Hjelp meg å velge: beskyttelse mot skader ved uhell

     

   Beskyttelse mot skader ved uhell

Beskyttelse mot skader ved uhell

Beskyttelse mot skader ved uhell* – Uhell kan skje, uansett hvor forsiktig du er. Beskytt datamaskinen mot risikoene i hverdagen med Beskyttelse mot skader ved uhell*. Med Beskyttelse mot skader ved uhell er du berettiget å få systemet reparert eller erstattet ved uhell som ellers ikke dekkes av den begrensede maskinvareservicen*, inkludert følgende:

  • Overspenning og skjermskader – Reparasjon av datamaskinen hvis det oppstår uforutsette overspenninger eller skjermskader
  • Væskesøl – Reparasjon av datamaskinen hvis den blir utsatt for innvendig eller utvendig væskesøl ved et uhell
  • Fall og andre former for sammenstøt – Reparasjon av datamaskinen ved fall og andre former for sammenstøt