|

Mål og verdier

Vinn med integritet. Ta ansvar.

I Dell er vi svært opptatte av suksess, men ikke til enhver pris. Det er viktig for oss at det vi gjør er preget av integritet og ansvarlighet. Verdiene våre gjennomsyrer alt vi foretar oss. Hver eneste dag demonstrerer våre ansatte vinnerkulturen vår ved å bygge positive, hjelpsomme og betydningsfulle forhold med kunder og teammedlemmer.

Jobber hos Dell. Finn en stilling som passer til dine kompetanser og erfaringer.
Se Dells arbeidsplasser over hele verden
Explore our locations

Forpliktelse til substans. Tydelig vekst.

Forretningsverdenen er full av valg, nettverk og endeløse muligheter. Hvordan vi håndterer dette miljøet, bestemmer om vi lykkes, og definerer vårt omdømme. Mens vi arbeider med å utvikle Dell for å levere bedre tjenester til kundene, griper nye muligheter og fremmer vekst, stoler vi på at virksomhetens verdivalg legger føringer på beslutningene vi tar, og handlingene vi utfører.

Vi har fokus på tre kjerneverdier som styrer virksomhetsbeslutningene:

Formål og verdier

Skape resultater som har en positiv effekt.

Vi gjør vårt ytterste for at alle – i alle miljøer – skal kunne dra nytte av teknologi. Vi er konstant nysgjerrige og slutter aldri å prøve å finne smartere måter å gjøre ting på.

Formål og verdier

Lede med åpenhet og optimisme.

Vi verdsetter ulike perspektiver og erfaringer fordi vi mener at alle har noe å bidra med. Vi fokuserer på ærlig og praktisk kommunikasjon, hører godt etter og handler for å levere løsninger som skal håndtere reelle utfordringer.

Formål og verdier

Vinne med integritet.

Vi driver på en lovlig og etisk forsvarlig måte og bidrar med tid, teknologi og kunnskap for å bedre lokalsamfunnene der vi arbeider og bor. Vi er opptatt av å utvikle virksomheten på måter som gagner miljøet og samfunnet.


Støtt positiv vekst. Se verden utvikle seg.

Hos Dell har vi ett enkelt mål som er drivkraften bak alt vi gjør – å levere teknologiske løsninger som gjør det mulig for mennesker overalt å vokse og utvikle seg. Det er rotfestet i den dype troen på at teknologi kan forandre verden, og at den er viktig for at mennesker skal lykkes.

Teknologi fører til mye godt

I hele Dell bruker medarbeiderne hver dag sin teknologiske kunnskap sammen med evnen til nytenkning for å påvirke på en positiv måte både sosialt og miljømessig. Det er mer enn samsvar, mer enn filantropi – Dell Powering the Possible er vårt engasjement for å ta i bruk teknologi og kompetanse der det kan gjøre mest nytte for menneskene og planeten, ved å gjøre mulig i dag det som var umulig i går.

Dells teammedlemmer og Dell Powering the Possible

Hvert teammedlem hos Dell deler engasjementet for Dell Powering the Possible fordi det å være en god virksomhet er det riktige å gjøre, men det er også riktig for virksomheten vår. Det handler om å skape felles verdier – tanken på at våre løsninger kan og bør komme kundene, oss selv, samfunnet og planeten til gode.

Overføre engasjement til handling

I Dell har vi en rekke vellykkede programmer og tiltak som spenner over fem handlingsområder:

Lokalsamfunn

Lokalsamfunn
I samarbeid med ideelle partnere bidrar vi med teknologi, ekspertise og finansiering for å løse påtrengende sosiale utfordringer og utvikle lokalsamfunn.

Miljø

Miljø
Gjennom nyskapninger innen emballasje, energieffektivitet og e-resirkulering setter vi kundene i stand til å gjøre mer (the power to do more) samtidig som de forbruker mindre, for å minimere miljøpåvirkningen.

Mennesker

Mennesker
Vi leverer tjenester til et globalt publikum, og det gjenspeiles i våre teammedlemmer. Ved å bygge opp en mangfoldig arbeidsplass kan vi levere bedre tjenester til kundene gjennom å levere teknologi som jobber mer effektivt for dem.

Leverandørkjede

Leverandørkjede
Våre globale leverandører er helt nødvendige for at vi skal kunne levere teknologiske løsninger. Vi stiller samme krav til dem som til oss selv når det gjelder å overholde menneskerettigheter og ta ansvar for miljøet.

Styring

Styring
Endring og utvikling definerer Dell, men integritet forblir rettesnoren. Vi driver virksomhet i samsvar med loven og etter egne strenge etiske retningslinjer.


Hvis du ønsker, kan du gå gjennom rapporteringsdelen, inkludert den nyeste rapporten om Dells samfunnsansvar. Rapporten om samfunnsansvar viser hvordan vi oppfyller målene knyttet til miljøet, giverprogrammer og annet.