|

Karriereutviklingsprogrammer

Hvordan utvikler Dell ledere?

Lederne våre utvikles ved hjelp av mentorordninger, oppmuntring og muligheter som utgjør den riktige balansen mellom belønninger og utfordringer. Vi investerer i våre ansatte, og har utviklet en serie med unike programmer som gir unge teammedlemmer det de trenger for å utvikle en karriere som stemmer overens med deres ambisjoner og potensiale. Med alt fra møter med mentorer på tomannshånd til regelmessige tilbakemeldingstiltak og statusoppdateringer i forhold til en langsiktig karriereplan, får teammedlemmene våre alle mulighetene de trenger for å utvikle seg til gode ledere.

  
Jobber hos Dell. Finn en stilling som passer til dine kompetanser og erfaringer.
Se Dells arbeidsplasser over hele verden
Explore our locations

Key Talent Programmet

Key Talent Programmet er et 6 måneders program laget for å gi utvalgte nøkkeltalenter muligheten til å utvikle seg selv og bli eksponert for de riktige menneskene.

Key Talent Programmet gir de involverte kandidatene muligheten til:

 • Intensiv fokus på interne utviklingsplaner
 • Karrierecoaching
 • Mentorordning
 • Være en del av et nettverk av nøkkeltalenter
 • Bli eksponert for lederteamet

I løpet av programmet vil kandidatene ta del i treninger, delta på coachende karrieremøter og til slutt vil det være et panelintervju. Alt dette fokuserer på å videreutvikle kandidatene og gjøre de i stand til å ta neste skritt i deres karriere.

Programmet henvender seg til utvalgte nøkkeltalenter.

Local Leader Program

Vårt Local Leader Program er et nytt initiativ lansert av HR i samarbeid med lokale ledere.

Programmet består av et 9 måneders langt forløp som gir ledere og potensielle ledere muligheten til å utvikle sine evner som inspirerende ledere.

Programmet starter med et intensivt 2 dages forløp som fokuserer på å få etablert metoden og strukturen bak programmet, samt hvilken type leder kandidaten er. Deretter er programmet oppdelt i 7 moduler, som vil bli gjennomarbeidet på månedlige møter med andre ledere og en HR Business Partner.

De 7 modulene fokuserer på følgende:

 • Personlig branding, nettverk og kommunikasjon
 • Dell i Oslo – Business, Brand og People
 • Dell’s oppkjøpsstrategi og de kritiske M&A’s i Norway
 • Medarbeidertilfredshet – kommunikasjon og utviklingsplanlegging
 • Prestasjoner – disiplin og karriereutvikling
 • Finans for ikke-finans orienterede ledere
 • Remote management og diversitet i team, samt din rolle som host manager

Dette vil bli konkludert i et panelintervju med relevante ledere vedrørende din fremtidige utvikling.

Programmet henvender seg til nåværende ledere og ansatte som er blitt identifisert som mulige fremtidige ledere.

Nettverksprogram

Vårt nettverksprogram er et nytt 6 måneders program som fokuserer på å gi mulighet til å diskutere karriereutvikling med det lokale lederteamet, samt utvide ens interne og eksterne nettverk.

Programmet gir mulighet til å:

 • Få et nytt perspektiv på karriereutvikling
 • Utvide ditt interne Dell-nettverk
 • Utvide / skape et eksternt nettverk
 • Få inspirasjon innenfor emner som interesserer en
 • Få eksponering overfor det lokale ledelsesteamet

Programmet henvender seg til alle ansatte som viser engagement.

Finans Graduerings Programm

Målet av dette 1 års Finans Graduerings Programmet er å utvikle tallent utover analytiske ferdigheter ved å fokusere på software ferdigheter og interpersonlige kompetanser nødvendig for suksess i Dell. Dette programmet er designet for å pleie for framtidens ledere av Dell.

Programmets pensum dekker alle utviklingsområder, som er nødvendige for nygraduerte til å starte sin karriere i en internasjonal finansorganisasjon. Den fokuseres på utviklingen gjennom individuell og team opplæring, som dekker finans, teknisk og software kompetanse. En passende kandidat burde være flytende i englesk språk og ønske å starte karriere i bedriftsfinans.

Finans Graduerings Programmet er et europeisk program lokalisert i Bratislava, Slovakia, men åpent for alle europeere.

Om du ønsker å søke på og finne ut mer informasjon, om programmet, vennligst send din CV med “Finance Graduate Program – Bratislava” i emnet av eposten til findjob@dell.com.

Strukturerte programmer innen Dells kommersielle tjenester

Dell har en rekke programmer som hjelper teammedlemmer med å få fart på karrieren. Du finner en rekke utfordrende oppgaver, strategisk utviklet for å øke ferdighetene og utvikle lederevnene. Dell-teammedlemmer, som er interessert i disse programmene, blir bedt om å diskutere med mentorene sine og søke på Internett.

Lederutviklingsprogram

Dells toårige lederutviklingsprogram gir studenter en mulighet til å starte karrieren sin. Dette utviklingsprogrammet består av fire rotasjonsprogrammer som utvikler en sterk forretningssans og viktige lederferdigheter samtidig som kandidatene får prøve seg innenfor flere forretningsenheter. Hver rotasjon varer i seks måneder og kan ha globalt omfang.

Salgsutviklingsprogram

Dette 18 måneder lange salgsutviklingsprogrammet er utformet for å utvikle svært spesialiserte salgseksperter gjennom en kombinasjon av klasseromsundervisning, praktisk opplæring, bred erfaring, mentorrelasjoner med ledere og vurderinger av formell kunnskap. Dette programmet med flere faser er utformet for å bygge opp en forretningssans innen salg med avanserte kunderelasjonsferdigheter og ekspertkunnskap om Dells løsninger.

Internt program for kommersielle tjenester

Dells interne program for kommersielle tjenester skaper framtidige Dell-talenter ved å tilby utviklingsmuligheter gjennom ulike arbeidsoppgaver på tvers av forskjellige regioner og virksomhetsfunksjoner i løpet av en 8 til 12 ukers sommerperiode. Vi tilbyr talentfulle både bachelor- og mastergradskandidater som er interessert i å akselerere utviklingen sin, utvide forretningssansen og utvikle lederskapsevnene tidlig i sin profesjonelle karriere, utviklingsmuligheter på tvers av alle våre forretningsfunksjoner.

Rotasjonsprogram for markedsføring

Få mulighetene. Få fart på veksten. Rotasjonsprogrammet for markedsføring er et treårig program basert på bred erfaring for en utvalgt gruppe markedsførere som har hatt en markedsføringsrolle hos Dell i minst ett år. Hver deltaker tildeles tre strategiske roller med en varighet på 12 måneder innen ulike deler av markedsføringsorganisasjonen.

Målet med programmet er å styrke Dells lederskap ved å tilby unike muligheter til å få et globalt markedsføringsperspektiv og utvikle viktige funksjoner innad i Dell. Det finnes kun for å hjelpe høyt motiverte og talentfulle medarbeidere med å lykkes på karriereveien.

Programfordeler:

 • tilpassing til utfordrende strategiske oppgaver
 • direkte kontakt med Dells markedsføringsledere
 • unike opplæringsmuligheter for å støtte raskere vekst
 • Samkjøring med en mentor på seniornivå

Lederutviklingsprogram

Dells lederutviklingsprogram er for personer med en MBA-grad samt interne talenter midt i karrieren. I dette globale programmet utvikles administrasjons- og ledelsesferdigheter gjennom opplæring, mentorrelasjoner, rotasjoner på jobb samt tilpasset individuell utvikling.

Mål med programmet for hver enkelt deltaker er:

 • utvikle et helhetlig syn på leverandørkjeden
 • utvikle et globalt nettverk av Dell-eksperter
 • få prøve seg innen konsernledelsen
 • forbedre kommunikasjons- og presentasjonsferdigheter
 • bygge opp bred arbeidserfaring
 • tilby muligheter til å demonstrere lederskapsevner

Generelt legger programmet til rette for raskere utvikling for de beste talentene.

Strukturerte programmer i Dells finansavdeling

Dell har en rekke programmer som hjelper teammedlemmer innen finans med å få fart på karrieren sin. Du finner en rekke utfordrende oppgaver, strategisk utviklet for å øke ferdighetene og utvikle lederevnene. Dell-teammedlemmer innen finans, som er interessert i disse programmene, blir bedt om å diskutere med lederne og mentorene sine for å finne ut mer.

Finansrotasjonsprogram

Dette treårige finansrotasjonsprogrammet er utformet for å utvikle effektive lederegenskaper gjennom utfordrende stillinger, bred erfaring, mentorrelasjoner med ledere og strategiske prosjekter. Programmet bygger opp ferdigheter innen kritisk tenkning og styrker finans- og forretningssansen.

Global Audit & Transformation

Global Audit & Transformation (GAT) er en organisasjon for ledelsesutvikling i bransjen og produserer framtidige Dell-ledere ved å tilby raskere utviklingsmuligheter gjennom diverse rotasjonsprogrammer på tvers av ulike regioner og virksomhetsfunksjoner. Vi tilbyr kort- og langsiktige utviklingsmuligheter gjennom rotasjon til dyktige talenter i alle våre forretningsfunksjoner, som er interessert i å akselerere utviklingen sin, utvikle forretnings- og finanssansen og bygge opp lederskapsevnen tidlig i sin profesjonelle karriere.

Individuell utvikling akselereres gjennom en rekke strukturerte og formelle tekniske kurs; via Internett, klasserom og læring og utvikling på jobben; individuelle utviklingsplaner, strukturert lederskapsutvikling, symposiumarrangementer og lederskaps- og kompetanseutvikling. Kontinuerlig tilbakemelding på prestasjonen er grunnsteinen i lederskapsutviklingsmodellen vår, og dette gjør det mulig for hvert teammedlem å utnytte sitt potensial til det fulle og nå karrieremålsettinger.

Globalt program for finansferdigheter

Det globale programmet for finansferdigheter skal utvikle avanserte finansferdigheter av strategisk og teknisk art. Programmet er rettet mot teammedlemmer på ledelsesnivå og består av elementer innen topplederopplæring, aktiviteter og simuleringer innen strategisk tenkning. I 18 måneder går deltakerne gjennom sammensatte opplæringsmoduler som skal forbedre evnen til kritisk tenkning og de analytiske ferdighetene for å forberede dem til framtidige topplederstillinger.