|

Uddannelse hos Dell

Dine ambitioner og vores forventninger. Lad os blomstre sammen.

Dells teammedlemmer holder aldrig op med at lære og vokse. Vi ansporer så meget til professionel og personlig udvikling, at vi har skabt en hel arbejdskultur omkring det. Teammedlemmer hos Dell kan forvente en lang række programmer, som kan hjælpe dem med at øge deres kvalifikationer i deres nuværende stilling og udvikle lederevner, der kan komme til at påvirke deres karriere betydeligt.

Job hos Dell

Din udvikling hos Dell

Vi stræber efter at udvikle vores teammedlemmers selvtillid, drive og evner, for det er disse ting, der gør dem i stand til udnytte deres potentiale fuldt ud. Karriereudvikling hos Dell er en samarbejdsproces mellem det individuelle teammedlem, mentorerne og virksomheden som hele. Ved at samarbejde kan vi balancere dine drømme og interesser med Dells strategi og målsætninger ved hjælp af en formålsbestemt handlingsplan.

Dells udviklingsmodel

Hos Dell følger vi 70/20/10-karrieremodellen, som omfatter personlig udvikling inden for tre separate kategorier:

 • 70 % består af direkte arbejdserfaring
  • Få mere at vide om mulighederne for at styrke dine kompetencer.
  • Udvikl flere kompetencer gennem stretch-opgaver og specialprojekter.
  • Udarbejd en personlig præstationsplan.
 • 20 % består af mentorordninger, dvs. du lærer af andre
  • Find en mentor via Dells Mentor Connect-værktøj.
  • Bliv en del af en af Dells medarbejderressourcegrupper.
 • 10 % består af formel klasseundervisning eller oplæring
  • Gør brug af de formelle undervisningsmuligheder.
  • Gennemgå alt det, du lærer, med din leder.
  • Brug de ting, du har lært, i dit arbejde.

Modellen er en industristandard, som har vist sig at være mest effektiv for teammedlemmer på tværs af afdelinger og på forskellige karriereniveauer. Hvert enkelt teammedlem får redskaber, som gør ham/hende i stand til at udnytte alle de tilgængelige ressourcer, som de bruger til at nå de individuelle mål. Sammen med lederen skal teammedlemmerne udarbejde en individuel udviklingsplan (IDP) og følge den ved at sætte mål, der kan opfyldes inden for en realistisk tidshorisont.

Dells globale pensum

Dell tilbyder adskillige formelle og uformelle undervisningsprogrammer, der alle er udviklet med individuel karriereudvikling for øje. De tilgængelige kurser er rettet ind efter aktuelle virksomhedsbehov, som har til formål at udvikle kompetencerne hos Dell. Her er nogle eksempler på vores kursusliste:

Kravene til lederskab

Hvert kursus på listen fokuserer på forskellige emner inden for kategorien lederskab. Det overordnede formål er at lette overgangen fra den administrative kultur til en ledelseskultur. Kurserne er engagerende arbejdssessioner med ledere som undervisere, og sessionerne er designet til at drive virksomhedens resultater i den rigtige retning vha. inspirerende ledelse.

Virksomheds- og finansiel indsigt

Dell har oprettet kurserne for at pleje en fælles forståelse for de vigtigste forretningskoncepter og udvikle et fælles forretningssprog blandt alle teammedlemmer på globalt plan. Kurserne er i høj grad interaktive og tilpasset gruppen af direktører, ledere og individuelle medarbejdere.

Undervisning rettet mod direktører og ledere

Dells program Management From the Start er rettet mod alle nye ledere. Disse skarpt orienterede sessioner letter overgangen til nye ledelsesfunktioner og giver et solidt fundament for at opnå succes i de nye funktioner.

Professionel udvikling

Dells kurser i Professional Development omfatter en bred vifte af emner lige fra teknisk undervisning til kommunikation og salgs-workshops. De aktuelle kurser er rettet ind efter virksomhedsmål og -strategier.

Vi opfordrer samtlige teammedlemmer til at gøre brug af undervisnings- og oplæringsmulighederne. Vores kurser og programmer er med til at forberede teammedlemmerne på aktuelle og fremtidige jobfunktioner. Dells pensum er robust og spækket med brugbar viden, som kan overføres direkte på en positiv karriereoplevelse.