKprocessen voor Afgedankte Elektrische/Elektronische Apparatuur (WEEE) niet met succes doorlopen wordt vervolgens als afval (WEEE) behandeld en valt buiten het proces voor hergebruik in de zin van recycling/afvoer.

Alle WEEE is onderhevig aan de regeling van de WEEE-richtlijn en wordt overeenkomstig behandeld en getransporteerd.

V. Hoe lang duurt het voordat ik mijn cash ontvang?

A. Wij doen ons best uw cash uiterlijk 40 dagen nadat uw claim geldig is verklaard bij u terug te krijgen. Houd echter rekening met 10 extra dagen voor de geldigverklaring van uw claim en vertragingen in bankoverschrijvingen – vandaar dat in de algemene voorwaarden sprake is van 40 dagen nadat uw claim geldig is verklaard. Houd er rekening mee dat wij uw claim niet kunnen geldig verklaren totdat wij uw in te ruilen apparatuur hebben ontvangen.

V. Ik heb een vraag over mijn claim. Met wie moet ik contact opnemen?

A. Neem in geval van vragen contact op via help@delltradetosave.com of per telefoon.