|

Virksomhetsinformasjon

Om Dell

Lytte. Lære. Levere. Det er det vi konsentrerer oss om.

Dell gjør det enklere for land, lokalsamfunn, kunder og mennesker over hele verden å bruke teknologi til å realisere drømmer. Kundene vet at vi leverer teknologiløsninger som hjelper dem med å gjøre og oppnå mer, enten de er hjemme, på arbeid, på skolen eller et annet sted. Finn ut mer om historien, formålet og menneskene bak vår kunderettede tilnærming.

Virksomhetsbakgrunn
(på engelsk)
Lederskap Oppkjøp (på engelsk)
virksomhetens tidslinje Dells ledelse oppkjøp
Ta en tur gjennom milepælene som har formet Dell siden Michael grunnla selskapet i 1984.
Møt lederne som er ansvarlig for at vi holder løftene våre overfor kundene. Få oppdatert informasjon om Dells strategi og informasjon om nylig gjennomførte oppkjøp.

Investorer (på engelsk)Rapporter om Dell (på engelsk)Nyskaping hos Dell
Investorer Rapporter om Dell nyskaping hos Dell
Finn ut hvordan vi sørger for langsiktig verdiskapning for interessenter og investeringsmiljøet. Her presenterer analysefirmaer uavhengige synspunkter på Dells strategier, produkter og tjenester.Finn ut hvordan kundestyrt nyskapning fører til løsninger og tjenester som imøtekommer ekte behov.