|

Tjenester for informasjonssikkerhet

Når du kjøper Dell SecureWorks' administrerte tjenester for informasjonssikkerhet eller konsulenttjenester for sikkerhet og risiko, skal tilbudsspesifikasjonen være inkludert i tjenestebestillingsdokumentet for de administrerte tjenestene for informasjonssikkerhet eller utførelseserklæringen for konsulenttjenestene for informasjonssikkerhet og risiko. Denne tilbudsspesifikasjonen skal innlemmes med henvisning i informasjonen i hovedavtalen for Dell Secureworks. Du kan få en trykt versjon av disse vilkårene ved å kontakte kundekontakten din for Dell SecureWorks eller ved å skrive ut vilkårene når du signerer tjenestebestillingen eller utførelseserklæringen.

Hvis det ikke vises en tjenestebeskrivelse eller en tilbudsspesifikasjon nedenfor, kan du kontakte din lokale Dell-kundekontakt for å finne ut om denne tjenesten er tilgjengelig i ditt land.