|

Keep Your Hard Drive

Een vervangende harde schijf zonder dat u de oude schijf hoeft terug te sturen

Niemand denkt graag aan uitval van de harde schijf, zeker niet als gevoelige data hierdoor een hoog risico lopen om te worden misbruikt. En er zijn wel veel manieren om data te herstellen, maar niet alle manieren zijn even veilig.

Daarom kiezen veel bedrijven in een regelgevend kader ervoor om defecte harde schijven te houden, waardoor ze niet meer profiteren van de garanties op deze schijven. Er is een betere optie. Onze Keep Your Hard Drive service biedt ultieme controle, waardoor u volledige controle behoudt over uw data. Indien uw harde schijf defect raakt, beheert u zelf het vernietigen van data en het afvoeren van de schijf, zonder dat u het risico loopt dat de data door derden wordt misbruikt.

Met Keep Your Hard Drive kunt u het volgende:
  • Ervoor zorgen dat gevoelige data en harde schijven strikt beveiligd blijven: houd een defecte harde schijf in uw bezit en zorg ervoor dat vertrouwelijke, bedrijfsspecifieke of gevoelige data beveiligd blijven.
  • Volledige controle behouden: bewaar defecte harde schijven intern en beslis hoe en wanneer u uw data verwijdert, volgens uw eigen regels.
  • Zorgen voor naleving van beveiligingsregelgeving: voorkom dat de inhoud van uw harde schijf op welke manier dan ook in gevaar wordt gebracht.
  • Risico's voorkomen: verlaag het risico op dure civiele procedures door elke stap in het proces van datavernietiging en het afvoeren van de harde schijf te controleren.