|

Privacybeleid

Privacy en gegevensbescherming

Dell hecht veel belang aan uw privacy en veiligheid. Hieronder vindt u de richtlijnen die wij hanteren om uw persoonlijke gegevens veilig te stellen. Lees dit document zorgvuldig door.

Privacyverklaring van Dell

Dell neemt uw privacy serieus. Overal ter wereld waar wij zaken doen, verzamelen, bewaren en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden. Wij maken gebruik van uw gegevens om onze relatie met u als klant te ondersteunen en te verbeteren, bijvoorbeeld om uw aankoop te verwerken, service en support aan te bieden en u op de hoogte te houden van product-, service- en bedrijfsinformatie of eventuele aanbiedingen. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan anderen. Wij delen geaggregeerde online voorkeuren mogelijk met adverteerders op Dell-sites.
Als wij uw gegevens aan bedrijven of instanties buiten de Dell-groep van bedrijven verstrekken, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen en zorgen wij ervoor dat u voldoende informatie hebt over de manier waarop uw gegevens met andere bedrijven worden gedeeld, ter bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan partners die de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens net zo belangrijk vinden als Dell. Neem contact op met Dell als u vragen of zorgen over uw privacy hebt. U kunt ons ook vragen om u de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, te laten inkijken en ons verzoeken om deze te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens veilig te stellen door gebruik van gepaste maatregelen en processen.

De informatie die Dell over u verzamelt

Dell vraagt naar specifieke typen persoonlijke gegevens. Wij vragen u om informatie te verstrekken om hiermee uw aankoop te kunnen verwerken of services aan u te kunnen leveren, uw bezoek aan onze website te kunnen verbeteren, op verzoeken om informatie te kunnen reageren, uw relatie met ons te ondersteunen, u te helpen met technische supportproblemen of met u een follow-up te doen na uw bezoek.

Dell kan gegevens verzamelen wanneer u contact met ons hebt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u:

• zich op een website van Dell of een aan Dell gelieerde website registreert
• ons om een offerte vraagt
• een bestelling bij ons plaatst
• ons verzoekt om meldingen via e-mail
• hulp van onze online adviseurs aanvraagt
• online of telefonisch support aanvraagt
• feedback geeft in een enquête
• deelneemt aan aanbiedingen
• zich abonneert op een publicatie, nieuwsbrief of mailinglijst of
• een website van Dell of een aan Dell gelieerde website bezoekt.

Wanneer u contact met ons hebt, kunnen wij u om een of meer van de volgende gegevens vragen: uw naam, adres, e-mailadres, online voorkeuren, telefoonnummer, beroep, branche, transactiegegevens, klant- en servicetagnummer, servicehistorie, creditcardgegevens en andere bankgegevens, referenties en andere gegevens die wij nodig hebben om uw transactie of aanvraag te kunnen verwerken.

Mogelijk verzamelen wij gegevens die betrekking hebben op uw online contact met ons (zoals de pagina's die u bekijkt en de links en advertenties waarop u klikt), zodat wij u een consistentere en aangepaste ervaring kunnen bieden in uw relatie met Dell en beter aan uw behoeften kunnen tegemoetkomen door de content van onze websites, services en alle marketingmaterialen die wij met u delen, aan te passen. Het is mogelijk dat wij uw browsergeschiedenis en gegevens van uw aankopen in het verleden gebruiken om u advies te geven en aangepaste berichten via verschillende communicatiemethoden, zoals e-mail, te bezorgen.

Dell gebruikt uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden

De informatie die u verstrekt, blijft vertrouwelijk. De informatie wordt verzameld en verwerkt voor de volgende algemene doeleinden of voor andere wettelijk toegestane zakelijke doelen.

• Verwerken van uw aankoop of leveren van de gevraagde services
• Beantwoorden van verzoeken om producten en services
• Verbeteren van onze producten en services
• Contact met u opnemen
• Aanpassen van onze communicatie met u en van alle marketingmaterialen die wij met u delen; en
• Onze zakelijke partners in staat stellen u aangepaste berichten aan te bieden.

Nieuwsbrieven, mailinglijsten, verzoeken om informatie

Wij (of een andere Dell-entiteit of een vertegenwoordiger die namens Dell handelt) kunnen u, op basis van de door u gemaakte keuzes, informatie sturen over onze verschillende producten en services of andere producten en services die u mogelijk interesseren. Het kan hierbij gaan om aankondigingen van productupgrades, de status van uw opgeslagen winkelwagentje, speciale aanbiedingen, bijgewerkte informatie en andere informatie over nieuw aanbod van Dell. Alleen Dell zal (of vertegenwoordigers die namens Dell handelen, zullen) u deze rechtstreekse berichten versturen. Als u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, kunt u dat op een van de volgende manieren laten weten:

vul de volgende gegevens in en stuur het bericht naar het juiste adres (of faxnummer) dat hieronder is vermeld.


Naam van contactpersoonNaam van bedrijf (indien van toepassing)
Volledig adres
Faxnummer (indien van toepassing)

Postadres:

Dell bvTransformatorweg 38-72
1014 AK Amsterdam

Faxback Number:
 0800 0225312

E-mail: Klik hier om uw abonnement op te zeggen Het duurt tot tien werkdagen voordat de wijzigingen in uw voorkeurinstellingen zijn verwerkt. Aangezien sommige berichten, zoals direct-mailcatalogi, op voorhand worden ontwikkeld en in de wachtrij voor distributie worden geplaatst, is het mogelijk dat u nog informatie ontvangt nadat wij uw verzoek hebben ontvangen.

Wanneer zal Dell uw persoonlijke gegevens delen?

Uw informatie kan worden gedeeld met andere Dell-entiteiten, -vertegenwoordigers of -contractanten die services uitvoeren voor Dell, zoals de Dell-serviceproviders, marketingsubcontractanten en financiële instellingen. In dat geval zal Dell ervoor zorgen dat uw gegevens worden gebruikt met betrekking tot de taken die deze partijen voor Dell zullen uitvoeren en dat al deze informatie op een vertrouwelijke manier wordt behandeld.

Dell zal uw persoonlijke gegevens alleen bekendmaken voor zover dat vereist of geautoriseerd is door de toepasselijke wetgeving, indien Dell hiervoor het bevel krijgt van of verplicht is dit te doen door een rechtbank of ordehandhavende autoriteiten zoals van toepassing is, of om ervoor te zorgen dat Dell haar wettelijke verplichtingen kan naleven.

Dell kan uw persoonlijke gegevens overdragen aan andere bedrijven in de Dell-groep, zoals Dell Inc. in de Verenigde Staten en externe serviceproviders. Om uw persoonlijke gegevens adequaat te beschermen, hebben wij contractuele overeenkomsten met dergelijke gelieerde bedrijven afgesloten.

Uw rechten

Op uw aanvraag en binnen een redelijke termijn zullen wij u inlichten over het type persoonlijke gegevens dat wij over u bijhouden, de doelstellingen waarvoor wij dit doen en de mogelijke ontvangers of typen ontvangers, alsook de bron van de gegevens. Na een schriftelijk verzoek en binnen een redelijke termijn zullen wij persoonlijke gegevens ook wijzigen, corrigeren, verwijderen en/of blokkeren zodat ze niet verder worden verwerkt indien die gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet vereist voor het doel van de verwerking blijken te zijn.

Internethandel

In de online winkel op www.dell.nl kunt u aangeven hoe uw creditcardgegevens, naam, adres, e-mailadres en andere gegevens die u ons verstrekt, mogen worden verwerkt. Dell streeft ernaar de informatie die op onze website wordt verzameld, veilig te stellen. Wij bieden de industriestandaard veiligheidsmaatregelen, de zogeheten SSL-codering. Deze kunt u via uw browser activeren (raadpleeg de Dell-pagina Winkelbeveiliging voor meer informatie over deze veiligheidsmaatregelen). Als u een aankoop wilt doen, maar uw creditcardgegevens niet online wilt verstrekken, kunt u een bestelling plaatsen zonder creditcardgegevens. In dat geval zal een vertegenwoordiger contact met u opnemen. U kunt uiteraard ook zelf telefonisch contact opnemen met een verkoper. Wij zullen gewoonlijk proberen contact met u op te nemen in het geval van een potentieel probleem met uw aankoop of voor andere normale zakelijke mededelingen met betrekking tot uw aankoop.

Ervaring op maat

Met behulp van technologie kunnen wij betere, aan de klant aangepaste ervaringen bieden. Dell gebruikt zogeheten cookies, zowel van Dell als van derden, om ons te helpen bepalen welke informatie geschikt voor u is en om uw ervaring in uw contact met ons te verbeteren. Ons gebruik van cookies is bedoeld om u een betere ervaring te bieden bij het gebruik van http://www.dell.nl/ en om u aangepaste berichten over Dell-producten en services te bieden bij uw bezoek aan de Dell-website en andere websites. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies (zoals hoe u cookies van websites kunt verwijderen of weigeren), klikt u hier.

Webbeacons

Wij, of andere bedrijven die uit naam van ons optreden, kunnen webbeacons of verwante technologie gebruiken op onze site, in onze communicatie, op andere sites en in onze communicatie in berichten van andere bedrijven. Een webbeacon is een elektronische afbeelding waarmee een cookie op uw computer kan worden herkend wanneer u een webpagina of online bericht bekijkt. Webbeacons helpen ons de doeltreffendheid van onze website en van onze interactie met u op verschillende manieren te meten. Wij kunnen zo bijvoorbeeld nagaan hoeveel individuele personen onze website bezoeken vanuit een bepaald bericht of op onze website een aankoop doen na een bepaald bericht te hebben bekeken. Wij kunnen zo ook nagaan wanneer een webpagina is bekeken en een beschrijving krijgen van de pagina waarop de webbeacon is geplaatst. Webbeacons helpen ons ook om de doeltreffendheid van onze communicatiecampagnes te meten door bijvoorbeeld te tellen hoeveel personen een bericht openen of erop reageren, of door na te gaan wanneer een bericht wordt geopend en hoeveel maal een bericht wordt doorgestuurd.

De informatie die wij verzamelen, kan persoonlijke gegevens bevatten en webbeacons stellen ons in staat gebruikers te herkennen door middel van Dell-cookies. Wij kunnen de informatie die wij via webbeacons verzamelen ook combineren met andere persoonlijke gegevens die wij van u hebben verzameld. Wij gebruiken deze informatie om onze interactie met u beter op u af te stemmen en kunnen deze informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals het activeren van uw persoonlijke winkelwagentje, het aanpassen van onze website en als hulp voor interne onderzoeksdoeleinden. De persoonlijke informatie die via webbeacons van Dell wordt verzameld, wordt geenszins met derden gedeeld, met uitzondering van serviceproviders die namens ons optreden en die contractueel het verbod hebben gekregen om dergelijke informatie voor enig ander gebruik of enige bekendmaking te gebruiken.

Wij stellen derden in staat hun eigen webbeacons op onze site of in onze advertenties te plaatsen als zij de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens net zo belangrijk vinden als Dell. U kunt sommige webbeacons onbruikbaar maken door cookies te weigeren.

Sites van derden

Houd er rekening mee dat andere websites, met inbegrip van websites die via onze website kunnen worden bereikt (bijvoorbeeld via een hyperlink), persoonlijke gegevens van u kunnen verzamelen. Deze privacyverklaring behelst niet de informatiepraktijken van die websites van derden die aan www.dell.nl of enige andere website zijn gelinkt. Wij gebruiken het Symbol External Linkom links naar websites van derden aan te geven.

Extra informatie

Als u hebt gevraagd dat een partner van Dell contact met u opneemt, zullen wij uw contactgegevens aan deze partner dienen te verstrekken. Deze informatie wordt niet gedeeld met andere partijen en wordt alleen naar die partner doorgestuurd om deze in staat te stellen contact met u op te nemen. Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden bewaard en verwerkt in overeenkomst met alle toepasselijke regelgevingen en de privacyverklaring van Dell.

Contact opnemen met Dell

Als u contact met ons wilt opnemen of als u vragen hebt over onze privacyverklaring, kunt u ons via e-mail bereiken op privacy@dell.com.
Privacy Statement betrekking tot de Klant en Online User Information Ingangsdatum: april 2011.