|

Modernisering van applicaties: overzetting

Probeert u uw jaarlijkse operationele kosten terug te dringen zonder uw dagelijkse bedrijfsvoering te beïnvloeden?

Ga de uitdaging aan door legacy applicatieomgevingen te migreren naar en te moderniseren op nieuwe platforms. Hierdoor bent u ook in een betere positie om nieuwe vereisten aan te pakken zoals die voor cloud computing, mobiliteit en virtualisatie.

Met de oplossingen van Dell voor applicatieoverzetting worden bedrijfslogica- en data-investeringen naar moderne platforms verplaatst. Dankzij overzetting worden de jaarlijkse operationele kosten van legacy systemen voor veel klanten met 30 tot 70 procent verlaagd, en beveiligt u uw IT-assets voor de toekomst.

Met behulp van een end-to-end methode die software, hardware en services beslaat, verlaagt de applicatieoverzetting van Dell de kosten en complexiteit van applicatiemodernisering.

Met applicatieoverzetting pakt u de volgende kwesties aan:

  • Hoge jaarlijkse operationele kosten. Besteed per jaar aanzienlijk minder geld aan software en hardwareonderhoud van legacy systemen.
  • Bescherming van uw investering in legacy applicaties die momenteel nog goed werken. Verplaats applicaties en data op nieuwe platforms en verleng de gebruiksduur van waardevolle IT-middelen.
  • Complexe, verouderde IT-systemen. Elimineer bedrijfsgebonden platforms en consolideer legacy applicaties op dezelfde strategische omgevingen die worden geïmplementeerd voor nieuwe initiatieven.

Enkele voordelen van applicatieoverzetting:

  • Minder jaarlijkse software- en hardwarekosten.
  • Vereenvoudigde IT-omgevingen zodat u beter kunt omgaan met toenemende workloads en veranderende vereisten.
  • Minimale bedrijfsonderbreking en minder noodzaak voor nieuwe trainingen.
  • Geld beschikbaar maken voor toekomstige innovatie.

Wat kan Dell overzetten?

Dell kan legacy applicaties overzetten vanaf verschillende platforms, waaronder mainframes en legacy UNIX®-systemen.

Dell heeft wereldwijd al 1300 installaties uitgevoerd en beschikt over een grote en bewezen referentiebasis voor het overzetten van mainframeomgevingen zoals IBM® CICS®-applicaties, IBM IMS™   -transacties en COBOL-programma's. Onze technologie bouwt voort op bijna twee decennia aan productontwikkeling en wordt aangevuld door een referentiearchitectuur waarmee de volledige omgeving wordt aangepakt, inclusief tools en hulpprogramma's van externe bedrijven.

Dell, die geen belang heeft in legacy platforms en zich toewijdt aan industriestandaarden, heeft een uitstekende staat van dienst op het gebied van de overzetting van bedrijfsgebonden UNIX-omgevingen zoals applicatieservers, ERP-systemen (enterprise resource planning) en Java™-programma's.

Laat Dell u helpen bij de overzetting van uw applicaties zodat u uw operationele kosten drastisch kunt verlagen en uw bedrijfsvoering kunt verbeteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Dell-vertegenwoordiger.