|

Vanlig stilte spørsmål (FAQ)

Sp. Hvordan beregner jeg innbyttegodtgjøringen jeg kan få?
Sv. Tilgjengelige godtgjøringer knytter seg til det kvalifiserende produktet kjøpt i henhold til denne promoteringen og beregnet her, men kunder kan online selv beregne den enkelte godtgjøringen de kan motta ved å sette inn detaljene for det kvalifiserende produktet de har kjøpt og typen og status for det utstyret som skal byttes inn.

Sp. Hvem kan være med i promoteringen?

Sv. Promoteringen retter seg mot Dell-kunder. Kunden må være eier av IT-utstyret som ønskes innbyttet. Større bedriftskunder eller kunder fra offentlig sektor kan få mer informasjon om programmet Dell Value Recovery [Dells verdigjenvinning] fra sin Dell-kontakt eller fra sin Dell-servicepartner. Informasjon om Dell og dets engasjement for miljøvern finner du på følgende nettsted: http://www1.euro.dell.com/content/topics/topic.aspx/emea/topics/services/recycle_program?c=eu&l=en&s=gen

Sp. Hva må jeg gjøre for å være kvalifisert for promoteringen?

Sv. For å kvalifisere for promoteringen må du fylle ut og sende inn ditt online-krav innen 21 dager etter datoen på fakturaen din. Når du har fylt ut kravet, vil du med e-post få et forhåndsbetalt, forhåndsadressert postmerke. Bruk dette merket for å returnere følgende elementer:

Et utfylt, undertegnet og datert kravformular (generert gjennom online-kravsprosessen)

En kopi av kvitteringen eller fakturaen for ditt kvalifiserende kjøp

Innbytte-IT-utstyret ditt, herunder strømadapteren, ledninger og eventuelt annet tilbehør.

Sp. Må jeg på forhånd ha kjøpt nytt utstyr fra Dell?

Sv. Deltakelsen i denne promoteringen forutsetter kjøp av et nytt Dell-produkt.

Sp. Hvordan får jeg godtgjøringen min?

Sv. Godtgjøringen overføres elektronisk til kunden innen 40 dager etter at kravet er bekreftet. Kunden vil bli informert med e-post straks kravet er blitt bekreftet. Sp. Hva slags innbytteutstyr aksepteres i promoteringen?

Sv. Funksjonelt innbytteutstyr aksepteres i henhold til de detaljene som er angitt i vilkårene og bestemmelsene for denne promoteringen, og de finner du på dette nettstedet. Innbytteproduktet ditt må være et tilsvarende produkt likt det produktet du har kjøpt. Hvis du for eksempel har kjøpt en skriver, må du bytte inn en skriver, hvis du har kjøpt en monitor, må du bytte inn en monitor, hvis du har kjøpt en PC eller et brett, må du bytte inn en PC eller et brett og så videre. Kvalifiserende produkter er forskjellige i forskjellige land som deltar i promoteringen. Sjekk på nettstedet de kvalifiserende produktene som gjelder i den regionen du bor i.

Sp. Er innbytter av gammelt utstyr begrenset?

Sv. Promoteringen er kun for innbytte av funksjonelt, gammelt utstyr knyttet til kjøpet av et nytt, tilsvarende Dell-kvalifiserende produkt og er begrenset til ett innbytte per kvalifiserende produktkjøp. Kravene er begrenset til maksimalt 10 per kunde eller husstand (basert på postadresse) i løpet av en 3-månedsperiode.

Sp. Hvordan kommer det gamle utstyret mitt til Dell?

Sv. Du får i en e-post et forhåndsbetalt merke fra Dells partner i forbindelse med denne promoteringen, Opia, som følge av kravet ditt. Kleb dette merket synlig på pakken som skal sendes. Kunden må garantere at utstyret er sikkert emballert for transport i henhold til emballasjeveiledningene. Bring pakken til det lokale postkontoret, og send pakken til den adressen som er angitt på videresendingsmerket.

Sp. Hva skjer med det gamle utstyret mitt?

Sv. Det gamle utstyret ditt vil bli resirkulert eller gjenbrukt i henhold til våre strenge resikrulerings- eller nyoppussingsstandarder. Se informasjonen nedenfor om returnert utstyr.

Returnert utstyr – brukt elektrisk/elektronisk utstyr.

Alt utstyret må returneres som brukt elektrisk / elektronisk utstyr (UEEE) og emballeres på en måte som hindrer skade, kosmetisk eller annen.

Prosessinformasjon: Det returnerte utstyret (UEEE) prosesseres gjennom en GJENBRUKS-prosess.

Det brukte utstyret (UEEE) som kan GJENBRUKES etter på vellykket vis å ha gått gjennom GJENBRUKS-prosessen, reklassifiseres som REEE (Gjenbrukt elektrisk / elektronisk utstyr).
Unyttig elektrisk / elektronisk utstyr.

Det brukte utstyret (UEEE) som ikke kan GJENBRUKES etter på mislykket vis å ha gått gjennom GJENBRUKS-prosessen, reklassifiseres som WEEE (Unyttig elektrisk / elektronisk utstyr).

Prosessinformasjon: Unyttig elektrisk / elektronisk utstyr (WEEE) etter ikke å ha lyktes med å gå gjennom en eller flere av GJENBRUKS-prosessene Unyttig elektrisk / elektronisk utstyr (WEEE), behandles heretter som avfall (WEEE) og faller utenfor Gjenbruksprosessen med det for øye å bli resirkulert / kassert.

Alle WEEE-er er underlagt forordningene i WEEE-direktivet og blir behandlet og transportert tilsvarende.

Sp. Hvor lang tid tar det før jeg får min kontanttilbakebetaling?

Sv. Vi prøver å gi deg kontanttilbakebetalingen innen 40 dager etter at kravet ditt er bekreftet, men gi oss inntil 10 ekstradager forlengelse for kravverifisering og bankoverføring – derfor sier vilkårene og bestemmelsen 40 dager fra kravverifisering. Legg merke til at vi ikke kan verifisere kravet ditt før vi har mottatt innbytteutstyret ditt.

Sp. Jeg har et spørsmål knyttet til kravet mitt, hvem må jeg kontakte?

Sv. Hvis du har eventuelle spørsmål, skal du kontakte help@delltradetosave.com eller ringe. Klikk her for å se alle kontaktdetaljene.