|

Informatiebeveiligingsservices

Wanneer u Dell SecureWorks beheerde informatiebeveiligingsservices of beveiligings- en risicoconsultingservices aanschaft, ontvangt u de Aanbodspecificatie in uw servicebestellingsdocument voor de beheerde informatiebeveiligingsservices of uw werkverklaring voor de informatiebeveiligings- en risicoconsultingservices. Deze Aanbodspecificatie wordt ter referentie opgenomen in de informatie over uw Hoofdservicesovereenkomst van Dell SecureWorks. Voor een afdruk van deze voorwaarden neemt u contact op met uw Dell SecureWorks vertegenwoordiger of drukt u een kopie af van de voorwaarden als u de servicebestelling of werkverklaring ondertekent.

Als hieronder geen servicebeschrijving of aanbodspecificatie wordt weergegeven, neemt u contact op met uw lokale Dell Services verkoopvertegenwoordiger om de beschikbaarheid van deze service in uw land te controleren.