|

Odpovědnost společnosti

Náš závazek

Slogan „Powering the Possible“ představuje závazek společnosti Dell nasazovat technologie a odborné znalosti tam, kde dokážou pomoci lidem a planetě. Při uskutečňování našeho cíle cítíme jednoznačnou zodpovědnost vůči našim zákazníkům, zaměstnancům a akcionářům.

Získejte další informace a sledujte video (v angličtině)


Komunity
(v angličtině).
Životní prostředí
(v angličtině).
Lidé
(v angličtině).
Communautés Environnement Dell et son équipe
Ve spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi poskytujeme technologie, odborné znalosti a finance na řešení tíživých sociálních problémů a pozitivní změny v místech, kde působíme. Inovované obalové materiály, energetická úspornost produktů a ekologická recyklace – tím vším pomáháme našim zákazníkům dosáhnout větších úspěchů s nižším dopadem na životní prostředí. Sloužíme globální populaci a členové našeho týmu se tím řídí. Díky diverzifikaci na pracovišti dokážeme lépe sloužit našim zákazníkům a poskytovat jim lepší technologie.

Dodavatelský řetězec
(v angličtině).
Zprávy
(v angličtině).
Řízení
(v angličtině).
Chaîne logistique Création de rapports Gouvernance
Naši globální dodavatelé jsou nedílnou součástí poskytování technologických řešení. Po sobě i po svých dodavatelích vyžadujeme odpovědnost za dodržování lidských práv a životní prostředí. Jsme zavázáni jednat eticky a poctivě. Zároveň jednáme transparentně a informujeme všechny zainteresované o tom, jak se snažíme být odpovědnějšími. Společnost Dell se nehledě na změny a vývoj drží svého závazku k poctivému jednání. Působíme legálně, eticky a v souladu s předpisy a našimi vlastními přísnými pravidly chování.