|

Prodejce

Tyto podmínky ( Dell 's Channel Partner Agreement or Reseller Terms of Sale ) se vztahují na nákup produktů, služeb nebo softwaru v případě, že se chystáte prodat produkt, software nebo poskytnout službu třetí straně ( dalšímu dodavatelovi nebo koncovému uživateli ).