Vi eller vores partnere anvender muligvis oplysninger om dine besøg på dette websted og andre websteder, f.eks. de sider, du besøger, de produkter, du ser eller lægger i din indkøbsvogn, eller dine svar på Dells annoncer og e-mails, til at gøre de Dell-annoncer, som du ser på www.dell.dk og andre sider, mere relevante for dig. Hvis du f.eks. har kigget på en bærbar pc for nylig, er der større sandsynlighed for, at du får vist en af Dells annoncer om bærbare pc’er. Dell har i denne sammenhæng valgt at samarbejde med partnere, som er medlem af Network Advertising Initiative (NAI).

Hvis du vil framelde dig de målrettede reklamer, du modtager fra de NAI-medlemmer, som Dell samarbejder med, skal duklikke her og gå ind på siden for framelding fra Network Advertising Initiative (siden er på engelsk).

Hvis du framelder dig, vil du stadig se annoncer fra Dell på www.dell.dk og andre websteder, men disse reklamer tilpasses ikke af vores partnere.

Dell vil fortsat tilpasse din oplevelse på Dells websteder via vores brug af cookies. Hvis du vil vide mere om, hvordan Dell bruger cookies, og hvordan du indstiller cookies i din browser, skal du klikke her.

Afmeld nyhedsbrev