|

Vår framtid

Smart. Rask. Nå. Slik skaper vi vekst.

Dell har svært god kontakt med kundene – 65 samhandlinger per sekund, 5,4 millioner diskusjoner per dag og to milliarder samhandlinger hvert år. Vi leverer produkter og tjenester til en mangfoldig verdensbefolkning fordelt på nesten alle mulige bransjer, og du finner våre produkter i mange millioner private husholdninger.

Jobber hos Dell. Finn en stilling som passer til dine kompetanser og erfaringer.

Positiv. Produktiv. Progressiv. Det er slik vi håndterer endring.

Den virtuelle tidsalderen stiger fram. Når vi ser tilbake på utviklingen fra stormaskiner til minidatamaskiner, til PC-er koblet til klientservere, til Internett-tidsalderen, har det vært en interessant reise. Teknologi er overalt og potensialet vokser. Nå kan vi ikke forestille oss et liv uten. Og vi trenger deg til å hjelpe oss med å skape nye løsninger som vil blomstre inn i denne nye tidsalderen.

Formålet med Dell som organisasjon har alltid vært klart – det er å levere teknologiske løsninger som setter folk overalt i stand til å vokse og utvikle seg. Dette målrettede fokuset betyr at virksomheten står fritt til å utvikle og tilpasse seg til verden i sin helhet. I løpet av de siste 26 årene har vi bygd opp et solid og verdensomspennende Dell-fellesskap:

  • over 100 000 teammedlemmer i mer enn 180 land
  • 400 000 løsninger i klasserom verden over
  • den største leverandøren av IT-tjenester til helsesektoren i verden
  • 3,5 millioner tilkoblinger via vårt sosiale webforum

Det finnes alltid flere tall å se på, flere data å undersøke. Hos Dell har vi imidlertid fokus på den menneskelige delen av virksomheten. Vi bryr oss om livene til kundene og teammedlemmene våre. Det er tross alt deres bidrag som gjør at vi ligger i forkant av teknologien.

Strategisk. Velfundert. Fornuftig. Det er slik vi skaper utvikling.

Vekst begynner hos kundene våre. Det er der vi lærer akkurat hvilke virksomhetsendringer vi må gjøre for å lede vei inn i den virtuelle tidsalderen. Og det er ikke bare diagrammer, grafer og statistikk som ligger bak beslutningene våre. Det er meninger, tilbakemeldinger og forslag fra kundene.

Dell har kjørt en kampanje med fokus på at vi skal lytte aktivt, og denne har vi utvidet de siste årene gjennom vår tilstedeværelse på sosiale medier. Vi benytter våre kontakter på webforumet til å finne ut mer om kundenes behov: hva de ønsker, hva som driver dem, og hva som vil gjøre livene deres enklere. De undersøkelsene og opplysningene danner grunnlaget for våre oppkjøpsbeslutninger.

Vi har foretatt en rekke oppkjøp i det siste for å forbedre tilbudet av produkter og tjenester:

  • Quest Software
  • Compellent Technologies, Inc.
  • Dell SecureWorks®
  • InSite One®

Utforsk. Lær. Utvikle. Det er fokuset vårt.

Vi utforsker alltid nye og effektive løsninger, enten det er nettskybasert databehandling, sikkerhetstjenester, maskinvareteknologi eller det eksepsjonelle. Når vi integrerer den nye avdelingen i den globale Dell-kulturen, gjør vi vårt ytterste for å bevare egenskapene og kulturen som ga de oppkjøpte virksomhetene suksess. Og vi benytter den styrken vi har internt, til å utvikle virksomheten.

Hver gang vi foretar et nytt oppkjøp, opprettholder vi verdiene om mangfold og inkludering. Vi arbeider for å skape en verdensomspennende arbeidsstyrke som drar nytte av hverandres ulike perspektiver og erfaring. Medarbeidere fra alle bakgrunner kommer sammen for å yte sitt beste for Dell. Og vi er opptatt av å skape et miljø der alle føler seg verdsatt, støttet, respektert, involvert og inkludert.