|

Karriereutviklingsprogrammer

Hvordan utvikler Dell ledere?

Lederne våre utvikles ved hjelp av mentorordninger, oppmuntring og muligheter som utgjør den riktige balansen mellom belønninger og utfordringer. Vi investerer i våre ansatte, og har utviklet en serie med unike programmer som gir unge teammedlemmer det de trenger for å utvikle en karriere som stemmer overens med deres ambisjoner og potensiale. Med alt fra møter med mentorer på tomannshånd til regelmessige tilbakemeldingstiltak og statusoppdateringer i forhold til en langsiktig karriereplan, får teammedlemmene våre alle mulighetene de trenger for å utvikle seg til gode ledere.

  
Jobber hos Dell. Finn en stilling som passer til dine kompetanser og erfaringer.
Se Dells arbeidsplasser over hele verden
Explore our locations
Lederutviklingsprogram (leverandørkjede) (Leadership Development Program (Supply Chain)
careerdevelopmentprograms_4Hvem: Nåværende Dell-teammedlemmer
Varighet: To år
Nivå: For begynnere 


Lederutviklingsprogrammet har en varighet på to år og gir deltakerne muligheten til å få en dyptgående forståelse av og kjennskap til den globale virksomheten til Dell. Deltakerne i dette programmet får inngående kjennskap til innkjøp og leverandørkjeden, de kan drive global nettverksbygging med andre Dell-ansatte, de får erfaring med ledelse, bedre kommunikasjons- og presentasjonsferdigheter, og de skaffer seg en mer omfattende arbeidserfaring.

Rotasjonsprogram for markedsføring (Marketing Rotation Program)

careerdevelopmentprograms_10Hvem: Studenter som nylig har fullført master- og MBA-programmer, og som har vært ansatt i Dell i ett år
Varighet: Tre år
Nivå: For begynnereRotasjonsprogrammet for markedsføring skal gi dyktige ansatte muligheten til en internasjonal karriereutvikling på tre år som åpner for unike faglige og personlige muligheter. Kandidatene er kvalifiserte for programmet når de har vært ansatt i Dell i ett år.

Finansrotasjonsprogram (Finance Rotation Program)
careerdevelopmentprograms_1Hvem: Finansansatte i Dell
Varighet: Tre rotasjoner på ett år hver
Nivå: Mellomnivå
  Dells treårige finansrotasjonsprogram fokuserer på å bygge opp framtidige ledere i den internasjonale finansorganisasjonen. Dette gjøres ved hjelp av kompetanseutviklende arbeidsoppdrag som gir bred erfaring og allsidige ferdigheter. Programmet består av tre forskjellige oppdrag med en varighet på 12 måneder og en rekke pensummuligheter med dyktige forelesere, feltstudier og klasseromsundervisning.

Lederutviklingsprogram for globale salgsoperasjoner (Global Sales Operations (GSO) Leadership Development Program)
careerdevelopmentprograms_11Hvem: Nåværende GSO Dell-teammedlemmer
Varighet: Ett år
Nivå: Mellomnivå
GSO-lederprogrammet har en varighet på ett år og legger til rette for vekst og raskere utvikling for deltakerne. Programmet gjennomføres uten rotasjon. Deltakerne bruker omtrent 10 % av tiden sin på programmet, som blant annet medfører at de deltar på viktige spesialprosjekter for å bedre ledelsens synlighet, de får erfaring fra flere felter og kan utvikle og styrke lederegenskapene sine.

Rotasjonsprogrammet for global salgsvirksomhet (Global Sales Operations (GSO) Rotation Program)

careerdevelopmentprograms_5.Hvem: Nåværende Dell-teammedlemmer
Varighet: To rotasjoner på ett år hver
Nivå: Mellomnivå 


Det toårige rotasjonsprogrammet for global salgsvirksomhet fra Dell fokuserer på å utvikle framtidige ledere av GSO-organisasjonen innen stillingstypene våre: utarbeiding av tilbud, program-/prosjektledelse, opplæring, bestillingshåndtering, kundestøtte, virksomhetsanalyse og -rapportering samt salgsstøtte. Deltakerne får kompetanseutviklende arbeidsoppdrag som gir bred erfaring og allsidige ferdigheter. Talentprogrammet har stort potensial og består av to forskjellige oppdrag som varer i 12 måneder. Det gis en rekke pensummuligheter med dyktige forelesere, formell opplæring, opplæring i gode virksomhetsferdigheter, nettverksbygging og mentormuligheter for ledere.

Utviklingsprogram for ansatte i leverandørkjeden (Supply Chain Professional Development Program)
careerdevelopmentprograms_3Hvem: Nåværende Dell-teammedlemmer
Varighet: ett år
Nivå: Mellomnivå
Utviklingsprogrammet for ansatte i leverandørkjeden fokuserer på å forbedre evnen til påvirkning, lederkommunikasjon, forhandling, prosjektledelse, kategoriledelse og kostnadsledelse. Dette er et globalt program med en varighet på ett år som er utviklet for nåværende Dell-ansatte.

Talentutviklingsprogram for kommersielle salgs- og virksomhetsløsninger (Commercial Sales and Enterprise Solutions (CSES) Venture Top Talent Development Program)
careerdevelopmentprograms_9Hvem: CSES-teammedlemmer som nomineres av en Dell-direktør
Varighet: To år
Nivå: Seniornivå 


CSES-programmet er et utviklingsprogram for talenter på seniornivå, som er utviklet for å sette fart på ferdighetsbygging som forbereder deltakerne på å bli ledere. Programmet inkluderer coaching, rådgivning, foredrag hvert kvartal og en årlig konferanse som fokuserer på ferdighetsutvikling, lederpresentasjoner og/eller -paneler, i tillegg til læring fra andre deltakere.

Akselerert ledelse for global virksomhet (Global Operations Accelerated Leadership (GOAL)

careerdevelopmentprograms_12Hvem: Dell-teammedlemmer på direktørnivå
Varighet: 2 år
Nivå: Seniornivå
 GOAL er et utviklingsprogram på to år for deltakere på direktørnivå. GOAL forbedrer innovative lederferdigheter som setter fart på Dells satsinger for endring og sikrer at vi har talenter som kan overta ledende stillinger innen virksomhet og klientløsninger.

I dette programmet lærer deltakerne å forbedre påvirkningsevnen, slik at de kan oppnå mål sammen med og gjennom andre, de lærer å utvikle og ta i bruk strategiske forhold for å arbeide på tvers av begrensninger, de forbedrer lederferdigheter innen banebrytende tenkning og risikovilje, og de skal forbedre evnen til å coache, sette sammen team og inspirere andre.

 

Globalt program for finansferdigheter (Global Finance Excellence Program)
careerdevelopmentprograms_7Hvem: Erfarne ledere
Varighet: Atten måneder
Nivå: Leder 


Det globale programmet for finansferdigheter gir erfarne ledere muligheten til å videreutvikle lederferdigheter og tekniske ferdigheter gjennom en serie aktiviteter og opplæring. Programmet har en varighet på atten måneder, og i denne perioden møtes deltakerne hvert kvartal for å gjennomføre et prosjekt som legges fram for lederteamet.