Hjelp meg å velge: innebygd batteri

 

Dells batterier er utformet for å gi maksimalt utbytte av PC-en. Uansett om du arbeider i felten, er på forretningsreise rundt omkring i landet eller rett og slett sitter på kafé, kan du utrette mer mellom hver gang batteriet må lades. Ved strømkrevende bruk som filmvisning, direkteavspilling av medier, spilling og avansert programvare, vil batteriet gå tomt for strøm raskere enn ved enklere bruk.

Batteriene i de bærbare Dell-PC-ene i XPS™- og z-serien er innebygd i selve PC-en og kan ikke byttes av kunden. Færre delelinjer og rom er et annet kjennetegn på den gode designen som XPS er kjent for. De innebygde batteriene i disse PC-ene er dessuten mye tynnere enn vanlige PC-batterier, slik at hele maskinen blir betydelig slankere enn maskiner med standardbatteri.


Dell XPS bærbare PC-er har en integrert batterimåler med en strømstyringsmåler som viser hvor mye strøm du bruker, og gjør det lettere å administrere arbeidet slik at batteriet varer lengst mulig.

I tillegg har de bærbare Dell XPS-PC-ene en rekke strømsparingsfunksjoner som hjelper deg å spare på batteristrømmen, slik at du kan jobbe og spille lenger enn noensinne.

Blant Dells strømstyringsfunksjoner finner vi følgende:
  • Etter to minutter uten aktivitet justeres lysstyrken på XPS-skjermen ned
  • Etter fem minutter uten aktivitet slås XPS-skjermen av
  • Etter femten minutter uten aktivitet settes XPS-systemet i hvilemodus
  • En sensor for omgivelseslys regulerer tastaturbelysningen
  • Lysstyrken tar utgangspunkt i lysforholdene i omgivelsene 

 

 

Batterilevetid vil si hvor lenge batteriet varer mellom hver gang det må lades. Livssyklus for en batteripakke vil si hvor ofte et batteri kan lades før ladekapasiteten reduseres (for eksempel når fulladet batteri bare er 60 % av den opprinnelige ladekapasiteten). Den reduserte ladekapasiteten gir en betydelig redusert batterilevetid. Redusert ladekapasitet er vanlig for alle oppladbare batterier.

Utvide batteriets levetid
Den enkleste måten å optimere batterilevetiden på for din bærbare PC fra Dell™, er å velge en av de forhåndskonfigurerte strømstyringsplanene, for eksempel strømsparingsmodus, ved å høyreklikke på batterisymbolet nederst i høyre hjørne på skjermen (systemstatusfeltet). Når du bruker de forhåndskonfigurerte strømstyringsplanene, justeres automatisk innstillinger som har betydelig innvirkning batterilevetiden, for eksempel ved å redusere lysstyrken på skjermen når du ikke bruker den bærbare PC-en aktivt.

Hvis du trenger ekstra lang batterilevetid, kan du for eksempel gjøre følgende:
• Slå av tilgang til trådløst nettverk. Trykk på F2 for raskt å slå på og av tilgang til trådløst nettverk. Hvis du ikke trenger nettverkstilgang, kan du forlenge batterilevetiden ved å slå av tilgang til trådløst nettverk.
• Begrens batteribelastningen. Hvis du begrenser antallet programmer som kjøres eller antallet åpne vinduer, bidrar også dette til å forlenge batteritiden.
• Selektiv bruk. Batteriene varer lenger hvis du leser e-post eller redigerer dokumenter enn hvis du ser en film eller spiller spill.

Utvide batteriets livssyklus
For utvalgte bærbare PC-er i Inspiron™-serien fra 2012 har Dell gjort en innsats for å utvide livssyklusen både for innebygde batteripakker og batteripakker som kan byttes av brukeren. Bærbare PC-er i seriene Dell Inspiron R (tredje generasjon), Inspiron R Special Edition og Inspiron z leveres med batteripakker som er utviklet for opptil 600 utladinger/oppladinger Hvis du kjøper en bærbar PC med en slik batteripakke (600 oppladinger), vil det redusere antallet batteripakker du må kjøpe (og kaste), noe som igjen reduserer mengden farlig avfall som havner på søppelplasser.

Ny teknologi for batterilading i skrivebordsmodus
Det finnes også andre metoder for å forlenge livssyklusen til batteripakker for bærbare PC-er. Hvis du for eksempel har den bærbare PC-en koblet til vekselstrøm konstant med batteriet ladet 100 % hele tiden, kan det faktisk bidra til å redusere ladekapasiteten og forkorte livssyklusen til batteriet.

Dell har lansert en ny innstilling for batterilading, kalt batterilading i skrivebordsmodus, som bidrar til å forlenge livssyklusen til batteripakker. Når denne innstillingen er aktivert, overvåkes ladestatusen for batteriet. Hvis PC-en stort sett er koblet til et strømuttak og batteriet er 100 % oppladet, vil ladenivået automatisk justeres. Dette innebærer at batteriet kan lades ut, selv om PC-en er koblet til strøm. Dette bidrar til at ladekapasiteten ikke reduseres så raskt. Det kan til og med hende at du slipper å kjøpe nytt batteri i løpet av levetiden til den bærbare PC-en.

Merk: Hvis skrivebordsmodus er aktivert, vil du se at batteriladingen varierer mellom 50 og 100 % når strømadapteren er koblet til. For å sikre at batteriene er 100 % oppladet må du koble fra strømadapteren og koble den til igjen. Da lades batteriet opp til 100 %.