|

Další prodej zařízení a recyklace

Další prodej zařízení a recyklace

Postaráme se o staré zařízení, abyste se mohli soustředit na nové

Krádeže totožnosti, soulad se standardy, odpovědnost za životní prostředí... Každá společnost usiluje o dosažení vysoké míry šetrnosti k životnímu prostředí. Tyto závazky se ale zároveň staly zátěží pro podnikání. Firemní servery, stolní počítače a notebooky obsahují širokou škálu informací (od osobních finančních údajů až po důvěrné zdravotní záznamy), které jsou citlivé a proprietární. Pokud nic nepodniknete, mohou padnout do nepovolaných rukou.

Bez ohledu na to, zda jste vlastníkem, produkt si pronajímáte nebo ho chcete dále prodat či recyklovat, pokud jde o správu informačních technologií na konci životnosti, společnost Dell se o vás postará. Abychom vám mohli pomoci ochránit citlivá data, odstraňujeme ze zařízení značky a etikety, přepisujeme pevné disky umožňující čtení1 a nepoužitelné disky likvidujeme. Pokud zjistíme, že vaše zařízení má ještě určitou hodnotu, pomůžeme vám získat zpět vaše peníze prostřednictvím služby pro další prodej zařízení. Pokud už hodnotu nemá, zařízení za vás zrecyklujeme. V každém případě zabráníme tomu, aby zařízení skončilo na skládce, a tak snížíme váš dopad na životní prostředí.
 
Zajištění bezpečnosti dat a odpovědnosti za životní prostředí

Recyklace zařízení informačních technologií        ARR 1
U zařízení, které nemá hodnotu pro další prodej,
doporučujeme službu pro recyklaci zařízení.
Abychom přispěli k zajištění souladu s předpisy
v oblasti životního prostředí a příslušnou
legislativou, zajistíme logistické odbavení
řádné likvidace použitého zařízení způsobem,
který splňuje místní právní předpisy.

Další prodej zařízení informačních technologií
Pokud máte zájem o další prodej
použité technologie, odešleme vaše systémy
do našich poboček, kde určíme jejich hodnotu.
Zatímco zařízení bez další hodnoty bude
recyklováno, u systémů splňujících podmínky
pro další prodej si budete moci vybrat
mezi těmito možnostmi zabezpečení
dat:

• Další prodej s vymazáním dat mimo pracoviště – vaše systémy odvezeme a přepsáním dat na osazeném pevném disku pomocí automatického skriptu tato data třikrát vymažeme. Pokud pevný disk není funkční, v kontrolovaném prostředí ho zlikvidujeme.
• Další prodej s vymazáním dat na pracovišti – můžeme vám nabídnout ještě vyšší úroveň zabezpečení, kdy k trojnásobnému vymazání dat na osazeném pevném disku dojde na vašem pracovišti ještě před tím, než počítač opustí vaše prostory.

Vracení zapůjčeného zařízení informačních technologií

Pokud jste si zapůjčili systémy, které už vstupují do fáze konce životnosti, můžeme zajistit logistiku a zpracování návratu zařízení do příslušné leasingové společnosti. Můžete si vybrat variantu návratu zapůjčeného zařízení, která se hodí pro vaši firmu:

ARR 2                                                       • Pouze přeprava – přijedeme na vaše 
                                                         pracoviště, zařízení zabalíme a 
                                                         zašleme zpátky do leasingové
                                                         společnosti. 
                                                       • Vymazání dat mimo pracoviště – 
                                                         přijedeme na vaše pracoviště, zařízení 
                                                         zabalíme a zašleme zpátky do 
                                                         logistického centra, kde provedeme 
                                                         trojnásobné vymazání osazených 
                                                         pevných disků. Následně zařízení 
                                                         vyčistíme a vyzkoušíme. 
                                                         Až vaše zařízení zcela odešleme ho 
                                                         zpátky do leasingové společnosti. 
                                                       • Vymazání dat na pracovišti – kromě 
                                                         toho, že zajistíme zabalení a přepravu, 
                                                         dostavíme se také na vaše pracoviště 
                                                         a provedeme trojnásobné vymazání
                                                         osazených pevných disků ještě před
                                                         tím, než dané zařízení opustí vaše
                                                         prostory.
 
Postaráme se o vaše jedinečné potřeby

Zákazníkům vyžadujícím nadstandardní služby nebo integrované nasazení nabízí společnost Dell flexibilní služby, do nichž patří i individuálně přizpůsobené služby dalšího prodeje a recyklace zařízení. Podrobné informace o dostupných službách získáte od obchodního zástupce společnosti Dell.

Úplný popis daných služeb naleznete na adrese www.dell.com/servicecontracts.

Tuto stránku navštivte také v případě, že budete potřebovat informace o způsobu zajištění souladu se směrnicemi o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

--------------------------------------------------------------------------------

1Proces odstraňování dat: Žádný proces odstraňování dat nedosáhne na pevném disku nebo v počítači takové úrovně zbytkových dat jako nový výrobek. Společnost Dell zákazníkům nedává doporučení ohledně zabezpečení ani nepoukazuje na efektivitu jednotlivých metod odstranění dat. Je povinností zákazníka chránit jakákoli citlivá nebo důvěrná data obsažená na pevných discích, které byly společností Dell obnovovány.
Kontaktujte odborníka Dell