|

Copyright

Tiedot ja vastuunrajoitukset

Dell huolehtii kohtuuden mukaan siitä, että näillä Sivuilla julkaistava tieto on oikeata ja ajantasalla. Koska kuitenkin virheet ja puutteellisuudet ovat mahdollisia, käyttäjien ei tule pitää tietojen paikkansapitävyyttä itsestään selvyytenä, vaan kaikki tiedot tulee vielä tarkistaa suoraan Delliltä. Siten mihinkään näillä Sivuilla julkaistuun materiaaliin ei tule luottaa tosiseikkana. Kaikki ilmoitetut hintatiedot annetaan sitoumuksetta.

Dell ei voi valvoa sitä, miten ja mihin tarkoitukseen näillä Sivuilla julkaistua tietoa käytetään. Siten Dell ei ole vastuussa mistään sellaisista etujen tai sopimusten menetyksistä tai muusta epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, joka johtuu tai on yhteydessä näillä Sivuilla esitettyyn tietoon.

Dellin kanssa kuluttajan asemassa asioivan asiakkaan lakisääteiset oikeudet pysyvät ennallaan.

Hypertekstilinkit

Dell ei voi käydä läpi, eikä se ole käynyt läpi, kaikkia näihin Sivuihin yhteydessä olevia sivuja ja siten se ei voi myöskään olla vastuussa niiden sisällöstä. Käyttäjät ottavat yhteyden muihin sivuihin omalla riskillään sekä käyttävät niitä kyseisten sivujen omien käyttöohjeiden mukaisesti.

Materiaalin lähettäminen

Mitään näille Sivuille millä tavalla tahansa lähetettävää tai näkyviin pantavaa aineistoa tai tietoa ei pidetä luottamuksellisena tai yksinoikeudella suojattuna. Dell tai sen konserniyhtiöt voivat lähettää, arkistoida tai käyttää kaikkea tietoa mihin tahansa tarkoitukseen mukaanlukien mm. tuotekehitys, tuotteiden valmistus ja markkinointi. Näille Sivuille, tai näiltä Sivuilta, ei saa lähettää laitonta, uhkailevaa, häpäisevää, säädytöntä, pahennusta herättävää, kiihottavaa, pornograafista tai halventavaa materiaalia tai materiaalia, joka aiheuttaisi korvaus- tai rikosvastuun sillä alueella, johon nämä sivut liittyvät.

Tekijänoikeus

Dell antaa luvan käyttää, kopioida ja jakaa näillä Sivuilla käytettävää aineistoa ja niihin liittyvää grafiikkaa sillä edellytyksellä, että alla olevan mukainen tekijänoikeus-tunnus merkitään kaikkiin kopioihin

Dell© Computer Corporation 2001

Jos kolmannen osapuolen materiaalia on käytetty, kopioitu tai jaettu näillä Sivuilla, myös tämän kolmannen osapuolen tekijänoikeustunnus on merkittävä kaikkiin kopioihin.

Dell, the Dell logo, DellWare, Dimension, OptiPlex, Readyware, Selectcare, PowerEdge, PowerVault, Latitude, Inspiron, Dell Precision, Openline, Deskdock, Techfax,Safesite, Focalpoint, OptiFrame are either registered trademarks or unregistered trademarks of Dell Inc in the United States and other countries.