|

Support Services

 1. Proactive Systems Management Video

  Dell can help you effectively monitor warranties, detect and diagnose hardware faults, and streamline problem resolution.

 2. Remote Advisory Services

  Når det gjelder komplekse programmer og løsninger, kan du henvende deg til en lang rekke konsulenter som kan hjelpe.

 3. Proactive Systems Management

  Dells eksterne støttetjenesterDell™ Proactive Systems Management er et webbasert program som gir god oversikt over servermiljøet, som bidrar til proaktiv identifisering av maskinvarefeil, og som overvåker statusen på tjenestekontrakter gjennom en sikker portalvisning av servermiljøet.

 4. Proactive Maintenance

  Forskning viser at IT-sjefer bruker flere og flere ressurser bare på å holde systemene i gang, noe som fører til færre tilgjengelige ressurser til å fokusere på kjernevirksomheten og strategier.

 5. Multivendor Hardware Support

  Det å administrere komplekse miljøer med flere leverandører og tjenestekontrakter kan ta mye verdifull tid og legge beslag på allerede knappe ressurser.

 6. Mission Critical

  Hvert minutt med ikke-planlagt nedetid innebærer et fall i produktiviteten og svært ofte tapte inntekter.

 7. Dell Online Self Dispatch

  Når du forsøker å løse maskinvarehendelser raskt, har du ikke råd til å vente på delene og arbeidskraften du trenger.

 8. IT Advisory Services

  The constant pressure to stay ahead of impending support needs and identify new opportunities to reduce costs is often an impossible task.

 9. Dell Hard Drive Data Recovery

  Føl deg tryggere ved å vite at du kan gjenopprette viktige data hvis det skulle oppstå en svikt.

 10. Extended Battery Services

  Ligg i forkant og spar deg for både arbeid og utgifter hvis batteriet i den bærbare PC-en skulle bli forringet.

Relaterte videoer

 • Fjern Proactive Systems Management Video.jpg
  Proactive Systems Management Video
  Fjern IT-advisory-services-provides-a-partner.jpg
  IT Advisory Services Provides a Partner
  0:52