|

Tjenester

Å hjelpe IT-ledere som deg… til å lede

Å streve med rutinepregede IT-behov gir liten tid til innovasjon. Det gir små muligheter til å dra fordel av nye trender som radikalt endrer måten IT blir brukt og levert på.

Dessuten varer ikke informasjonsteknologien for alltid. Den har en livssyklus, en målbar begynnelse og slutt for egen produktivitet og verdi. Din oppgave er å optimere denne livssyklusen, men samtidig skal du gjøre gjennombrudd for organisasjonen din. For å gi næring til vekst må du:

  • Være i forkant av nye krav
  • Bedømme løpende evner og framtidige behov
  • Designe og iverksette nye løsninger
  • Sette nye systemer i produksjon hurtig
  • Lære opp de ansatte
  • Vedlikeholde systemets tilstand

Og mot slutten av livssyklusen, når systemet er utdatert eller nye virkeligheter kaller på endring, må du starte hele prosessen på nytt. Så hvordan klarer du alt dette?

Hos Dell tror vi at den beste måten er gjennom våre IT-livsstilstjenester.