Hjelp meg å velge: Mer effektiv strømforsyning

 
Strømforsyningsenheter er enheter som gir strøm til en datamaskin. De konverterer vekselstrøm fra strømnettet til likestrøm, som brukes i de fleste elektroniske enheter.

Med Dell OptiPlex kan du velge mellom rimelige standardstrømforsyninger og mer effektive alternativer som trekker mindre strøm og gjør at den stasjonære PC-en avgir mindre varme. Mer effektive strømforsyningsalternativer kan forbedre effektiviteten. Det kan gi årlige kutt i strømutgiftene knyttet til stasjonære PC-er. Mer effektive strømforsyninger kombinert med effektive prosessorer gjør at den stasjonære PC-en trekker mindre energi og avgir mindre varme ved daglig bruk. Dette bidrar til at du sparer penger i form av redusert strømforbruk og lavere kjølekostnader.

Du kan oppnå omfattende energibesparelser årlig. Se Dells strømsparingskalkulator http://content.dell.com/us/en/corp/d/corp-comm/earth-cio-corner-tools.aspx (på engelsk) for spesifikke modellberegninger.

Kostnadene knyttet til klimaanlegget vil antagelig bli lavere som et resultat av den reduserte varmebelastningen.


Dells svært effektive strømforsyningseenheter oppfyller følgende krav:

80 % eller høyere effektivitet ved 20 %, 50 % og 100 % av maksimal belastning, og ekte effektfaktor på 0,9 eller høyere.


Høyere effektfaktor reduserer strømbruken med omtrent 50 %, noe som innebærer at flere datamaskiner kan plasseres på samme grenkrets, uten behov for dyre oppgraderinger av den elektriske infrastrukturen. I nye konstruksjonssituasjoner kan mindre og rimeligere distribueringssystemer konstrueres når datamaskiner som bruker strømforsyninger med høyere effektivitet, tas med i planleggingen.

Mer effektive strømforsyningsalternativer til Dell OptiPlex gir også et stort spenningsintervall:

Strømforsyninger med et stort spenningsintervall fungerer med vekselspenning fra 90 til 264 V