|

Ophavsret

Information og Forbehold

Dell træffer alle rimelige forholdsregler for at sikre, at teksten på denne hjemmeside er korrekt og opdateret. Der kan imidlertid forekomme fejl eller udeladelser, og brugeren kan derfor ikke gå ud fra uden videre, at teksten er korrekt, men bør kontrollere korrektheden direkte med Dell. Brugeren kan ikke støtte ret på nogen oplysning i materialet på denne hjemmeside, ligesom ingen del af materialet udgør et for Dell bindende tilbud til brugeren.

Da Dell ikke er herre over, hvad informationen på denne hjemmeside bliver brugt til af brugeren, fraskriver Dell sig ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar, for avancetab, tab af forretningsmuligheder eller andet indirekte tab som følge af brugen af informationen.

Der gøres ikke hermed nogen indskrænkning i ufravigelige regler, som tjener til beskyttelse af forbrugeren i forbrugerkøb.

Hypertext Links

Dell kan ikke gennemgå og har ikke gennemgået alle hjemmesider m.v., som er tilgængelige via Links på denne hjemmeside, og fraskriver sig ethvert ansvar for indholdet af disse. I det omfang brugeren benytter Links til andre hjemmesider m.v., sker det på brugerens egen risiko og i øvrigt i overensstemmelse med de regler og bestemmelser, som måtte gælde eller være aftalt for disse.

Overført Materiale

Materiale og information, som overføres eller sendes til denne hjemmeside, vil, uanset forsendelsesmåden og omstændighederne, blive betragtet som ikke-fortrolige og uden rettighedsmæssig beskyttelse og kan viderebringes, gemmes og bruges af Dell og tilknyttede selskaber til et hvilket som helst formål, herunder f.eks. udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter. Send ikke til eller fra denne hjemmeside noget ulovligt, truende, ærekrænkende, utugtigt, skandaliserende, hetzende, pornografisk eller blasfemisk materiale eller andre former for materiale, som ville kunne give anledning til civilt eller strafferetligt ansvar i det område, denne hjemmeside angår.

Ophavsret

Dell giver sin tilladelse til benyttelse, kopiering og distribution af materiale (incl. grafik) på denne hjemmeside på betingelse af, at Dell angives som indehaver af ophavsretten til materialet ved mærkning med følgende ophavsretsbetegnelse:

Dell© Computer Corporation 2001

Ved benyttelse, kopiering eller distribution af materiale på denne hjemmeside, som stammer fra tredjemand, skal der foretages en tilsvarende mærkning med den pågældende tredjemands ophavsretsbetegnelse.

Dell, the Dell logo, DellWare, Dimension, OptiPlex, Readyware, Selectcare, PowerEdge, PowerVault, Latitude, Inspiron, Dell Precision, Openline, Deskdock, Techfax,Safesite, Focalpoint, OptiFrame are either registered trademarks or unregistered trademarks of Dell Computer Corporation in the United States and other countries.