|

Informationssikkerhedsservices

Når du køber informationssikkerhedsservices, som er administreret af Dell SecureWorks, eller rådgivningsservices inden for sikkerhed og risiko, inkluderes tilbudsspecifikationen i dine serviceordredokumenter for den administrerede informationssikkerhedsservice eller din arbejdserklæring for rådgivningsservice inden for sikkerhed og risiko, og denne tilbudsspecifikation skal indarbejdes i servicehovedaftalen fra Dell Secureworks som reference. Hvis du ønsker en papirkopi af disse vilkår, kan du kontakte din Dell SecureWorks-repræsentant eller udskrive en kopi af vilkårene på det tidspunkt, du underskriver serviceordren eller arbejdserklæringen.

Hvis der ikke vises en servicebeskrivelse eller tilbudsspecifikation nedenfor, skal du kontakte din lokale Dell-servicesalgsrepræsentant for at få bekræftet, om denne service er tilgængelig i dit land.