|

Usługi firmy Dell

Usługi doradztwa w zakresie technologii Big Data 
Dzięki kompleksowym usługom doradczym i technologicznym organizacje mogą owocnie korzystać z potencjału technologii Big Data. 
Korzystając z naszych usług modernizacyjnych w zakresie analiz biznesowych, Klient stworzy doskonałe strategicznie środowisko obejmujące pracowników, procesy oraz technologię. Organizacje mogą skutecznie skonsolidować dane dzięki naszej usłudze w zakresie magazynowania danych przedsiębiorstwa, pozwalającej mierzyć, analizować oraz modyfikować procesy za pomocą wizualizacji i zasobów. Korzystając z naszych usług w zakresie zarządzania danymi podstawowymi, mogą one ponadto zagwarantować niezawodność i rzetelność zasobów informacyjnych, a także możliwość ich udostępniania w strategicznych domenach. Usługi firmy Dell w zakresie zaawansowanej analizy pozwalają Klientom odkryć nowe prawidłowości w danych oraz wpłynąć na wyniki biznesowe dzięki analizom zawierającym prognozy i zalecenia. 
Klucz do sukcesu w wykorzystaniu analiz Big Data 
Działaj skuteczniej, kojarząc projekty Big Data ze strategicznymi możliwościami biznesowymi w ścisłej współpracy między działem IT a zespołami biznesowymi. Firma Dell oferuje kompleksowe usługi, dzięki którym z powodzeniem poradzisz sobie z wyzwaniami. Możemy pomóc przeprowadzić spotkania zespołów interdyscyplinarnych, zidentyfikować istotne przypadki, dokonać uściśleń oraz ustalić priorytety, zakreślić strategię i plan działania, określić zwrot z inwestycji, stworzyć oświadczenia o wykonanej pracy, skalować wydajność, a także uczestniczyć w lokalnych bądź zdalnych sesjach sprawdzania poprawności projektu. 
Modernizacja analiz biznesowych to większy zwrot z inwestycji 
Modernizacja analiz biznesowych to większy zwrot z inwestycjiSkutecznie zmodernizuj istniejącą hurtownię danych lub stwórz nowe rozwiązanie do zarządzania informacjami, korzystając z naszego rozwiązania modernizacyjnego w zakresie raportowania i analiz danych biznesowych. Ten pakiet łączy w sobie ocenę oraz sprawdzanie poprawności projektu, a także usługi wdrożeniowe i doradcze — pozwalając Klientowi skonstruować dojrzałą strategię analiz biznesowych obejmującą odpowiednio  
dobrany personel, technologie i procesy. 
Gwarancja niezawodności i dokładności danych 
Stwórz jednolity, spójny proces przetwarzania danych, obejmujący wszystkie jego etapy — od wprowadzenia do centralnego repozytorium po tworzenie raportów — aby usprawnić podejmowanie decyzji. Możemy skutecznie pomóc Klientowi w efektywnym zarządzaniu zbiorem danych podstawowych. Usługi firmy Dell w zakresie zarządzania danymi podstawowymi gwarantują niezawodność i rzetelność zasobów informacyjnych, a także możliwość ich udostępniania w strategicznych domenach dzięki rozwiązaniu problemów z jakością oraz fragmentacją danych. 
Usługi Dell | Cloudera Hadoop 
Wybierając usługi firm Dell oraz Cloudera w zakresie rozwiązania Hadoop, Klient zyskuje dostęp do wyjątkowych zasobów dwóch światowej sławy producentów. Atutem naszej oferty jest pełna gama usług obejmujących sprzęt, oprogramowanie, wdrażanie klastrów oraz optymalizację wydajności. Dodatkową korzyść praktyczną stanowi bezpośrednia pomoc w utrzymaniu dostępności środowiska Hadoop świadczona przez wyznaczoną główną osobę kontaktową. Usługi Dell | Cloudera Hadoop 
Usługi SAP HANA 
Uzyskaj maksymalne korzyści z inwestycji w rozwiązanie SAP HANA dzięki oferowanej przez firmę Dell platformie technologicznej oraz usługom wdrożeniowym opartym na metodologii Dell In-Memory Computing and Analytic Methodology (DIMCAM). Wypracowana na bazie naszego doświadczenia oraz sprawdzonych sposobów postępowania metodologia DIMCAM gwarantuje błyskawiczne wdrażanie, zoptymalizowane pod względem wydajności, efektywności oraz całkowitego kosztu użytkowania. 
Skontaktuj się ze specjalistą z firmy Dell, aby dowiedzieć się więcej o usługach firmy Dell z zakresu analiz Big Data.
Kontakt ze specjalistą firmy Dell
Nasi partnerzy

DPACK

(W języku angielskim)