|

Finansiering og leasing

Bruk finansiering som et ekstra IT-administrasjonsverktøy.

IT er mye mer enn en støttefunksjon. Organisasjoner vender seg mot IT-avdelingen for å skape konkurransefortrinn, generere inntekter eller spare ved effektivisering. Leasing- og finansieringsalternativene fra Dell Financial Services kan bidra til at du får mer ut av budsjettet og oppfylle flere av målene for IT. Du kan skaffe utstyr når du trenger det, heller enn når budsjettet tillater det, og du kan få støtte for planer om å oppdatere utstyr. De kan også hjelpe deg med å administrere totalkostnadene for datatjenester og gi et høyere servicenivå.
Informasjonen her kan være til hjelp når du skal finne ut hvordan finansiering kan øke verdiskapningen gjennom hele levetiden til teknologien du har – den kan være et verktøy du kan bruke for å administrere IT mer effektivt.

Tjenester

 1. Operasjonell leie

  Operasjonell leie

  Utnytt budsjettet på best mulig måte, og få den mest effektive teknologien for dine behov. Nesten halvparten av virksomhetene i undersøkelsen sa at de planla å bruke leasing mer enn de gjorde i fjor – finn ut hvorfor.

 2. Leasing

  Leasing

  Leasing er ideelt for å administrere kontantstrømmen, da du kan betale for teknologi i lave rater som er tilpasset budsjettet ditt. Ved slutten av perioden kjøper du utstyret for en nominell sum.

 3. Lån

  Lån

  Komplementerer begge leasingtypene, spesielt for programvare og tjenester, for å gi en komplett finansieringsløsning.

 4. Alternativer når leasingperioden er slutt

  Alternativer når leasingperioden er slutt

  Du får lavest mulig total eierkostnad ved å ta avgjørelser når leasingperioden nærmer seg slutten, basert på behovene for teknologi, budjsettet og utstyrets driftskapasitet. Når leasingperioden utløper, kan du velge å returnere utstyret.

 5. Dell PremierConnect

  Dell PremierConnect (På engelsk)

  Dell PremierConnect

Ressurser

 1. Leasing og finansiering av PC

  Leasing og finansiering av PC (På engelsk)

  IDC forklarer hvordan en leasingstrategi effektiviserer driftsadministrasjonen av teknologi gjennom hele levetiden, og tilbyr en måte å redusere anleggsmidler på slik at du kan forbedre avkastningen på investert kapital.

 2. Oppfatninger, strategier og krav til IT-oppkjøpere

  Oppfatninger, strategier og krav til IT-oppkjøpere (På engelsk)

  IDC fullførte sin fjerde undersøkelse om IT-leasing og -finansiering i mars 2012. Undersøkelsen ble igangsatt i det den globale økonomien steg ut av nedgangsperioden og prognosene for IT-forbruk var på vei oppover.

 3. Universidad Europea de Madrid

  Universidad Europea de Madrid (På engelsk)

  Universidad Europea de Madrid støtter at de ansatte bruker eget utstyr via en skybasert virtuell datamaskintjeneste de kjøper via månedlige innbetalinger til Dell Financial Services for å spre kostnadene.

 4. Oversikt finansiering

  Oversikt finansiering

  En kort guide med muligheter og fordeler for finansiering og de viktigste tjenestene fra DFS.

 5. Administrere fornying av IT-infrastrukturen

  Administrere fornying av IT-infrastrukturen (På engelsk)

  Finn ut hvorfor mange IT-spesialister går fra å kjøpe utstyr og dermed ha ansvaret for reparasjoner resten av levetiden, til å anskaffe utstyr ved leasing, bruke det og fornye det jevnlig. Slik reduseres ITs interne driftskostnader og åpner for å fornye organisasjonen.

Master Lease Agreement

En Rammavtale (Master Lease Agreement or MLA) er en praktisk avtale for å samordne og administrere flere bestillinger i organisasjonen din. Hvis du f.eks. har en serie med bestillinger på bærbare og stasjonære PC-er, kan vi bruke MLA til å samordne flere bestillinger i én leasing med avtalt løpetid. På den måten kan vi håndtere ulike type utstyr på den måten du foretrekker, og alt forhandles bare én gang, på forhånd.

Les flere detaljer om Master Lease Agreement

Internasjonale Leasingløsninger

Dell Financial Services tilbyr internasjonale leasingløsninger i hele Europa, Nord-Amerika og over 50 land over hele verden. Vi arbeider direkte med vår egen finansieringsorganisasjon, eller bruker et nettverk av internasjonale samarbeidspartnere for å utvide rekkevidden.

Hvilke fordeler gir dette for våre internasjonale kunder:

 • En internasjonal finansieringsstrategi kan utvikles i samarbeid
 • Konsekvente vilkår i samsvar med lokal lovgivning og praksis
 • Samordnet kundeservice gjennom lokale kontakter i de enkelte land.

Vi utvider stadig vår internasjonale kapasitet, og oppretter samarbeid for å utvide det globale tjenestetilbudet.

Se en komplett liste over land (På engelsk)

Kredittvurdering

Klikk her for å se personvernmeldingen i forbindelse med kredittvurdering. I denne meldingen kan du lese om hva Dell Bank International Limited gjør med opplysningene dine når du søker om finansiering hos oss.

Administrasjonskostnader

Mange kunder kommer aldri med spesielle forespørsler, for eksempel om omstrukturering av en leasingavtale. For å holde kostnadene lave, belaster vi disse kostnadene etter hvert som de påløper.

Se listen over dagens kostnader

Kontakt DFS

Dell Bank International Limited, som opererer under navnet Dell Financial Services, er regulert av den irske sentralbanken (Central Bank of Ireland). Registrert i Irland med nummer 502362. Registrert kontoradresse: Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Ireland.
Hvis du ikke har en kontaktperson i DFS, kan du snakke med Dell-salgsrepresentanten din, eller sende e-post til: DFSOriginations_Nordics@dell.com

Den lokale kontoradressen din er:

Dell Bank International Limited
c/o Dell AB
Frösundaleden 2B
169 26 Solna,
Sverige